Global Development and Governance

Global Development and Governance

Global development and governance studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Global Development and Governance

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Global business, finance and governance +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)