Handel i usługi logistyczne

Handel i usługi logistyczne

Handel i usługi logistyczne

Studia w Warszawie

handel i usługi logistyczne

Odkryj studia handel i usługi logistyczne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Handel i usługi logistyczne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Handel i usługi logistyczne to studia, które zostały zadedykowana studentom, chcącym znacznie ukonkretnić swoje wykształcenie. Warto podkreślić, że dziś branża logistyczna potrzebuje coraz więcej specjalistów z wyższym wykształceniem. To oni bowiem będą najlepiej wiedzieć, jak świadomie zarządzać rynkiem usług handlowych. Wśród przedmiotów specjalnościowych studenci odnajdą przykładowo: ekonomikę usług logistycznych, towaroznawstwo, elementy łańcucha dostaw, rodzaje i środki transportu, czy logistykę w ujęciu produktowym. Zajęcia na tej specjalności mają zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny.

Dziś oczywiście naczelnym celem jest zdobycie odpowiednich kompetencji zawodowych. To one bowiem najlepiej doceniane są na aktualnym rynku zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że absolwenci studiów takich jak handel i usługi logistyczne będą wiedzieli, jak prowadzić działalność handlową, obsługiwać logistycznie przedsiębiorstwa handlowe, zarządzać firmą itd. Studia te umożliwią ci pracę w prężnie rozwijającej się branży logistycznej, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o zatrudnienie po ukończeniu kształcenia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Handel i usługi logistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Handel i usługi logistyczne to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które niezbędne są np. do: prowadzenia działalności handlowej; poprawnej obsługi klienta; prowadzenia skutecznych negocjacji; obsługi logistycznej przedsiębiorstw różnego rodzaju; skutecznego zarządzania organizacją. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: organizacji magazynów i centrów logistycznych czy modelom i kanałom dystrybucji.

Absolwenci handlu i usług logistycznych m.in.: znają zastosowanie opakowań w logistyce, podstawy ekonomiki usług logistycznych, rodzaje i środki transportu, zasady marketingu usług, a także sposoby zarządzania kategoriami produktów i produktów. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają również studentom rozwinąć również kompetencje miękkie, niezbędne do działania w środowisku biznesowym.

W programie studiów na handlu i usługach logistycznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Elementy łańcucha dostaw
 • Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 • Organizacja działalności handlowej
 • Techniki sprzedaży i obsługa klienta
 • Towaroznawstwo FMCG
 • Towaroznawstwo żywności

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad funkcjonowania łańcuchów dostaw; podstaw zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie; rodzajów usług logistycznych świadczonych przez współczesne przedsiębiorstwa.

Absolwenci handlu i usług logistycznych są kompleksowo przygotowani do pracy np. na stanowisku kierowniczym, doradczym, organizacyjnym, analitycznym lub eksperckim. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie w dowolnej firmie świadczącej usługi logistyczne. Ponadto absolwenci wyróżniają się kompetencjami, które umożliwiają im podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent handlu i usług logistycznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy logistyczne
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Handel i usługi logistyczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.


 

Zarządzanie studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie oferują studentom zarządzania liczne ścieżki kształcenia, które umożliwiają uczestnikom zajęć zdobycie cennym kompetencji np. komunikacyjnych, organizacyjnych, analitycznych czy językowych. Studia na tym kierunku studiów poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z: finansami i rachunkowością, prawem, administracją, ekonomią, marketingiem i reklamą, socjologią, psychologią czy komunikacją społeczną.

Absolwenci zarządzania mogą aplikować na stanowiska np. doradcze, analityczne, eksperckie, menedżerskie czy kierownicze. Ponadto umiejętności oraz wiedza tych osób są cenione np. w zawodach związanych z kontrolingiem, marketingiem lub reklamą w biznesie. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach, instytucjach międzynarodowych, korporacjach, biurach doradczych czy agencjach reklamowych. Ponadto mogą oni rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)