Administracja celna i skarbowa

Administracja celna i skarbowa

Administracja celna i skarbowa

Studia w Warszawie

administracja celna i skarbowa

Odkryj studia administracja celna i skarbowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Administracja celna i skarbowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja celno-skarbowa w Warszawie to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zrozumieć m.in.: organizację służby celnej i skarbowej w Polsce oraz w Unii Europejskiej; prawo cła na rynku wspólnym; specyfikę systemu podatkowego w Polsce czy działania podejmowane w sprawach celnych i podatkowych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia zawodowych wyzwań w środowisku związanym np. z prywatnym lub publicznym sektorem administracji, finansami i rachunkowością czy kontrolingiem.

Studia te umożliwiają uczestnikom zajęć rozwinąć cenne kompetencje miękkie, cenione zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym, a także zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa administracyjnego – ze szczególnym naciskiem na prawo celne i podatkowe. Osoby, które ukończyły administrację celno-skarbową, są gotowe do analizowania oraz rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów natury prawno-finansowej.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią nie tylko poprawnie posługiwać się prawem podatkowym oraz podejmować racjonalne i trafne decyzje w poszczególnych etapach postępowania administracyjnego, ale również m.in.: regulować prawnie cła na polskim i międzynarodowym rynku; zarządzać zadaniami służby celnej i skarbowej w Polsce oraz w Europie czy zarządzać pracą własną oraz niewielkimi zespołami pracowniczymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja celna i skarbowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci administracji celno-skarbowej w trakcie zajęć zapoznani zostają z najważniejszymi zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi, które niezbędne są do poprawnego zarządzania sprawami celnymi lub związanymi z podatkami. Program tej ścieżki przewiduje także przedmioty, które poświęcone są m.in.: filozofii, etyce, polityce czy komunikacji społecznej.

W programie administracji celno-skarbowej znajdują się przedmioty, które pozwalają nie tylko zrozumieć teoretyczne podstawy administracji, ale również rozwinąć uniwersalne umiejętności zarządcze, komunikacyjne i językowe – cenione w różnorodnych środowiskach zawodowych.

W programie studiów na Administracji celno-skarbowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • prawo celne Unii Europejskiej
  • prawo podatkowe
  • postępowanie w sprawach celnych
  • postępowanie podatkowe
  • organizacja i zadania Krajowej Administracji Skarbowej
  • status prawny służby celnej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: prawa, podstaw finansów i rachunkowości czy zarządzania. Dzięki temu absolwenci administracji celno-skarbowej mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: organizacjach rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych czy we własnej działalności gospodarczej.

Absolwent administracji celno-skarbowej może szukać zatrudnienia m.in. jako:

  • specjalista w urzędach celno-skarbowych
  • pracownik w urzędach skarbowych
  • specjalista w urzędach kontroli skarbowej
  • pracownik w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem gospodarczym za granicą

 

Na jakim kierunku

Administracja celno-skarbowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja w Warszawie.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek studiów oferowany przez liczne uczelnie w Warszawie. Studia te pozwalają studentom poznać najważniejsze przepisy prawa np.: administracyjnego, finansowego, cywilnego, urzędniczego, gospodarczego lub karnego. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi absolwenci administracji rozumieją zasady działania instytucji publicznych, a także znają specyfikę systemu administracyjnego w Polsce i w Europie.

Osoby, które ukończyły administrację, doskonale znają i rozumieją poszczególne regulacje prawne, a także umiejętnie je stosują w praktyce. Studenci szkolą się w zakresie m.in.: analizowania i interpretowania tekstów prawnych; sporządzania pism i dokumentów administracyjnych czy zarządzania budżetem administracji państwowej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)