Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Lublinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Lublin| woj. lubelskie

Studia podyplomowe w Lublinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W LUBLINIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja - rejestracja stanu cywilnego podyplomowe zjazdy
Administracja podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe zjazdy, online
Analityka biznesowa podyplomowe zjazdy
Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności podyplomowe zjazdy
Analiza danych podyplomowe zjazdy
Archiwistyka podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Autoprezentacja - kreowanie wizerunku podyplomowe zjazdy
Badania kliniczne: zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo lotnicze podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami podyplomowe online
Coach i superwizor w edukacji- studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i mentoring podyplomowe zjazdy
Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration dba podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka podyplomowe zjazdy
Endoskopia podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration mba podyplomowe zjazdy
Executive mba podyplomowe zjazdy
Filozoficzna myśl jana pawła ii podyplomowe online
Formacja pastoralno-liturgiczna - instytut formacji pastoralno-liturgicznej podyplomowe zjazdy
Genetyka sądowa podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i dtp podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa w grach wideo podyplomowe zjazdy
Grafika wydawnicza podyplomowe zjazdy
Historia i wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Hortiterapia podyplomowe zjazdy
Informatyka podyplomowe zjazdy
Informatyka kryminalistyczna podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Kompetencje wychowawcze podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją podyplomowe zjazdy
Malarstwo podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) podyplomowe zjazdy
Mba for education podyplomowe online
Mba in corporate management podyplomowe zjazdy
Mba in public management podyplomowe zjazdy
Mediacja sądowa i pozasądowa podyplomowe zjazdy
Mediacja szkolna i sądowa podyplomowe zjazdy
Menedżer administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Menedżer xxi wieku podyplomowe zjazdy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
Muzealnictwo podyplomowe zjazdy
Muzykoterapia podyplomowe zjazdy
Nauczanie chemii podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie kultury i języka polskiego podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Ochrona i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych podyplomowe zjazdy
Pedagogika marii montessori podyplomowe zjazdy
Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
Podatki podyplomowe online
Podatki i prawo podatkowe podyplomowe zjazdy
Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe zjazdy
Prawo kanoniczne dla prawników podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
Program zarządzania sprzedażą podyplomowe zjazdy
Programowanie i bazy danych podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz podyplomowe zjazdy
Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia - master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
Public relations & marketing podyplomowe zjazdy
Public relations i marketing medialny podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników podyplomowe zjazdy
Social media marketing podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją podyplomowe zjazdy
Studia dla nauczycieli języka polskiego za granicą podyplomowe zjazdy
Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych podyplomowe zjazdy
Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne podyplomowe zjazdy
Studium legislacji podyplomowe zjazdy
Studium prawa podatkowego podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych podyplomowe online
Systemy informacji geograficznej w praktyce podyplomowe zjazdy
Szkoły w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie podyplomowe zjazdy
Technologie energii odnawialnych podyplomowe zjazdy
Telekomunikacja światłowodowa podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne podyplomowe zjazdy
Tłumaczenie audiowizualne podyplomowe zjazdy
Tłumaczenie ustne podyplomowe zjazdy
Transport - spedycja - logistyka podyplomowe online
Trener zdrowego stylu życia podyplomowe zjazdy
Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe online
Zarządzanie firmami rodzinnymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie podyplomowe online
Zarządzanie infrastrukturą wiejską i modernizacja rolnictwa podyplomowe online
Zarządzanie innowacją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie inwestycjami finansowymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowym żywności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną zdrowia podyplomowe online
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jak wyglądają studia podyplomowe w Lublinie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Lublinie

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych 

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Lublinie

Jeśli chodzi o Lublin, największą ofertę studiów podyplomowych bez wątpienia posiada Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dla ułatwienia istniejące kierunki studiów podzielone zostały tematycznie, pod organizujące je wydziały. Warto sprawdzić na stronie uczelni, które studia w danym roku mają otwartą rekrutację, które nie mają rekrutacji, a które prowadzą drugą, dodatkową.

 

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Artystyczny
 • Animacja komputerowa i etiuda filmowa,
 • Edukacja plastyczna,
 • Emisja głosu, Fotografia,
 • Grafika komputerowa i DTP,
 • Grafika wydawnicza,
 • Malarstwo,
 • Multimedia,
 • Muzykoterapia,
 • Realizator dźwięku w studio i na koncercie,
 • Reklama i komunikacja wizualna,
 • Scenografia i wystawiennictwo,
 • Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym,
 • Wzornictwo
Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Nauczanie biologii
 • Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
Wydział Chemii
 • Chemia praktyczna,
 • Nauczanie chemii,
 • Nowoczesne techniki badawcze
 • Radioekologia
Wydział Ekonomiczny
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB,
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro,
 • Przywództwo publiczne,
 • Rachunkowość,
 • Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe,
 • Zamówienia publiczne,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Filozofii i Socjologii
 • Coaching i mentoring,
 • Etyka,
 • Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist
Wydział Humanistyczny
 • Architektura książki - projektowanie i edycja,
 • Archiwistyka, Genealogia i biografistyka,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C,
 • Języki skandynawskie dla rynku pracy,
 • Logopedia - studia czterosemestralne,
 • Logopedia - studia dwusemestralne,
 • Muzealnictwo,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Neurologopedia,
 • Nowe technologie dla kultury i administracji,
 • Nowe technologie w warsztacie nauczyciela,
 • Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców,
 • Surdologopedia,
 • Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski),
 • Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami,
 • Translatoryka,
 • Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych,
 • Tworzenie kolekcji cyfrowych
 • Wiedza o kulturze.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Administrowanie sieciami komputerowymi,
 • Kształcenie zdalne w edukacji,
 • Analiza danych,
 • Fizyka, Informatyka w szkole,
 • Korporacyjne sieci komputerowe,
 • Matematyka
 • Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi.
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych,
 • Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Systemy informacji geograficznej w praktyce
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości,
 • Asystent osoby starszej,
 • Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej,
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem,
 • Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej,
 • Mediacja szkolna i sądowa,
 • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną,
 • Pedagogika Marii Montessori,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie,
 • Pedagogika specjalna,
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna edukacja dziecka.
Wydział Politologii
 • Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim,
 • Marketing internetowy i brokering informacji,
 • Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
 • Public relations and media marketing,
 • Zarządzanie porządkiem publicznym
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski.
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja publiczna
 • Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo technologii informacyjnych 
 • Przedsiębiorczość.
Wydział Zamiejscowy w Puławach.
 • Administracja,
 • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Samorządność i samorząd terytorialny.

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE studia podyplomowe 

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Analityka medyczna - niestacjonarne
 • Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 
 • Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu,
 • Planowanie i Gospodarka Przestrzenna,
 • Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie,
 • Integrowana Produkcja Roślin,
 • Aranżacje Florystyczne,
 • Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych,
 • Analityka i Bezpieczeństwo Żywności - certyfikat PCBC,
 • Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska,
 • Diagnostyka Molekularna,
 • Genetyka Sądowa,
 • Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich,
 • Innowacyjna Biogospodarka,
 • Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii,
 • Radiologia Weterynaryjna,
 • Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych,
 • Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów,
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności,
 • Zarządzanie Potencjałem Turystycznym,
 • Zarządzanie Systemami Środowiska,
 • Zoopsychologia
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka.

 

 

POLITECHNIKA LUBELSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania
 • Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC),
 • Master of Business Administration (MBA) (PMSC),
 • Zarządzanie Informacją w Biznesie - Wywiad Gospodarczy,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii.
Wydział Budownictwa i Architektury
 • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
 • Eksploatacja budynków – problemy prawne i techniczne.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Telekomunikacja światłowodowa,
 • Systemy sterowania i nadzoru w budynkach,
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
Wydział Podstaw Techniki
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne,
 • Nauczanie techniki oraz Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Wydział Mechaniczny
 • Virtual prototyping
 • Wzornictwo

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Nauk Społecznych
 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 • Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 • Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych 
 • Studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej.
Wydział Teologii Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej.
Wydział Filozofii Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Studia podyplomowe w zakresie informatyki
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

 

Anna Szumacher

Komentarze (2)

Kamila95 odpowiedz

Ola, moja znajoma robila na WSKZ i z tego co mi mowila to miała wszystkie zajecia zdalnie, ja robie podyplomowke gdzie indziej i mam stacjonarne i szczerze mowiac trochę zaluje takiej formy nauki, bo nie mam zycia poza praca i uczelnia. Zdalne jednak ulatwiaja funkcjonowanie jak ktoś pracuje

Ola odpowiedz

Szukalam dobrych studiow podyplomowych w Lublinie, ale żadna oferta jeszcze mnie nie przekonala. Wiem, ze wiele uczelni robi problemy z mozliwoscia zdalnych zajec, a na tym mi zależy, bo jestem mloda mama i pracuje na etacie ? ktoś zna jakas uczelnie, gdzie nie ma problemu ze zdalnymi?