Seksuologia - studia podyplomowe w Rzeszowie

Seksuologia - studia podyplomowe w Rzeszowie

Seksuologia - studia podyplomowe w Rzeszowie
Dodaj do ulubionych

Seksuologia - studia podyplomowe w Rzeszowie

Studia na kierunku seksuologia to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia z seksuologii to program edukacyjny, który skupia się na interdyscyplinarnym podejściu do badania, diagnozowania i terapii problemów związanych z seksualnością człowieka. Dziedzina ta obejmuje badanie aspektów biologicznych, psychologicznych, społecznych i kulturowych seksualności, a także ich wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie jednostki. Studenci zdobywają wiedzę na temat anatomii i fizjologii narządów płciowych, psychologii seksu, terapii seksualnej, aspektów społecznych i kulturowych seksualności, a także problemów związanych z zaburzeniami seksualności oraz różnymi formami terapii seksualnej.

Absolwenci mogą pracować jako seksuolodzy kliniczni w prywatnej praktyce lub placówkach medycznych, oferując diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób z zaburzeniami seksualnymi i innymi problemami związanymi z seksualnością. Znajdą zatrudnienie też w szpitalach, klinikach lub ośrodkach zdrowia jako specjaliści do spraw seksuologii, dostarczając wsparcie i terapię pacjentom z problemami zdrowotnymi związanymi z seksualnością.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek seksuologia - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia podyplomowe w Rzeszowie na tym kierunku przeznaczona jest dla absolwentów studiów wyższych. O przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku seksuologia?

Studia w Rzeszowie na tym kierunku mają na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do kompleksowego podejścia do problemów związanych z seksualnością, umożliwienie im prowadzenia diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami seksualnymi, a także promowania zdrowia seksualnego.

Studenci zdobywają wiedzę na temat budowy i funkcji narządów płciowych, układu rozrodczego oraz mechanizmów fizjologicznych związanych z seksualnością. Poznają podstawowe teorie, modele i koncepcje związane z psychologicznymi aspektami seksualności, włączając w to rozwój seksualny, tożsamość płciową, preferencje seksualne itd.

Uczestnicy poznają także różne rodzaje zaburzeń seksualnych, ich przyczyny, objawy i możliwe metody leczenia, włączając w to dysfunkcje seksualne, parafilie i problemy związane z identyfikacją płciową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku seksuologia, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat różnorodności seksualności ludzkiej, włączając w to aspekty biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe. Potrafią rozpoznawać różne rodzaje zaburzeń seksualnych, ich przyczyny, objawy i skutki dla jednostki oraz relacji międzyludzkich.

Potrafią też prowadzić terapię seksualną, w tym stosować różne techniki terapeutyczne i interwencje w celu poprawy zdrowia seksualnego pacjentów. Mają również umiejętność budowania zaufania i empatii w relacji terapeutycznej. Są otwarci na rozmowę na tematy związane z seksualnością.

Udzielają także porad i wspierają osoby z problemami związanymi z seksualnością – w zakresie takich problemów, jak radzenie sobie z trudnościami w relacjach, niepłodnością, zaburzeniami identyfikacji płciowej itd.

 

Ile trwają studia na kierunku seksuologia?

Studia na kierunku seksuologia, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku seksuologia

Absolwenci mogą pracować jako seksuolodzy kliniczni, świadcząc prywatną praktykę lub w placówkach medycznych, oferując diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób z zaburzeniami seksualnymi.

Znajdą zatrudnienie w szpitalach i klinikach jako specjaliści do spraw seksuologii, dostarczający wsparcie i terapię pacjentom z problemami zdrowotnymi związanymi z seksualnością. Czeka na nich także praca w roli edukatorów seksualnych w szkołach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach zdrowia czy fundacjach, prowadząc warsztaty, szkolenia i prezentacje dotyczące zdrowia seksualnego i edukacji w tym zakresie.

Mogą też specjalizować się w terapii par i rodzin, proponując wsparcie dla osób z problemami związanymi z intymnością, komunikacją, zaufaniem i innymi kwestiami emocjonalnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku seksuologia

  • praktyka kliniczna w seksuologii,
  • seksuolog kliniczny,
  • placówki medyczne,
  • edukator seksualny,
  • doradztwo i terapia dla par,
  • organizacje pozarządowe.

Te możliwości pracy po studiach podyplomowych z seksuologii pozwalają absolwentom wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w celu poprawy jakości życia innych osób, promowania zdrowia seksualnego i edukacji oraz przyczynienia się do zmian społecznych w obszarze seksualności.

Komentarze (0)