Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach

Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach

Uczelnie techniczne Katowice i Gliwice

Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska to jednostki podstawowe taki jak wydziały, kolegia i centra naukowo- dydaktyczne, rozmieszczone w czterech miastach aglomeracji śląskiej. Siedzibą największej ilości wydziałów są Gliwice w których znajduje się jedenaście jednostek w tym Wydział Górnictwa i Geologi. Z wydziałem tym współpracuje kilkadziesiąt jednostek akademickich z całego świata. Studenci Wydziału Górnictwa i Geologi mają szansę na wyjazd m.in. do ośrodków zagranicznych w Niemczech (Aachen, Freiberg, Munster, Bochum, Tübingen, Darmstadt, Bielefeld, Clausthal, Magdeburg, Wuppertall), Hiszpanii (Madryt, Vigo, Oviedo), Portugalii (Lizbona, Porto), Czechach (Ostrava, Brno), Szwecji (Sztokholm, Lulea)czy w Chinach (Qingdao, Pekin, Syczuan, Jiaozuo), Japonii (Tsukuba, Osaka) oraz Indiach (Kharagpur, Dhanbad). Kolejnym miastem w którym funkcjonują wydziały Politechniki Śląskiej są Katowice i Zabrze. W obu miastach istnieją po dwa wydziały śląskiej uczelni technicznej. Ostatni szesnasta jednostka funkcjonuje w Rybniku. Wśród wydziałów Politechniki Śląskiej znajdziemy np., Wydział Mechaniczny Technologiczny, który od wielu lat stale współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo- badawczymi których działania skupiają się w obszarach takich jak: automatyka przemysłowa i robotyka, budowa maszyn, inżynieria materiałowa, spawalnictwa, odlewnictwa oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. W katowickich oddziałach Politechniki studenci kształcą się w kierunkach związanych z inżynierią materiałową i metalurgią oraz transportem. Wydział Transportu jest jednym z bardziej cenionych wydziałów w Polsce, jak i na świcie. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział odpowiedzialny jest również za organizację 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym.

Gdzie oprócz Politechniki Śląskiej młodzież może poszukiwać wykształcenia technicznego? Na pytanie to może z łatwością odpowiedzieć informator rekrutacyjny Uniwersytetu Śląskiego. W ramach śląskiej uczelni funkcjonuje Wydział Matematyki i Nauk o Materiałach, gdzie absolwenci szkół średnich mogą zdobywać wiedzę na kierunkach: Informatyki, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa czy Mechatronika. Kierunki te prowadzone są w trybie dziennym, jak i zaocznym pierwszego oraz drugiego stopnia. Wydział umożliwia również zdobywanie wiedzy technicznej w języku angielskim. Wszystko za sprawą dwóch kierunków realizowanych w języku angielskim. Pierwszy z ich: Computer Science zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznej oraz praktycznej obsługi środowiska komputerowego. Kolejnym kierunkiem jest Materials Science and Engineering. W trakcie studiów posiądziesz wiedzę z zakresu materiałoznawstwa oraz innowacyjnego wykorzystania właściwości materiałów. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oferuje kierunek unikatowy w skali naszego kraju. Jest nim Ekonofizyka. Podczas studiów licencjackich, które trwają 6 semestrów, student zdobędzie przygotowanie w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych i społecznych przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy w stronę zastosowań praktycznych. Studenci, oprócz poznania podstaw fizyki, matematyki, informatyki i ekonomii, uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, teorii gier, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania. 

Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach - rekrutacja

Do rekrutacji na studia wyższe oferowane przez Politechnikę Śląską może przystąpić osoba która posiada świadectwo dojrzałości. Podczas kwalifikacji na studia komisja bierze pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego oraz jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu. Przedmioty główne, jak i dodatkowe zależą są od kierunku na jaki kandydat składa aplikację. Podczas rekrutacji należy pamiętać o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. W kolejnych etapach rekrutacji pod uwagę brane będą osoby, które dokonały wpłaty na indywidualne konto w przeznaczonym na to czasie.

 

Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach praca po studiach

Studiując na uczelniach technicznych już na starcie swojej akademickiej kariery musisz dokładnie zaplanować czas jaki poświęcisz na staże i praktyki. Doświadczenie zdobyte podczas nauki jest punktem dodatkowym branym pod uwagę przez pracodawcę podczas rekrutacji. Uwagę pracodawców przykuwają też coraz częściej tzw. umiejętności miękkie, takie jak skuteczna praca w grupie, komunikatywność i zarządzanie czasem własnym. Należy pamiętać, że na wielu stanowiskach liczy się przede wszystkim innowacyjność i świeżość spojrzenia. Wielu rzeczy należy nauczyć się od podstaw i w praktyce dlatego też pracodawca nie zawaha się zatrudnić odpowiednio zmotywowanego młodego człowieka tuż po studiach, albo w ich trakcie. Absolwenci uczelni technicznych poszukiwani są w takich przedsiębiorstwach jak: ALUPROF S.A. należący do Grupy KĘTY S.A, AIUT Sp. z o.o., Blumenbecker IPS Polska firmy te zajmują się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem, kompletnych rozwiązań z zakresu automatyki, informatyki i robotyki w najróżniejszych branżach produkcyjnych na całym świecie. Dobrze rozwiniętym sektorem współpracy z absolwentami Politechniki Śląskiej jest sektor transportu, logistyki i spedycji. W aglomeracji śląskiej jego przedstawicielami są m.in. firmy Comau Poland, Tenneco. Poszukują one młodych osób które podejmą się prcay na stanowiskach taki jak: spedytor, specjalista ds. logistyki, specjalista do spraw importu/eksportu czy analityk łańcuch dostaw. Prężnie rozwijającymi się gałęziami poszukującymi pracowników są branża chemiczna, energetyczna oraz płaszczyzna związana z ochroną środowiska. Firmami działającymi w tych sektorach są m.in. PROZACH S.A. , Grupa TAURON (jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce oraz jeden z największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej).  

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Śląska kierunki studiów

Politechnika Śląska rekrutacja

 

Komentarze (0)