Studia II stopnia magisterskie Zielona Góra

Studia II stopnia magisterskie Zielona Góra

Studia II stopnia magisterskie Zielona Góra

Studia magisterskie

w Zielonej Górze 2023

Odkryj studia II stopnia w Zielonej Górze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Zielona Góra (magisterskie)

Studia II stopnia w Zielonej Górze to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Kierunki studiów - Zielona Góra: znaleziono 39

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria danych II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne
Sztuki wizualne II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Zielonej Górze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Instytut Filozoficzno-Teologiczny US w Zielonej Górze

Kierunki studiów: 0 Studia podyplomowe: 1 Studia:

Kierunki studiów w Zielonej Górze - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)