Studia podyplomowe Rzeszów

Studia podyplomowe Rzeszów

Studia podyplomowe Rzeszów

Największy wybór studiów

podyplomowych w Rzeszowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.12.2021

Studia podyplomowe w Rzeszowie | woj. podkarpackie

Studia podyplomowe w Rzeszowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
  Typ studiów
  Tryb studiów
  Czas trwania
   Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
   Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

   ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   grupa kierunku
   typ studiów
   tryb studiów

   Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

   grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Politechnika Rzeszowska

   Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

   Uniwersytet Rzeszowski

   Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

   Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

   Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

   Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 81 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

   Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Jak wyglądają studia podyplomowe w Rzeszowie?

   Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

   Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

    

   Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Rzeszowie

   Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

   Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

    

   Oferta studiów podyplomowych w Rzeszowie

   • Pierwszą z uczelni, na której ofertę studiów podyplomowych warto zwrócić uwagę jest Politechnika Rzeszowska. Dla ułatwienia, kierunki podzielone zostały na konkretne wydziały:

   Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Audyt i certyfikacja energetyczna budynków, Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie oraz System Internetowej Rekrutacji.

   Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomicznych oraz System Internetowej Rekrutacji.

   Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego, Konstrukcja form wtryskowych, Lotnicze silniki przepływowe, Silniki lotnicze, Termomodernizacja i odnawialne źródła energii (certyfikat oraz audyt energetyczny budynku), Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie produkcją odchudzoną, Zintegrowane kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego, Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

   Wydział Chemiczny posiada dostępne kierunki: Studia doskonalące z Chemii dla Nauczycieli oraz Studia kwalifikacyjne z Chemii dla Nauczycieli.

   Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Urządzenia energoelektroniczne w energetyce tradycyjnej i odnawialnej, Informatyka w przedsiębiorstwie, Technologie Internetowe oraz Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych.

   Wydział Zarządzania organizuje zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunkach: Podyplomowe studia menedżerskie (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Rzeszów (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń) oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).

   • Centrum Studiów Podyplomowych (Rzeszów) proponuje studia podyplomowe na kierunkach: Biznesowe wystąpienia publiczne – szkoła mówców, Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych, Menedżer trenerem i coachem, Menedżer turystyki i hotelarstwa, Nowoczesne techniki komunikacji z klientem, Podyplomowe studia menedżerskie, Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier, Pośrednictwo pracy, Public relations, Zamówienia publiczne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich, Zarządzanie placówkami oświatowymi, Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
   • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny (Stalowa Wola) prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych, Podyplomowe studia menedżerskie, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych.
   • Kolejną uczelnią, na której otwarte są studia podyplomowe jest Uniwersytet Rzeszowski.

   Wydział Biologiczno-Rolniczy oferuje możliwość studiowania na kierunkach: Biotechnologia żywności, Enologia oraz Technologia żywności z elementami żywienia człowieka.

   Wydział Ekonomii prowadzi zajęcia na kierunkach: Audyt wewnętrzny, Certyfikowany Coach, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP) oraz Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.

   Wydział Filologiczny posiada ofertę studiów podyplomowych na kierunkach: Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu, Logopedia, Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Neurologopedia, Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego.

   Wydział Matematyczno-Przyrodniczy organizuje zajęcia na kierunkach: Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej, Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce, Informatyka i Technologie Informacyjne, Kwalifikacyjne z Matematyki, Matematyka w finansach i bankowości, Nowoczesne metody nauczania informatyki, Statystyka dla ekonomistów, Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified) oraz Technika w kształceniu.

   Wydział Medyczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

   Wydział Muzyki organizuje zajęcia na kierunkach: Muzykoterapia, Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski oraz Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski.

   Wydział Pedagogiczny oferuje możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Asystent rodziny, Diagnoza dziecka i jego rodziny, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja przedszkolna, Mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny, Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej, Pedagog szkolny, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego, Przygotowanie pedagogiczne, Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO), Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu, Terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Wychowanie przez sztukę we współczesnej edukacji, Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

   Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Bezpieczeństwo i ochrona informacji oraz Negocjacje i mediacje.

   Wydział Socjologiczno-Historyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Edukacja dla bezpieczeństwa, Etyka i filozofia, Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa, Historia, Menedżer w samorządzie terytorialnym oraz Wiedza o społeczeństwie.

   Wydział Sztuki prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Grafika komputerowa, Malarstwo, Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum, Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum oraz Scenografia.

   Wydział Wychowania Fizycznego organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna, Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu, Przyroda, Psychologia Sportu, Trener klasy drugiej - piłka siatkowa, Wychowanie fizyczne oraz Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem.

   Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych organizuje zajęcia na kierunku Ziołoznawstwo.

    

   Praca po studiach podyplomowych

   Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

   Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

    

   STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RZESZOWIE

   Uczelnia
   Grupa kierunków
   Tryb   Studia podyplomowe Typ Tryb
   "study wars" – "wiedza o wojnie" podyplomowe zjazdy
   Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
   Administracja publiczna z elementami e-administracji podyplomowe zjazdy
   Analityk biznesowy systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
   Analityka biznesowa dla menedżerów podyplomowe zjazdy
   Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności podyplomowe zjazdy
   Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
   Asystent medyczny podyplomowe zjazdy
   Asystent rodziny podyplomowe zjazdy
   Audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
   Behawiorystyka zwierząt podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i ochrona informacji podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
   Bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
   Biznes w gospodarce cyfrowej podyplomowe zjazdy
   Certyfikowany coach podyplomowe zjazdy
   Choreograficzne studia dla polonii - taniec polski podyplomowe zjazdy
   Coaching i mentoring podyplomowe zjazdy
   Coaching i nlp podyplomowe zjazdy
   Compliance podyplomowe zjazdy
   Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
   Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
   Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych podyplomowe zjazdy
   Design thinking podyplomowe zjazdy
   Diagnoza, terapia pedagogiczna i rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych podyplomowe zjazdy
   Dietetyka i planowanie żywienia podyplomowe zjazdy
   Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration - zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – badania kliniczne podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – cyberprzestępczość podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – energetyka podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – mobile & digital marketing podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – zarządzanie hr podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
   Doctor of business administration – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
   Doctor of laws – prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
   Doctor of public administration podyplomowe zjazdy
   Doctor of public health podyplomowe zjazdy
   Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
   Dyrektor finansowy podyplomowe zjazdy
   Employer branding i pr podyplomowe zjazdy
   Executive master of business administration podyplomowe zjazdy
   Farby i lakiery proszkowe - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie podyplomowe zjazdy
   Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
   Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej podyplomowe zjazdy
   Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling podyplomowe zjazdy
   Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa podyplomowe zjazdy
   Grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
   Handel zagraniczny i negocjacje podyplomowe zjazdy
   Historia podyplomowe zjazdy
   Hydrotechnika podyplomowe zjazdy
   Innowacje i nowe technologie w lotnictwie podyplomowe zjazdy
   Innowacyjny hr biznes partner 4.0 podyplomowe zjazdy
   Inspektor bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
   Inżynieria materiałów polimerowych podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania - we współpracy z asseco poland podyplomowe zjazdy
   Kadry i płace podyplomowe zjazdy
   Key account management academy podyplomowe zjazdy
   Komunikacja wizerunkowa podyplomowe zjazdy
   Konstrukcja form wtryskowych podyplomowe zjazdy
   Koordynator ds. dostępności podyplomowe zjazdy
   Kwalifikacyjne studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Lean management podyplomowe zjazdy
   Logopedia podyplomowe zjazdy
   Logopedia z logorytmiką podyplomowe zjazdy
   Lotnicze silniki przepływowe podyplomowe zjazdy
   Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
   Master of business administration podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – art & science – nowe media w biznesie podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – dyrektor hr podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – menedżer sportu i kultury podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – restrukturyzacja przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – zarządzanie technologiami wodorowymi podyplomowe zjazdy
   Master of business administration – zarządzanie w automotive podyplomowe zjazdy
   Master of business administration badania kliniczne podyplomowe zjazdy
   Master of business administration energetyka podyplomowe zjazdy
   Master of business administration mobile&digital marketing - studai podyplomowe podyplomowe zjazdy
   Master of business administration przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
   Master of business administration zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
   Master of business administration zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
   Master of business administration zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
   Master of business administration zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Master of business administration zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
   Master of public administration – administracja publiczna podyplomowe zjazdy
   Master of public health – zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
   Matematyka podyplomowe zjazdy
   Mba podyplomowe zjazdy
   Mba w ochronie zdrowia - studia dofinansowane podyplomowe zjazdy
   Mediacje i negocjacje z elementami psychologii podyplomowe zjazdy
   Menedżer e-commerce podyplomowe zjazdy
   Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy
   Menedżer w samorządzie terytorialnym podyplomowe zjazdy
   Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych podyplomowe zjazdy
   Nauczanie informatyki w szkole podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
   Negocjacje i mediacje podyplomowe zjazdy
   Neurologopedia podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
   Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy
   Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie podyplomowe zjazdy
   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami podyplomowe zjazdy
   Office manager podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
   Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
   Podatki i prawo podatkowe podyplomowe zjazdy
   Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
   Podyplomowe studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
   Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
   Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych podyplomowe zjazdy
   Prawna obsługa przedsiębiorców podyplomowe zjazdy
   Prawno - organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie podyplomowe zjazdy
   Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy
   Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi podyplomowe zjazdy
   Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe podyplomowe zjazdy
   Proces inwestycyjny - budowlany - zagadnienia proceduralne podyplomowe zjazdy
   Programowanie robotów przemysłowych podyplomowe zjazdy
   Project manager podyplomowe zjazdy
   Projektant kariery podyplomowe zjazdy
   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
   Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
   Psychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
   Psychologia pozytywna podyplomowe zjazdy
   Psychologia pracy i zarządzanie personelem podyplomowe zjazdy
   Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji podyplomowe zjazdy
   Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
   Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną podyplomowe zjazdy
   Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii podyplomowe zjazdy
   Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
   Psychotraumatologia - master of science (msc.) podyplomowe zjazdy
   Quality manager podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i controlling acca podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość, finanse i system podatkowe podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych podyplomowe zjazdy
   Samorząd terytorialny podyplomowe zjazdy
   Seksuologia podyplomowe zjazdy
   Silniki lotnicze podyplomowe zjazdy
   Specjalista ds. rachunkowości podyplomowe zjazdy
   Spółdzielczość i prawo spółdzielcze podyplomowe zjazdy
   Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne podyplomowe zjazdy
   Studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
   Systemy i sieci komputerowe podyplomowe zjazdy
   Szacowanie nieruchomości podyplomowe zjazdy
   Technologia bim w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych podyplomowe zjazdy
   Technologie informacyjno - komunikacyjne podyplomowe zjazdy
   Technologie internetowe podyplomowe zjazdy
   Tester oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
   Trener umiejętności społecznych podyplomowe zjazdy
   Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa podyplomowe zjazdy
   User expierience podyplomowe zjazdy
   Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
   Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
   Wychowanie fizyczne podyplomowe zjazdy
   Wzornictwo przemysłowe i druk 3d podyplomowe zjazdy
   Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno - ściekowej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie eventowe podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych - we współpracy z uodo podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami it podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie sprzedażą i marketingiem podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
   Zarządzenie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa podyplomowe zjazdy
   Zarządzenie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego podyplomowe zjazdy
   Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych podyplomowe zjazdy
   Zintegrowane systemy zarządzania sap erp podyplomowe zjazdy

   Komentarze (0)