Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe w Lublinie

Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe w Lublinie

Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Diagnostyka pojazdów samochodowych to studia podyplomowe w Lublinie, w ramach których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności na temat budowy oraz funkcjonowania samochodów. Uczą się też diagnozowania ich usterek czy prowadzenia badań.

Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w roli specjalistów od spraw obsługi technicznej i naprawy pojazdów. Mogą zajmować się też oceną stanu technicznego środków transportu czy prowadzić prace badawcze w zakresie trwałości pojazdów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Lublinie na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych, skierowane są do absolwentów kształcenia I lub II stopnia po pokrewnej ścieżce dydaktycznej. To przede wszystkim propozycja dla osób po ukończonych kierunkach mechanicznych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej mają styczność z zagadnieniami techniki samochodowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH?

Studia na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych obejmują wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone przez aktywnych zawodowo specjalistów w zakresie diagnostyki samochodowej.

W siatce zajęć przewidziano tematykę budowy samochodów, diagnostyki technicznej, materiałów eksploatacyjnych stosowanych w transporcie czy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach kształcenia studenci mogą ćwiczyć na specjalistycznych urządzeniach, które będą wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczestnicy studiów na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie budowy samochodów z uwzględnieniem nowoczesnych technologii. W efekcie potrafią dokonywać diagnostyki i badania pojazdów, systemów automatyzacji w pojazdach.

Znają zagadnienia bezpieczeństwa i zasady ruchu pojazdów. Wykazują się też wiedzą na temat technicznych i prawnych zagadnień w ramach techniki motoryzacji.

Absolwenci dzięki zdobytej wiedzy będą potrafili podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym – prognozując stan techniczny pojazdów, a także eliminując z ruchu niesprawne pojazdy. Wiedzą, w jaki sposób działają mechanizmy i układy samochodowe, silniki spalinowe, elektronika samochodowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH?

Studia na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwenci po tym kierunku studiów, są przygotowani do pracy związanej z problematyką techniki samochodowej. Mogą znaleźć zatrudnienie w stacji kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych i naprawczych w tej branży. Odnajdą się też w salonie sprzedaży pojazdów oraz instytucjach odpowiedzialnych za obrót części samochodowych.

Znajdą także pracę w firmach transportowych, z zakresu doradztwa technicznego z branży motoryzacyjnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych

  • stacje diagnostyczno-naprawcze,
  • serwisy samochodowe,
  • zakłady produkujące pojazdy,
  • firmy transportowe,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • usługi z branży motoryzacji.

Studia na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych powstały w odpowiedzi na dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej. W efekcie niezbędne stało się wykształcenie specjalistów, którzy będą potrafili poprawiać poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odpowiednią diagnostykę i naprawę takich pojazdów. W siatce zajęć uwzględniono również spotkania z praktykami zawodowymi, którzy przekazują studentom niezbędną wiedzę i umiejętności.

Komentarze (0)