Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Studia podyplomowe Lublin

Największy wybór studiów

podyplomowych w Lublinie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Lublin| woj. lubelskie

Studia podyplomowe w Lublinie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W LUBLINIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe zjazdy
Analityka biznesowa podyplomowe zjazdy
Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska podyplomowe zjazdy
Analityka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności podyplomowe zjazdy
Analiza danych podyplomowe zjazdy
Architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz podyplomowe zjazdy
Arteterapia podyplomowe zjazdy
Audyt systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji podyplomowe zjazdy
Autoprezentacja – kreowanie wizerunku podyplomowe zjazdy
Behawiorystyka zwierząt podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo lotnicze podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo publiczne podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo publiczne – edycja stalowa wola podyplomowe zjazdy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji podyplomowe zjazdy
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami podyplomowe zjazdy
Coaching edukacyjny-coach i superwizor w edukacji podyplomowe zjazdy
Coaching z elementami psychologii podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka podyplomowe zjazdy
Genetyka sądowa podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
Hortiterapia podyplomowe zjazdy
Informatyka kryminalistyczna podyplomowe zjazdy
Informatyka śledcza podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Kompetencje wychowawcze podyplomowe zjazdy
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Kształcenie zdalne w edukacji podyplomowe zjazdy
Kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy
Master of laws podyplomowe zjazdy
Mba dla inżynierów podyplomowe zjazdy
Mediacja sądowa i pozasądowa podyplomowe zjazdy
Mediacja szkolna i sądowa podyplomowe zjazdy
Menedżer administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Muzealnictwo podyplomowe zjazdy
Nauczanie chemii podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki podyplomowe zjazdy
Negocjacje i mediacje prawnicze | stały mediator podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Ochrona i zarządzanie środowiskiem podyplomowe zjazdy
Ochrona konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich podyplomowe zjazdy
Ochrona praw konsumenta podyplomowe zjazdy
Organizacyjno – prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych podyplomowe zjazdy
Podatki podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców podyplomowe zjazdy
Postgraduate studies in the field of nanomaterials and nanotechnology podyplomowe zjazdy
Praktyczna rachunkowość komputerowa podyplomowe zjazdy
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe zjazdy
Prawo kanoniczne dla prawników podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe dla przedsiębiorców podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
Profesjonalna profilaktyka w szkole podyplomowe zjazdy
Profesjonalny manager podyplomowe zjazdy
Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień podyplomowe zjazdy
Programowanie i bazy danych podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz podyplomowe zjazdy
Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów podyplomowe zjazdy
Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna dla niepsychologów podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa z elementami mediacji podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Public relations & marketing podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Radiologia weterynaryjna podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja w geriatrii podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników podyplomowe zjazdy
Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją podyplomowe zjazdy
Studia dla osób wykwalifikowanych w przemyśle farmaceutycznym podyplomowe zjazdy
Studia menadżerskie podyplomowe zjazdy
Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych podyplomowe zjazdy
Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa podyplomowe zjazdy
Studium prawa podatkowego podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych podyplomowe zjazdy
Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną podyplomowe zjazdy
Szkoły w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie podyplomowe zjazdy
Technologie energii odnawialnych podyplomowe zjazdy
Telekomunikacja światłowodowa podyplomowe zjazdy
Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd oraz trudnościami wychowawczymi podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podyplomowe zjazdy
Terapia uzależnień i współuzależnionych podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa z arteterapią podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne podyplomowe zjazdy
Tłumaczenie audiowizualne podyplomowe zjazdy
Transport - spedycja - logistyka podyplomowe zjazdy
Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie podyplomowe zjazdy
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami podyplomowe zjazdy
Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi podyplomowe zjazdy
Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci – edycja w stalowej woli podyplomowe zjazdy
Zarządzanie funduszami unijnymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie inwestycjami finansowymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowym żywności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w służbie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe zjazdy
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 48 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 29 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 38 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jak wyglądają studia podyplomowe w Lublinie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Lublinie

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych 

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Lublinie

Jeśli chodzi o Lublin, największą ofertę studiów podyplomowych bez wątpienia posiada Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dla ułatwienia istniejące kierunki studiów podzielone zostały tematycznie, pod organizujące je wydziały. Warto sprawdzić na stronie uczelni, które studia w danym roku mają otwartą rekrutację, które nie mają rekrutacji, a które prowadzą drugą, dodatkową.

 

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Artystyczny
 • Animacja komputerowa i etiuda filmowa,
 • Edukacja plastyczna,
 • Emisja głosu, Fotografia,
 • Grafika komputerowa i DTP,
 • Grafika wydawnicza,
 • Malarstwo,
 • Multimedia,
 • Muzykoterapia,
 • Realizator dźwięku w studio i na koncercie,
 • Reklama i komunikacja wizualna,
 • Scenografia i wystawiennictwo,
 • Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym,
 • Wzornictwo
Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Nauczanie biologii
 • Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia
Wydział Chemii
 • Chemia praktyczna,
 • Nauczanie chemii,
 • Nowoczesne techniki badawcze
 • Radioekologia
Wydział Ekonomiczny
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB,
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro,
 • Przywództwo publiczne,
 • Rachunkowość,
 • Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe,
 • Zamówienia publiczne,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Filozofii i Socjologii
 • Coaching i mentoring,
 • Etyka,
 • Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist
Wydział Humanistyczny
 • Architektura książki - projektowanie i edycja,
 • Archiwistyka, Genealogia i biografistyka,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C,
 • Języki skandynawskie dla rynku pracy,
 • Logopedia - studia czterosemestralne,
 • Logopedia - studia dwusemestralne,
 • Muzealnictwo,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Neurologopedia,
 • Nowe technologie dla kultury i administracji,
 • Nowe technologie w warsztacie nauczyciela,
 • Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców,
 • Surdologopedia,
 • Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski),
 • Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami,
 • Translatoryka,
 • Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych,
 • Tworzenie kolekcji cyfrowych
 • Wiedza o kulturze.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Administrowanie sieciami komputerowymi,
 • Kształcenie zdalne w edukacji,
 • Analiza danych,
 • Fizyka, Informatyka w szkole,
 • Korporacyjne sieci komputerowe,
 • Matematyka
 • Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi.
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych,
 • Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Systemy informacji geograficznej w praktyce
 • Zarządzanie w turystyce.
Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości,
 • Asystent osoby starszej,
 • Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej,
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem,
 • Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu,
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej,
 • Mediacja szkolna i sądowa,
 • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną,
 • Pedagogika Marii Montessori,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie,
 • Pedagogika specjalna,
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna edukacja dziecka.
Wydział Politologii
 • Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim,
 • Marketing internetowy i brokering informacji,
 • Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej,
 • Public relations and media marketing,
 • Zarządzanie porządkiem publicznym
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski.
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja publiczna
 • Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo technologii informacyjnych 
 • Przedsiębiorczość.
Wydział Zamiejscowy w Puławach.
 • Administracja,
 • Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Samorządność i samorząd terytorialny.

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE studia podyplomowe 

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Analityka medyczna - niestacjonarne
 • Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 
 • Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu,
 • Planowanie i Gospodarka Przestrzenna,
 • Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie,
 • Integrowana Produkcja Roślin,
 • Aranżacje Florystyczne,
 • Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych,
 • Analityka i Bezpieczeństwo Żywności - certyfikat PCBC,
 • Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska,
 • Diagnostyka Molekularna,
 • Genetyka Sądowa,
 • Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich,
 • Innowacyjna Biogospodarka,
 • Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii,
 • Radiologia Weterynaryjna,
 • Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych,
 • Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów,
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności,
 • Zarządzanie Potencjałem Turystycznym,
 • Zarządzanie Systemami Środowiska,
 • Zoopsychologia
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka.

 

 

POLITECHNIKA LUBELSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania
 • Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC),
 • Master of Business Administration (MBA) (PMSC),
 • Zarządzanie Informacją w Biznesie - Wywiad Gospodarczy,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii.
Wydział Budownictwa i Architektury
 • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie
 • Eksploatacja budynków – problemy prawne i techniczne.
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Telekomunikacja światłowodowa,
 • Systemy sterowania i nadzoru w budynkach,
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
Wydział Podstaw Techniki
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne,
 • Nauczanie techniki oraz Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Wydział Mechaniczny
 • Virtual prototyping
 • Wzornictwo

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Nauk Społecznych
 • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 • Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 • Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 • Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 • Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych 
 • Studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Wydział Nauk Humanistycznych Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej.
Wydział Teologii Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej.
Wydział Filozofii Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Studia podyplomowe w zakresie informatyki
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 
 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

 

Anna Szumacher

Komentarze (0)