• EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • ​​ekonomia głównego nurtu
  • Ekonomia heterodoksyjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • ​​ekonomia głównego nurtu
  • Ekonomia heterodoksyjna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość
  • Finanse osobiste
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Międzynarodowe rynki finansowe
  • Rachunkowość
  • Ubezpieczenia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Finanse osobiste
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Międzynarodowe rynki finansowe
  • Rachunkowość
  • Ubezpieczenia

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The first-cycle studies in Global Business, Finance and Governance at SGH Warsaw School of Economics provide the knowledge and develop the skills necessary for work in international business and finance environment with its unique set of issues and challenges.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • European economic integration towards global challenges
  • Global development and governance
  • International business
  • International finance

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. 

  Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją oni wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes międzynarodowy
  • Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • INTERNATIONAL ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The SGH Warsaw School of Economics was the first university in Poland to introduce studies in International Economics (then: international economic relations). They cover not only the political issues of international cooperation, but they primarily concentrate on economic relations between states, international organizations and companies. A distinguishing feature of the International Economics degree program is interdisciplinarity. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Digital world economy
  • Economics of membership in the eu
  • ​international entrepreneurship​

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku logistyka w SGH rozwijają wiedzę i kompetencje z zakresu logistyki i podstaw zarządzania łańcuchami dostaw umożliwiając rozpoczęcie ekscytującej kariery w zmiennych warunkach otoczenia gospodarczego.

  Jeżeli jesteś osobą:

  • poszukującą możliwości rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji w zarządzaniu w niepewnym i nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym, 
  • chcesz poznać zasady zarządzania logistyką w zrównoważony sposób, 
  • interesują Cię praktyczne umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych na poziomie strategicznym, taktyczny i operacyjnym w sytuacjach pojawiających się nieustannie niedoborów zasobów,

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • zrównoważony rozwój w logistyce
  • Analityka w zarządzaniu logistycznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • zrównoważony rozwój w logistyce
  • Analityka w zarządzaniu logistycznym

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The first-cycle studies in Management at the SGH Warsaw School of Economics provide theoretical and practical knowledge in the field of management and related sciences concerning the nature, regularities and problems connected with the operation of an organization. The studies form a sound theoretical and methodological basis to take up the second-cycle.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Entrepreneurship
  • Marketing
  • Project management

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz kanonu wiedzy z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje też przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. 

  W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonometria stosowana
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody analizy decyzji
  • Metody ilościowe w finansach
  • Statystyka i demografia
  • Statystyka stosowana
  • Wprowadzenie do metod aktuarialnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonometria stosowana
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody analizy decyzji
  • Metody ilościowe w finansach
  • Statystyka i demografia
  • Statystyka stosowana
  • Wprowadzenie do metod aktuarialnych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  The first-cycle studies in Quantitative Methods in Economics and Information Systems at SGH Warsaw School of Economics provide basic knowledge in the field of economics, management and finance as well as the canon of knowledge related to quantitative methods in economics and information systems. The studies also include practical courses in the area of statistical and econometric analyses, decision-making, information technology and demography. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Econometrics
  • Methods of decision analysis

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • ​​biznes w gospodarce cyfrowej
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • ​​biznes w gospodarce cyfrowej
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)