Inżynieria morska i brzegowa - Gdańsk

Inżynieria morska i brzegowa - Gdańsk

Inżynieria morska i brzegowa - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Inżynieria morska i brzegowa studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych czy metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Inżynieria morska i brzegowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle materiałów budowlanych, placówkach naukowo-badawczych czy biurach konstrukcyjno-projektowych.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria morska i brzegowa - Gdańsk

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Inżynieria morska i brzegowa bierze pod uwagę ocenę na dyplomie oraz średnią ocen ze studiów. Rekrutacja na studia na ten kierunek pod uwagę bierze także kryterium podobieństwa pomiędzy ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów a tym, na który kandydują.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria morska i brzegowa w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA?

Inżynieria morska i brzegowa to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie laboratoriów, ćwiczeń czy projektów.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Inżynieria morska i brzegowa dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

     

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria morska i brzegowa umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. projektowania, wykonawstwa, eksploatacji oraz utrzymania obiektów hydrotechnicznych, a także konstrukcji brzegowych, morskich i rzecznych. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętności modelowania, symulacji, analizy czy rozwiązywania problemów projektowych, technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji w tym zakresie.

Studenci kierunku Inżynieria morska i brzegowa mogą również np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi oceanotechniki, oceanologii i oceanografii, zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie transportu przybrzeżnego i śródlądowego czy geologii dna morskiego. Mają też możliwość zapoznania się z przemysłowymi technikami pomiarowymi i naprowadzającymi, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki konstrukcji hydrotechnicznych i energetycznych, a także zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie budowli morskich, portowych i stoczniowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Inżynieria morska i brzegowa: dynamika morza, obciążenia konstrukcji morskich; fundamentowanie budowli hydrotechnicznych; marine civil engineering.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA?

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach konstrukcyjno-projektowych, placówkach naukowo-badawczych, przemyśle materiałów budowlanych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem czy nadzorem budowlanym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria morska i brzegowa:

  • biura konstrukcyjno-projektowe,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • przemysł materiałów budowlanych,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem i nadzorem budowlanym.

 

Kierunki w Gdańsku

archeologia
architektura
biologia
biznes chemiczny
cosmetology
dyplomacja
etnologia
farmacja
filozofia
historia
iberystyka
japonistyka
korozja
logistyka
logopedia
management
nawigacja
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Inżynieria morska i brzegowa w miastach

Nadchodzące wydarzenia