Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski +

Wydział Nauk Medycznych stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: niestacjonarne

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim na uczelniach śląskich?

Kierunki studiów w Katowicach i Zabrzu w formie niestacjonarnej są płatne. Nie ulega wątpliwości, że studia medyczne na kierunku lekarskim są jednymi z najdroższych form kształcenia. Ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są jednak zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie śląskie.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Informacje dotyczące wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Kierunek lekarski w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku lekarski (niestacjonarne) w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski (niestacjonarne) w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim na uczelniach śląskich?

1. Dla kogo ten kierunek?

Podstawowym zadaniem lekarza jest rozpoznanie choroby i ustalenie możliwości jej leczenia oraz wprowadzenie tych opcji w życie. Osoby, które odnajdują się na kierunku lekarskim, odznaczają się powołaniem do ratowania życia i zdrowia. Kierunek wymaga odporności na stres, a przede wszystkim ambicji i ogromu pracy, która ma skumulować wiedzę niezbędną w lekarskiej praktyce.

Studia medyczne wymagają ambicji i poświęcenia dla sprawy. Kandydaci nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, które są fundamentem medycyny. Ważna jest także komunikatywność i podejście do drugiego człowieka. Musisz nauczyć się współpracy w zespole, działać pod presją czasu i panować nad emocjami. Empatia i cierpliwość to bardzo ważne cechy przyszłych lekarzy, jednak najważniejszy jest profesjonalizm i gruntownie przyswojona wiedza.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunek lekarski to jeden z najważniejszych kierunków medycznych, na który co roku starają się dostać setki kandydatów na studia. Poniżej znajdziesz wykaz uczelni w Katowicach i Zabrzu, które mają go w swojej ofercie. Studia medyczne są uważane za jedne z najtrudniejszych i najbardziej elitarnych wśród wszystkich kierunków kształcenia.

Biologia i chemia to fundamenty nauk medycznych. Program kształcenia przygotowany dla kierunku lekarskiego nie obędzie się także bez przedmiotów odnoszących się do anatomii i fizjologii człowieka. Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak: histologia, cytofizjologia z embriologią, psychologia lekarska, higiena i epidemiologia, genetyka kliniczna, prawo medyczne, immunologia, farmakologia, choroby zakaźne dorosłych. Każdy rok studiów poparty jest obowiązkową praktyką zawodową.

Program kształcenia obfituje w najważniejsze nauki medyczne, nauki o zdrowiu, a także treści społeczno-psychologiczne, prawne i socjologiczne. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • farmakologia,
 • medycyna sądowa,
 • radiologia,
 • histologia, cytofizjologia z embriologią,
 • fizjologia,
 • higiena i epidemiologia,
 • genetyka kliniczna,
 • otolaryngologia,
 • choroby zakaźne dorosłych,
 • pulmonologia.

 

Po każdym roku studiów masz obowiązek odbyć obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich to nie koniec przygody z kierunkiem lekarskim. Dopiero po uzyskaniu tytułu lekarza magistra absolwenci mogą rozpocząć kształcenie w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie chirurgii, kardiologii, dermatologii, medycyny rodzinnej. Specjalizacja trwa od czterech do sześciu lat, standardowo kończy się po pięciu latach. Absolwenci danej specjalności zyskują tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Rzetelne wykształcenie obejmuje przedmioty teoretyczne, przedkliniczne i kliniczne. Odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe pozwalają ćwiczyć wymagane umiejętności na fantomach, symulatorach i modelach szkoleniowych. W trakcie praktyki wakacyjnej studenci uczą się podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, pracują w zespole, rozwijają predyspozycje kierownicze, prowadzą wywiad z pacjentem i uczą się prawidłowej komunikacji nie tylko z pacjentem i jego rodziną, ale i personelem szpitala.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą być spokojni o zatrudnienie. Kierunek lekarski w Katowicach i Zabrzu umożliwia pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Świeżo upieczeni lekarze zajmują się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem. Ukończenie specjalności ułatwia znalezienie pracy w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku lekarskim w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia niestacjonarne w Katowicach i Zabrzu na kierunku lekarskim możesz realizować w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje dyplom magistra. Po końcowym etapie studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który gwarantuje tytuł lekarza.

Po ukończeniu sześcioletnich studiów magisterskich absolwenci kontynuują edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, kardiologii, dermatologii, medycyny rodzinnej i wiele innych. W zależności od wybranej specjalizacji kontynuacja nauki może trwać od czterech do sześciu lat. Po każdym roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. Realizacja studiów wieczorowych jest bardzo podobna do etapów kształcenia, które przewidują studia dzienne.

Jaka praca po kierunku lekarskim na uczelniach śląskich?

Przyszli lekarze mają bardzo wiele możliwości, mimo że miejsca zatrudnienia wydają się ograniczone. Przede wszystkim zatrudnienie jest niemal pewne, dlatego eksperci medyczni nie muszą obawiać się o bezrobocie. Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w ochronie zdrowia, w laboratoriach, w zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu specjalności absolwenci zatrudniani są jako chirurdzy, pediatrzy, urolodzy, dermatolodzy, lekarze medycyny pracy i tym podobne. Pracują w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej. Młodzi lekarze zajmują się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem.

Absolwenci otwierają własną działalność gospodarczą, współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, z administracją państwową i samorządową. Zajmują się promocją zdrowia, ale przede wszystkim ratowaniem życia i zdrowia.

Interdyscyplinarne wykształcenie pomaga odnaleźć się na rynku krajowym, światowym, europejskim. Wymiar pracy lekarza jest różnorodny i nie ogranicza się jedynie do działalności szpitalnej, ale wiąże się także z promocją, marketingiem, administracją czy systemem praworządności.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski na uczelniach śląskich?

Kierunek lekarski wzbudza bardzo duże zainteresowanie kandydatów na studia. Rekrutacja na studia niestacjonarne jest jednak równie rygorystyczna, co rekrutacja na studia dzienne. Przede wszystkim nie wystarczy, jak w przypadku większości kierunków zaocznych bądź wieczorowym, dostarczyć wymaganych formularzy do Komisji Rekrutacyjnej.

 

W procesie rekrutacji na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym biologię oraz wybrane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarskim na uczelniach śląskich?

Kierunek lekarski kształci najlepszych specjalistów w zakresie najważniejszych kategorii medycznych. Przyszli kardiolodzy, chirurdzy, urolodzy czy pediatrzy muszą przyswoić najważniejsze treści związane z anatomią i fizjologią człowieka, chorobami, które mu doskwierają, rozwiązaniami, które można w medycynie zastosować. To połączenie przedmiotów klinicznych i przedklinicznych, które mają wpływ na całościowy wydźwięk kształcenia przyszłych lekarzy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy Twoją życiową misją jest ratowanie życia i zdrowia?
 • Czy jesteś gotowy/a na nieustanne dokształcanie się z zakresu nauk medycznych i najnowszych rozwiązań leczniczych?
 • Czy potrafisz działać w sytuacjach stresowych i pod presją czasu?

 

Odpowiedzi na tego typu pytania są niezwykle ważne, jeśli planujesz wybrać studia medyczne. Kandydaci muszą spełniać także podstawowe wymogi rekrutacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym biologię oraz wybrane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: chemię, matematykę, fizykę, fizykę i astronomię. Nie wystarczy wypełnienie odpowiednich formularzy rekrutacyjnych, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz w terminie dostarczyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich (Katowice, Gliwice, Zabrze).

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim na uczelniach śląskich?

Studia w Katowicach i Zabrzu na kierunku lekarskim uważane są za elitarne, ale jednocześnie bardzo trudne i wymagające.

Agata, studentka szóstego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Ratowanie życia i zdrowia to dla mnie priorytet, który pragnę realizować na stołach operacyjnych. Bycie świetnym chirurgiem wymaga poświęcenia i dużego nakładu pracy. Jestem na to gotowa, ponieważ potrzebujemy specjalistów, którzy dadzą nam nadzieję na długie i zdrowe życie.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Komentarze (0)