Food processing, safety and quality - Kraków

Food processing, safety and quality - Kraków

Food processing, safety and quality - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Food processing, safety and quality studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku kosmetologia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku food processing safety and quality w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Food processing, safety and quality dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk matematyczno-przyrodniczych, chemii czy biochemii, a także dotyczących np. produkcji i dystrybucji żywności. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Food processing, safety and quality dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle spożywczym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej czy w służbach sanitarnych.

czytaj dalej wszystko o Food processing, safety and quality - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FOOD PROCESSING SAFETY AND QUALITY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Food processing safety and quality stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Food processing, safety and quality wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przez to, że studia prowadzone są w języku angielskim, rekrutacja na studia bierze pod uwagę również znajomość tego języka na odpowiednim poziomie. Weryfikowana jest ona odpowiednim dokumentem lub rozmową kwalifikacyjną.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Food processing, safety and quality:

 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • biologia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOOD PROCESSING, SAFETY AND QUALITY?

Food processing, safety and quality to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę z zakresu m.in. procesów chemicznych i biochemicznych, które zachodzą w żywności; współczesnych problemów, jakie stoją przed nowoczesną produkcją i dystrybucją żywności o wysokiej jakości czy różnych metod utrwalania żywności.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Food processing, safety and quality dają studentom także możliwość zdobycia umiejętności w zakresie wdrażania i nadzorowania, a także doskonalenia procesów w przetwórstwie czy systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Food processing, safety and quality możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Food processing, safety and quality dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu takich dziedzin jak m.in. matematyka, fizyka, chemia czy ekologia, a także prawa i ogólnej technologii żywności. Studia na tym kierunku mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom kompetencje w zakresie takim jak na przykład wdrażanie, nadzorowanie i doskonalenie procesów w przetwórstwie, a także ocena jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Studenci kierunku Food processing, safety and quality mogą również zdobyć umiejętność wykorzystania technologii komputerowej w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Mogą także poznać zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodne z międzynarodowymi regulacjami prawnymi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku food processing, safety and quality: food packaging systems, materials and machinery; food chemistry czy machinery in food industry.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOOD PROCESSING, SAFETY AND QUALITY?

Studia na kierunku Food processing, safety and quality trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Food processing safety and quality w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FOOD PROCESSING, SAFETY AND QUALITY

Studia na kierunku Food processing, safety and quality dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianym przemyśle spożywczym, a także w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności czy w służbach sanitarnych. Absolwenci tego kierunku mogą również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji wyrobów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, a także w jednostkach administracji samorządowej i państwowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Food processing, safety and quality:

 • przemysł spożywczy,
 • zakłady zajmujące się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności,
 • służby sanitarne,
 • laboratoria kontroli jakości,
 • jednostki kontrolno-pomiarowe,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Food processing safety and quality Kraków studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Food processing safety and quality Kraków studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia