Kierunek lekarski studia niestacjonarne Lublin

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Lublin

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Lublin

Studia niestacjonarne w Lublinie

kierunek lekarski

Odkryj kierunek lekarski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

16.12.2022

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Lublin 2023

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

 

Opis kierunku

Właściwie zawsze popyt na lekarzy jest ogromny. Wiele osób decyduje się więc kształcić w tym kierunku. Zajęcia nie dotyczą jedynie typowo medycznych dziedzin, takich jak anatomia, czy patomorfologia. Program obejmuje również przedmioty, związane np. z socjologią, etyką, czy komunikacją, dzięki czemu przyszli lekarze nie powinni mieć problemu w pracy z pacjentem. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach ochrony zdrowia, takich jak przychodnie, szpitale, kliniki lub hospicja. Może również rozwijać się naukowo, rozpoczynając pracę w ośrodkach badawczych, zajmujących się medycyną. 

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Lublinie?

Realizacja studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat za możliwość pobierania nauki. Wysokość czesnego może się różnić w zależności od uczelni i zmieniać pod wpływem różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też niezwykle istotne jest, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat oraz wszystkimi aktualnościami dostępnymi na stronach internetowych uczelni. Ośrodki akademickie często przygotowują także szeroki wachlarz promocji i zniżek, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość czesnego.

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim (niestacjonarne) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski (niestacjonarne) w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Limity miejsc

Kierunek lekarski jest wymarzonym kierunkiem studiów wielu osób. Niestety przez dużą ilość chętnych, a także limity miejsc nie każdy może dostać się na medycynę za pierwszym razem. W przypadku studiów niestacjonarnych, jest to wysokie czesne, na które nie każdy może sobie pozwolić.     

Jak zostać studentem kierunku lekarskie w  trybie niestacjonarnym w Lublinie? O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Niektóre z przedmiotów, które brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na kierunek lekarski w Lublinie, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Kierunek lekarski w Lublinie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych jest bezpłatny. Z kolei studia w trybie niestacjonarnym są zawsze płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna.

Ceny mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni w Lublinie. Przyszli studenci fizjoterapii w trybie niestacjonarnym zazwyczaj maja możliwość rozłożenia czesnego na raty – zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach uczelni.

Jednak zdecydowanie warto zastanowić się nad studiami niestacjonarnymi, bowiem czesne jest niezwykle wysokie.

Ceny studiów na kierunku lekarskim w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK uczelni na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym, kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym w Lublinie? Kandydaci na kierunek lekarski w Lublinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK.

Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK? Przyszli studenci znajdą tam informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów, zajętym miejscu, liczbie zdobytych punktów, a także jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 20.09.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym w Lublinie otrzymają decyzję o przyjęciu na studia, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem wyników maturalnych, a także umożliwiają studiowanie wymarzonego kierunku.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Co w przypadku, kiedy kandydat nie będzie miał możliwości dostarczenia dokumentów? Istnieje wtedy opcja wysłania ich pocztą tradycyjną – pod uwagę brana jest data stempla pocztowego. 

Przyszli studenci medycyny muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym w Lublinie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na dany kierunek mają zwykle około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Każda z uczelni ustala indywidualne terminy dostarczenia dokumentów, w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kandydaci mają czas do 9 września 2022.  

Przyszli studenci kierunku lekarskiego w trybie niestacjonarnym w Lublinie powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów, jest to bardzo ważne, bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 09.09.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Kierunek lekarski w Lublinie dostępny jest w dwóch formach, stacjonarnej i niestacjonarnej. Ta druga skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Medycyna to nauka, która obejmuje całą wiedzę na temat zdrowia człowieka, dotykających go chorobach oraz sposobach ich leczenia i zapobiegania. Dyscyplina ta dzieli się na wiele pomniejszych działów, które odpowiadają konkretnym specjalizacjom lekarskim. Biorąc pod uwagę tę różnorodność i mnogość dziedzin medycznych, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie lekarskie i wszechstronną wiedzę medyczną.

Lekarz jest zawodem zaufania publicznego i wiąże się z koniecznością przestrzegania etyki lekarskiej oraz ogromną odpowiedzialnością. Jednak z drugiej strony ratowanie zdrowia i życia ludzkiego przynosi także satysfakcję i spełnienie zawodowe. Jeżeli ty także chciałbyś spróbować swoich sił w tym zawodzie to kierunek lekarski w Lublinie będzie dla ciebie odpowiednim wyborem. Idealnymi kandydatami na studia medyczne będą osoby o zdolnościach z zakresu nauk ścisłych, szczególnie matematyki, chemii i biologii. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą empatyczną i chciałbyś zawodowo pomagać innym ludziom, to koniecznie weź udział w rekrutacji.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 6 lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne mają niezwykle długą i bogatą tradycję. Pierwsze zajęcia akademickie związane z medycyną odbywały się już w drugiej połowie XIV wieku. Współcześnie studia medyczne także cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość z tą interesującą i zarazem wymagającą branżą. Informacje o uczelniach, na których możesz studiować kierunek lekarski w Lublinie w trybie niestacjonarnym znajdziesz w dziale poniżej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Lublinie kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, dynamicznym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku lekarskiego i zdaniu egzaminu lekarskiego bez problemu znajdziesz pracę dopasowaną do twoich możliwości i wykształcenia. Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w placówkach medycznych, między innymi przychodnich, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach opieki zdrowotnej i innych tego typu miejscach.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm farmaceutycznych, przedstawiciel medyczny czy wykładowca na uczelniach wyższych. Inną, równie ciekawą opcją może być kariera naukowa i związanie swojej przyszłości z redakcjami czasopism medycznych czy specjalistycznymi wydawnictwami naukowymi. Po ukończeniu konkretnej specjalizacji medycznej zdobędziesz nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

 

5. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Lublinie charakteryzują się ciekawym i interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają możliwość rozwijania się na kilku polach jednocześnie i zdobycia wszechstronnego wykształcenia. Podobnie jest z kierunkiem lekarskim. W ofercie kształcenia przewiedziono wiele interesujących zajęć praktycznych oraz wykładów, których tematyka oscyluje wokół nauk ścisłych, szczególnie chemii, biologii i matematyki.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • chemia
 • fizjologia człowieka
 • biochemia i biologia molekularna
 • historia medycyny
 • etyka
 • socjologia w medycynie
 • anatomia prawidłowa człowieka

 

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego będziesz mógł korzystać z szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych i uzupełniających, dzięki czemu rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz dodatkowe umiejętności. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Studia medyczne w Lublinie duży nacisk kładą na zdobywanie kompetencji praktycznych, które wykształcisz podczas zajęć z symulacji medycznej. Wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie studiów, wykorzystasz na obowiązkowych praktykach studenckich, które zrealizujesz na wybranych oddziałach szpitalnych.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie trwają 6 lat (studia jednolite).

Kierunek lekarski w Lublinie można realizować tylko w formie jednolitych studiów magisterskich. Oznacza to, że w tym przypadku nie ma podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Studenci, którzy zdecydują się na te formę studiów będą musieli poświęcić na naukę dwanaście semestrów, czyli sześć lat.

Absolwenci studiów medycznych będą mogli pochwalić się tytułem lekarza, który otworzy przed nimi wiele ciekawych ścieżek zawodowych. Oferta jednolitych studiów magisterskich skierowana jest do osób, które pozytywnie zdały egzamin maturalny i chciałyby kontynuować naukę na studiach wyższych. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich możesz zdecydować się na kontynuacje kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia medyczne kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też jako absolwent kierunku lekarskiego będziesz miał wiedzę i umiejętności niezbędne do znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy dopasowanej do swojego wykształcenia. Przede wszystkim będziesz mógł związać swoją przyszłość z różnorodnymi placówkami medycznymi, między innymi: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach specjalistycznych, poradniach zdrowia, prywatnych gabinetach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach medycznych i innych tego typu miejscach. Równie ciekawą opcją może być praca na stanowisku przedstawiciela medycznego, ściśle współpracującego z personelem medycznym. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm farmaceutycznych, specjalista do spraw monitorowania badań klinicznych czy konsultant medyczny.

Interesującą alternatywą może być także działalność naukowa i praca w charakterze wykładowcy akademickiego i badacza naukowego. W tym przypadku znajdziesz zatrudnienie także w redakcjach czasopism związanych z tematyką medyczną, specjalistycznych wydawnictwach czy mediach. Absolwenci mogą spróbować swoich sił w roli pracownika administracji rządowej i samorządowej oraz członka organizacji pozarządowych. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, dzięki dobrej znajomości języka obcego oraz specjalistycznej terminologii medycznej możesz rozważyć pracę na arenie międzynarodowej. Ponadto, po ukończeniu studiów magisterskich zasadne będzie kontynuowanie nauki w Szkole Doktorskiej, dzięki czemu zdobędziesz nowe, cenne perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek lekarski w Lublinie?

W procesie rekrutacji na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Uczelnie w Lublinie są przygotowane do przyjęcia jak największej ilości chętnych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i zdobyć wykształcenie, a tym samym zyskać szansę na przyszłościową pracę. Jednak, aby zostać studentem kierunku lekarskiego musisz spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Lublinie?

Studia medyczne, mimo swojego wysokiego poziomu kształcenia, nieprzerwanie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymagającym i odpowiedzialnym zawodem lekarza. Jeżeli ty także chciałbyś aplikować na kierunek lekarski w Lublinie, powinieneś zastanowić się najpierw nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:

 • Czy jesteś osobą empatyczną i otwartą, a w przyszłości chciałbyś zawodowo pomagać innym?
 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się tematy związane z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii, biologii i matematyki?
 • Cy jesteś osobą odpowiedzialną i obowiązkową i jesteś gotowy na wykonywanie zawodu lekarza?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z powyższych pytań, to studia medyczne w Lublinie powinny być twoim wyborem. Mimo, że uczelnie w Lublinie przygotowane są na przyjęcie, jak największej liczby chętnych, to musisz pamiętać o spełnieniu kilku warunków, które zdecydują o twoim przyjęciu na studia. Pierwszym i najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, fizyka lub chemia na poziomie rozszerzonym. Atutem, który pozytywnie wyróżni Cię na tle innych kandydatów będą punkty uzyskane za uczestnictwo w konkursach i olimpiadach naukowych.

Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą przez cały proces rekrutacyjny będą zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez komisję rekrutacyjną, terminów dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej należą do nich: podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne oraz odpowiednia ilość zdjęć legitymacyjnych. Wszystkie niezbędne informacje i aktualności związane z rekrutacją znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Warto, abyś dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem, procedurami i terminami kolejnych etapów rekrutacji.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia medyczne mają niezwykle bogatą i długą historię, sięgającą dawnych czasów. Jednak współcześnie także cieszą się zainteresowaniem wśród studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i wykonywać odpowiedzialny i wymagający zawód lekarza.

Tak mówi o nich Kacper, student czwartego roku:

Studia medyczne to spełnienie moich marzeń. Mogę śmiało powiedzieć, że o zawodzie lekarza myślałem już w czasach dzieciństwa. Później moja pasja przeobraziła się w realne plany, a teraz jestem już bardzo blisko swojego celu, co umożliwiły mi studia na kierunku lekarskim. Polecam go każdemu kto nie boi się wyzwań i swoją pracą chce pomagać innym.

Komentarze (0)