Akademia doskonałego handlowca – studia podyplomowe w Łodzi

Akademia doskonałego handlowca – studia podyplomowe w Łodzi

Akademia doskonałego handlowca – studia podyplomowe w Łodzi
Dodaj do ulubionych

Akademia doskonałego handlowca – studia podyplomowe w Łodzi

Studia na kierunku Akademia doskonałego handlowca to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które pracują lub chcą pracować w działach sprzedażowych lub obszarach związanych z kontaktami interpersonalnymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek akademia doskonałego handlowca - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia doskonałego handlowca zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Łodzi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA DOSKONAŁEGO HANDLOWCA

Studia w Łodzi na kierunku Akademia doskonałego handlowca realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia doskonałego handlowca możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia doskonałego handlowca umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. psychologii sprzedaży, efektywnej sprzedaży, prawa i ekonomii w pracy handlowca czy rozwoju trwałych relacji biznesowych. Program studiów zakłada też, że studenci np. zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi psychologii i typologii klientów, analizy potrzeb i wartości klientów czy obsługi posprzedażowej.

Słuchacze tego kierunku mogą również np. poznać role w procesie sprzedaży, zapoznać się z cechami i typologią sprzedawców czy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji sprzedażowej. Mają też możliwość zapoznania się ze stylami komunikacyjnymi w negocjacjach, prawem pracy i prawem gospodarczym, zdobyć umiejętność tworzenia strategii sprzedażowych czy pracy z motywacją i przekonaniami.

Program studiów zakłada także, że słuchacze zdobędą umiejętności z zakresu skutecznej prezentacji i autoprezentacji w sprzedaży, zapoznają się z procesami i technikami negocjacyjnymi, nauczą się prezentacji i autoprezentacji w skuteczny sposób w sprzedaży oraz asertywności w relacjach handlowych.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia doskonałego handlowca, to m.in.:

  • stres i wypalenie w pracy handlowca – jak sobie z nimi radzić?,
  • obrona przed manipulacją,
  • podstawy analizy ekonomicznej dla handlowca,
  • planowanie pracy i osiąganie celów w sprzedaży,
  • zarządzanie konfliktem.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA DOSKONAŁEGO HANDLOWCA?

Studia na kierunku Akademia doskonałego handlowca trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA DOSKONAŁEGO HANDLOWCA

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Akademia doskonałego handlowca dają słuchaczom możliwość znalezienia pracy w obszarach związanych z kontaktami interpersonalnymi i sprzedażą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia doskonałego handlowca:

  • działy handlowe m.in. przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych,
  • biuro obsługi klienta,
  • account manager,
  • doradca handlowy i techniczny klienta,
  • banki.

Komentarze (0)