Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Lublinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia podyplomowe w Lublinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W LUBLINIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja - rejestracja stanu cywilnego podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe zjazdy, online
Akademia trenera podyplomowe zjazdy
Analityka danych podyplomowe online
Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności podyplomowe zjazdy
Analiza danych podyplomowe zjazdy
Archiwistyka podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Asystent medyczny podyplomowe zjazdy
Asystent rodziny podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny podyplomowe online
Audyt śledczy podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Badania kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo lotnicze podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Branding strategie ai podyplomowe online
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami podyplomowe online
Coaching i mentoring podyplomowe zjazdy
Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna podyplomowe zjazdy
Diagnostyka pojazdów samochodowych podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Dializoterapia podyplomowe zjazdy
Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – art & science podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – coaching zaawansowany podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – energetyka podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – mobile & digital marketing podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie hr podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) – prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of public administration (dpa) podyplomowe zjazdy
Doctor of public health (dph) podyplomowe zjazdy
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym podyplomowe zjazdy
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Dyrektor finansowy podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja obronna społeczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Edukator w cukrzycy podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka podyplomowe zjazdy
Endoskopia podyplomowe zjazdy
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Executive master of business administration (mba) podyplomowe zjazdy, online
Executive master of business administration w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Genetyka sądowa podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i dtp podyplomowe zjazdy
Grafika wydawnicza podyplomowe zjazdy
Handel dziełami sztuki podyplomowe online
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Hortiterapia podyplomowe zjazdy
Informatyka podyplomowe zjazdy
Informatyka kryminalistyczna podyplomowe zjazdy
Innowacyjny hr biznes partner 4.0 podyplomowe zjazdy
Inspektor bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe online
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe zjazdy
Iod – inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Key account management academy podyplomowe zjazdy
Koder medyczny podyplomowe zjazdy
Komunikacja wizerunkowa podyplomowe zjazdy
Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnoscią w organizacji podyplomowe online
Kreowanie i wizualizacja wizerunku podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją podyplomowe zjazdy
Malarstwo podyplomowe zjazdy
Manager kosmetologii i usług spa &wellness podyplomowe zjazdy
Manager sportu podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Marketing polityczny podyplomowe online
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration (mba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – dyrektor hr podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – mobile&digital marketing podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – pharmaceutical management podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie technologiami wodorowymi podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w automotive podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) podyplomowe zjazdy, online
Master of public administration (mpa) – administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Master of public health (mph) – zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Mba in innovative enterprise management podyplomowe zjazdy
Mba in public and community management podyplomowe zjazdy
Mba oświata podyplomowe online
Mba w administracji publicznej podyplomowe online
Mba w it podyplomowe online
Mba w zarządzaniu nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Mba w zarządzaniu przedsiębiorstwami spółdzielczymi podyplomowe zjazdy
Mediacja sądowa i pozasądowa podyplomowe zjazdy
Mediator medyczny podyplomowe zjazdy
Menedżer administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Menedżer biznesu w unii europejskiej podyplomowe zjazdy
Mentoring innowacji i biznesu podyplomowe zjazdy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu podyplomowe zjazdy
Muzykoterapia podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie kultury polskiej oraz języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie matematyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Neurologopedia (wczesna interwencja neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych) – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing społeczny i kulturowy podyplomowe zjazdy
Obesitologia - postępowanie w nadwadze i otyłości podyplomowe zjazdy
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy
Odnowa biologiczna – fizjoterapia podyplomowe zjazdy
Office manager podyplomowe zjazdy
Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych podyplomowe zjazdy
Ordynowanie leków i wypisywanie recept podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
Pielęgnacja urody – kosmetologia podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo epidemiologiczne podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo geriatryczne podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo onkologiczne podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo ratunkowe podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych podyplomowe zjazdy
Podatki i prawo podatkowe podyplomowe zjazdy
Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań podyplomowe online
Podstawy prawa ukraińskiego podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe zjazdy
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy
Prawo kanoniczne dla prawników podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
Prawo służb mundurowych podyplomowe zjazdy
Programowanie i bazy danych podyplomowe zjazdy
Programowanie i informatyka w szkole podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz podyplomowe zjazdy
Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena podyplomowe zjazdy
Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia dzieci i młodzieży – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i zarządzanie personelem – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Public relations & marketing podyplomowe zjazdy
Public relations i marketing medialny podyplomowe zjazdy
Quality manager podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse małych i średnich przedsiębiorstw podyplomowe online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Radioekologia i monitoring radiacyjny podyplomowe zjazdy
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników podyplomowe zjazdy
Seksuologia – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Soft skills w it podyplomowe online
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe online
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego podyplomowe zjazdy
Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych podyplomowe zjazdy
Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne podyplomowe zjazdy
Studium legislacji podyplomowe zjazdy
Studium prawa podatkowego podyplomowe zjazdy
Surdologopedia podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych podyplomowe online
Systemy informacji geograficznej w praktyce podyplomowe zjazdy
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek podyplomowe zjazdy
Szkoły w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie podyplomowe zjazdy
Sztuka kulinarna podyplomowe zjazdy
Technologie energii odnawialnych podyplomowe zjazdy
Telekomunikacja światłowodowa podyplomowe zjazdy
Teololgia duchowości katolickiej podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podyplomowe zjazdy
Terapia zaburzeń więzi – master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne podyplomowe zjazdy
Transport - spedycja - logistyka podyplomowe online
Trener biznesu podyplomowe zjazdy
Trener umiejętności społecznych podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wykonanie badania spirometrycznego podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe online
Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach zmiany podyplomowe online
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie podyplomowe online
Zarządzanie instytucjami kościelnymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowym żywności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną zdrowia podyplomowe online
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w rolnictwie podyplomowe online
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce podyplomowe zjazdy
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 103 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 64 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 54 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 17 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wyglądają studia podyplomowe w Lublinie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Lublinie

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych 

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Lublinie

Jeśli chodzi o Lublin, największą ofertę studiów podyplomowych bez wątpienia posiada Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dla ułatwienia istniejące kierunki studiów podzielone zostały tematycznie, pod organizujące je wydziały. Warto sprawdzić na stronie uczelni, które studia w danym roku mają otwartą rekrutację, które nie mają rekrutacji, a które prowadzą drugą, dodatkową.

 

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Artystyczny
 • Animacja komputerowa i etiuda filmowa,
 • Edukacja plastyczna,
 • Emisja głosu, Fotografia,
 • Grafika komputerowa i DTP,
 • Grafika wydawnicza,
 • Malarstwo,
 • Multimedia,
 • Muzykoterapia,
 • Realizator dźwięku w studio i na koncercie,
 • Reklama i komunikacja wizualna,
 • Scenografia i wystawiennictwo,
 • Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym,
 • Wzornictwo
Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Nauczanie biologii
 • Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
Wydział Chemii
 • Chemia praktyczna,
 • Nauczanie chemii,
 • Nowoczesne techniki badawcze
 • Radioekologia
Wydział Ekonomiczny
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB,
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro,
 • Przywództwo publiczne,
 • Rachunkowość,
 • Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe,
 • Zamówienia publiczne,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Filozofii i Socjologii
 • Coaching i mentoring,
 • Etyka,
 • Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist
Wydział Humanistyczny
 • Architektura książki - projektowanie i edycja,
 • Archiwistyka, Genealogia i biografistyka,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C,
 • Języki skandynawskie dla rynku pracy,
 • Logopedia - studia czterosemestralne,
 • Logopedia - studia dwusemestralne,
 • Muzealnictwo,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Neurologopedia,
 • Nowe technologie dla kultury i administracji,
 • Nowe technologie w warsztacie nauczyciela,
 • Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców,
 • Surdologopedia,
 • Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski),
 • Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami,
 • Translatoryka,
 • Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych,
 • Tworzenie kolekcji cyfrowych
 • Wiedza o kulturze.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Administrowanie sieciami komputerowymi,
 • Kształcenie zdalne w edukacji,
 • Analiza danych,
 • Fizyka, Informatyka w szkole,
 • Korporacyjne sieci komputerowe,
 • Matematyka
 • Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi.
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych,
 • Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Systemy informacji geograficznej w praktyce
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości,
 • Asystent osoby starszej,
 • Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej,
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem,
 • Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej,
 • Mediacja szkolna i sądowa,
 • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną,
 • Pedagogika Marii Montessori,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie,
 • Pedagogika specjalna,
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna edukacja dziecka.
Wydział Politologii
 • Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim,
 • Marketing internetowy i brokering informacji,
 • Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
 • Public relations and media marketing,
 • Zarządzanie porządkiem publicznym
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski.
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja publiczna
 • Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo technologii informacyjnych 
 • Przedsiębiorczość.
Wydział Zamiejscowy w Puławach.
 • Administracja,
 • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Samorządność i samorząd terytorialny.

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE studia podyplomowe 

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Analityka medyczna - niestacjonarne
 • Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 
 • Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu,
 • Planowanie i Gospodarka Przestrzenna,
 • Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie,
 • Integrowana Produkcja Roślin,
 • Aranżacje Florystyczne,
 • Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych,
 • Analityka i Bezpieczeństwo Żywności - certyfikat PCBC,
 • Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska,
 • Diagnostyka Molekularna,
 • Genetyka Sądowa,
 • Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich,
 • Innowacyjna Biogospodarka,
 • Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii,
 • Radiologia Weterynaryjna,
 • Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych,
 • Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów,
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności,
 • Zarządzanie Potencjałem Turystycznym,
 • Zarządzanie Systemami Środowiska,
 • Zoopsychologia
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka.

 

 

POLITECHNIKA LUBELSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania
 • Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC),
 • Master of Business Administration (MBA) (PMSC),
 • Zarządzanie Informacją w Biznesie - Wywiad Gospodarczy,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii.
Wydział Budownictwa i Architektury
 • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
 • Eksploatacja budynków – problemy prawne i techniczne.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Telekomunikacja światłowodowa,
 • Systemy sterowania i nadzoru w budynkach,
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
Wydział Podstaw Techniki
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne,
 • Nauczanie techniki oraz Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Wydział Mechaniczny
 • Virtual prototyping
 • Wzornictwo

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Nauk Społecznych
 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 • Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 • Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych 
 • Studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej.
Wydział Teologii Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej.
Wydział Filozofii Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Studia podyplomowe w zakresie informatyki
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

 

Anna Szumacher

komentarze (2)

Kamila95 odpowiedz

Ola, moja znajoma robila na WSKZ i z tego co mi mowila to miała wszystkie zajecia zdalnie, ja robie podyplomowke gdzie indziej i mam stacjonarne i szczerze mowiac trochę zaluje takiej formy nauki, bo nie mam zycia poza praca i uczelnia. Zdalne jednak ulatwiaja funkcjonowanie jak ktoś pracuje

Ola odpowiedz

Szukalam dobrych studiow podyplomowych w Lublinie, ale żadna oferta jeszcze mnie nie przekonala. Wiem, ze wiele uczelni robi problemy z mozliwoscia zdalnych zajec, a na tym mi zależy, bo jestem mloda mama i pracuje na etacie ? ktoś zna jakas uczelnie, gdzie nie ma problemu ze zdalnymi?