Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia w Warszawie

administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Odkryj studia administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia to ścieżka kształcenia, która przygotowuje studentów do podjęcia w przyszłości pracy w sektorze ochrony zdrowia publicznego. Program tych studiów składa się z przedmiotów, które poświęcone są nie tylko prawno-ekonomicznym zagadnieniom, ale również problemom związanym z funkcjonowaniem współczesnej administracji w kontekście zapewnienia oraz utrzymania bezpieczeństwa zdrowia obywateli.

Program obejmuje przedmioty takie jak: system ochrony zdrowia w Polsce, zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia, prawo medyczne.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się kompetencjami oraz specjalistyczną wiedzą, które są niezbędne do pełnienia funkcji np. kierowniczych, doradczych lub organizacyjnych w zakładach publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia związane z administracją i zarządzaniem w ochronie zdrowia poświęcone są w szczególności organizacji oraz zadaniom instytucji i organów ochrony zdrowia publicznego.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom poznać i zrozumieć najważniejsze regulacje prawne w ochronie zdrowia, a także sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych oraz narzędzia, które stosowane są w zarządzaniu polityką społeczną i zdrowotną państwa.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki sektora ochrony zdrowia publicznego; zadań instytucji i organów odpowiedzialnych za prowadzenie prawidłowej polityki zdrowotnej; sposobów zarządzania i przekazywania informacji.

Absolwent administracji i zarządzania w ochronie zdrowia może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • organach władzy publicznej
  • firmach doradczych
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek studiów oferowany przez liczne uczelnie w Warszawie. Absolwenci administracji kompleksowo są przygotowani do pełnienia różnorodnych funkcji m.in.: urzędniczych, kierowniczych, organizacyjnych, doradczych, politycznych, dyplomatycznych czy związanych z komunikacją, negocjacją, finansami i rachunkowością lub kontrolingiem.

Studia na tym kierunku pozwalają studentom rozwinąć umiejętności w zakresie np.: analizowania i interpretowania przepisów prawnych, koordynowania działalności urzędów, sporządzania sprawozdań i protokołów, zarządzania projektami aktów administracyjnych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)