Studia podyplomowe Rzeszów

Studia podyplomowe Rzeszów

Studia podyplomowe Rzeszów

Największy wybór studiów

podyplomowych w Rzeszowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe w Rzeszowie | woj. podkarpackie

Studia podyplomowe w Rzeszowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kierunki studiów: 15

Studia podyplomowe: 50

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna z elementami e-administracji
analityk biznesowy systemów informatycznych
analityka biznesowa dla menedżerów

POKAŻ WIĘCEJ

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Kierunki studiów: 2

Studia podyplomowe: 81

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
arteterapia w edukacji
asystent rodziny

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RZESZOWIE

Grupa kierunków
Uczelnia
"
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Rzeszowie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Rzeszowie

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Rzeszowie

  • Pierwszą z uczelni, na której ofertę studiów podyplomowych warto zwrócić uwagę jest Politechnika Rzeszowska. Dla ułatwienia, kierunki podzielone zostały na konkretne wydziały:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Audyt i certyfikacja energetyczna budynków, Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie oraz System Internetowej Rekrutacji.

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomicznych oraz System Internetowej Rekrutacji.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego, Konstrukcja form wtryskowych, Lotnicze silniki przepływowe, Silniki lotnicze, Termomodernizacja i odnawialne źródła energii (certyfikat oraz audyt energetyczny budynku), Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie produkcją odchudzoną, Zintegrowane kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego, Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

Wydział Chemiczny posiada dostępne kierunki: Studia doskonalące z Chemii dla Nauczycieli oraz Studia kwalifikacyjne z Chemii dla Nauczycieli.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Urządzenia energoelektroniczne w energetyce tradycyjnej i odnawialnej, Informatyka w przedsiębiorstwie, Technologie Internetowe oraz Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych.

Wydział Zarządzania organizuje zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunkach: Podyplomowe studia menedżerskie (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Rzeszów (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń) oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi (liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).

  • Centrum Studiów Podyplomowych (Rzeszów) proponuje studia podyplomowe na kierunkach: Biznesowe wystąpienia publiczne – szkoła mówców, Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych, Menedżer trenerem i coachem, Menedżer turystyki i hotelarstwa, Nowoczesne techniki komunikacji z klientem, Podyplomowe studia menedżerskie, Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier, Pośrednictwo pracy, Public relations, Zamówienia publiczne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich, Zarządzanie placówkami oświatowymi, Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny (Stalowa Wola) prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych, Podyplomowe studia menedżerskie, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych.
  • Kolejną uczelnią, na której otwarte są studia podyplomowe jest Uniwersytet Rzeszowski.

Wydział Biologiczno-Rolniczy oferuje możliwość studiowania na kierunkach: Biotechnologia żywności, Enologia oraz Technologia żywności z elementami żywienia człowieka.

Wydział Ekonomii prowadzi zajęcia na kierunkach: Audyt wewnętrzny, Certyfikowany Coach, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (grant NBP) oraz Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.

Wydział Filologiczny posiada ofertę studiów podyplomowych na kierunkach: Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu, Logopedia, Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Neurologopedia, Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy organizuje zajęcia na kierunkach: Aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej, Aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce, Informatyka i Technologie Informacyjne, Kwalifikacyjne z Matematyki, Matematyka w finansach i bankowości, Nowoczesne metody nauczania informatyki, Statystyka dla ekonomistów, Systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified) oraz Technika w kształceniu.

Wydział Medyczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz Neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Wydział Muzyki organizuje zajęcia na kierunkach: Muzykoterapia, Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec polski oraz Prowadzenie Zespołów Tanecznych – taniec towarzyski.

Wydział Pedagogiczny oferuje możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Asystent rodziny, Diagnoza dziecka i jego rodziny, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja przedszkolna, Mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny, Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawowej, Pedagog szkolny, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego, Przygotowanie pedagogiczne, Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO), Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu, Terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Wychowanie przez sztukę we współczesnej edukacji, Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Bezpieczeństwo i ochrona informacji oraz Negocjacje i mediacje.

Wydział Socjologiczno-Historyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Edukacja dla bezpieczeństwa, Etyka i filozofia, Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa, Historia, Menedżer w samorządzie terytorialnym oraz Wiedza o społeczeństwie.

Wydział Sztuki prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Grafika komputerowa, Malarstwo, Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum, Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum oraz Scenografia.

Wydział Wychowania Fizycznego organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Gimnastyka Korekcyjno - Kompensacyjna, Organizacja i Zarządzanie Sportem - Menedżer Sportu, Przyroda, Psychologia Sportu, Trener klasy drugiej - piłka siatkowa, Wychowanie fizyczne oraz Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem.

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych organizuje zajęcia na kierunku Ziołoznawstwo.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)