Zarządzanie - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Zarządzanie studia Warszawa - 2023 | woj. mazowieckie

Zarządzanie w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 155 różnych specjalności. Studia można podjąć na 27 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Warszawie rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Zarządzanie Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu wyposażą studentów w zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, ekonomią, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kulturę organizacyjną. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu. W planie zajęciowym studenta mogą znaleźć się takie przedmioty jak np.: zarządzanie marketingowe, ekonomia menadżerska czy kompetencje w zarządzaniu ludźmi.
Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR. Absolwent zarządzania może również szukać zatrudnienia w działach marketingowych przeróżnych przedsiębiorstw bądź zdecydować się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie

W Warszawie zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 7 uczelniach publicznychAkademii Sztuki Wojennej (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASZWOJ) w Warszawie, Uniwersytetcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania UW), Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT) w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Ekonomiczny SGGW) w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania PW) oraz 28 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Warszawie: systemy business intelligence w zarządzaniupsychologia w zarządzaniuprzywództwo i rozwój organizacjipsychologia w biznesieprzedsiębiorczość i zarządzanie start-up’amirachunkowość i audytnegocjacje i sprzedaż... specjalności na zarządzaniu w Warszawie >

 

Rekrutacja

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów l szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4600 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie +

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Płońsku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

Pokaż więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Pokaż więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Pokaż więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Studia z programem mba stopień: (II), czas trwania: 2,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Logistyka i administrowanie w mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Pokaż więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Obronność państwa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność państwa

Pokaż więcej
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyczne techniki zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyczne techniki zarządzania

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie - studia online

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek zarządzanie powinni bardzo dobrze poradzić sobie z podstawowymi przedmiotami maturalnymi. Ponadto, aby dostać się an wymarzone studia, muszą oni osiągnąć wysoki wynik z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Zarządzanie Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 4 wymagane przedmioty, wśród których znajdują się język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuskie, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) oraz jeden przedmiot spośród: język obcy, matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Akademia Sztuki Wojennej - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunek zarządzanie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 4 przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Politechnika Warszawska - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia czy geografia. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie uwzględnia takie przedmioty jak: matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz geografia albo historia, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podczas rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami łącznie z czterech przedmiotów, wśród których znajdują się dwa języki obce, matematyka albo fizyka oraz jeden przedmiot spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, fizyka albo informatyka. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę, język obcy nowożytny oraz język polski albo geografię, albo wiedzę o społeczeństwie, albo historię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Warszawie

Studia z zarządzania można podjąć w siedmiu uczelniach publicznych w Warszawie (jako kierunek lub specjalność):

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Możliwość studiowania zarządzania na kierunku lub specjalności oferuje także 28 warszawskich szkół prywatnych:

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Uczelnia Techniczno - Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie,
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie,
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
 • Collegium Civitas w Warszawie,
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska,
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
 • Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie,
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie,
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie,
 • Warszawska Szkoła Zarządzania,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie,
 • Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Siedzibą w Warszawie, Wyższej Szkole Promocji w Warszawie,
 • Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie.

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia stacjonarne na zarządzaniu oferują następujące uczelnie publiczne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku zarządzanie można podjąć m.in. w:

 • Uniwersytecie Warszawskim
 • Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnicy Polskiej Akademi Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej
 • Politechnice Warszawskiej
 • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku zarządzanie są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4600 zł do 17400 złceny - zarządzanie Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie żadna ze wyższych szkół nie oferuje kandydatom możliwości bezpłatnej nauki niestacjonarnej na kierunku zarządzanie.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku zarządzanie przygotowują studentów do dokonywania ważnych wyborów i kreatywnego rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się współcześni przedsiębiorcy. Przyszli specjaliści przygotowują się do stawiania czoła nieustającym zmianom gospodarczym i skutecznego zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem. Studenci zarządzania zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy, a także rozwijają się zawodowo, pogłębiając swoje pasje.

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni publicznych zarządzanie znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (3000 zgłoszeń), Politechnice Warszawskiej (ponad 1,8 tys. zgłoszeń - 7,88 osób na miejsce), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ponad 900 zgłoszeń - 6 osób na miejsce) oraz Wojskowej Akademii Technicznej (ponad 400 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).

 

Jaka praca po studiach zarządzania?

Zarządzanie jako uniwersalny kierunek kształtuje kompetencje studentów, które są niezbędne w każdej aktywności biznesowej i ekonomicznej. Absolwenci zarządzania w Warszawie są gotowi do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i zagranicznych. Studia na tym kierunku umożliwiają przyszłym absolwentom zarządzanie m.in. organizacjami, firmami czy instytucjami prywatnymi lub państwowymi.

 

Ile zarabia się po zarządzaniu?

Absolwenci Zarządzania po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie w wielu różnych miejscach. Niektóre z nich to m.in. agencje reklamowe, agencje marketingowe, korporacjach, administracji, kadrach, bankowości, a także są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Najczęściej obejmowanymi stanowiskami przez absolwentów są m.in. analityk finansowy, specjalista do spraw HR, a także doradca personalny. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

Średnie zarobki absolwentów zarządzania w 2023 r.:

 • dyrektor zarządzający – 16 190 zł
 • kierownik oddziału – 7500 zł
 • prezes – 14 500 zł
 • team leader – 9000 zł
 • doradca zawodowy – 4070 zł
 • kierownik projektu – 6930 zł

 

Czy warto iść na studia zarządzanie?

Studia w Warszawie na kierunku zarządzanie są tak chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zawodowe w przyszłości. Specjaliści do spraw zarządzania odnajdą się w firmach o bardzo różnorodnych profilach działalności. Absolwenci warszawskich uczelni będą mogli ubiegać się o obejmowanie stanowisk kierowniczych. Warto pamiętać jednak, że dobra praca wiąże się nie tylko z satysfakcjonującą płacą (choć jest to czynnik wielokrotnie decydujący). Znaczenie ma także chociażby atmosfera czy możliwość dalszego rozwoju – zarówno intelektualnego, jak i zawodowego

 

Gdzie warto studiowac zarządzanie?

Najcześciej wybieranymi uczelniami do studiowania zarządzania w Warszawie są uczelnie publiczne, ponieważ oferują one wyską jakość, a studia stacjonarne są bezpłatne. Darmowo możemy studiówać w  7 uczelniach publicznych:
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania UW), 
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT), 
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW), 
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW),
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASZWOJ),
 • Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania PW),
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) .
 
Duża popularnością cięszą się także uczelnie niepublicze, W Warszawie zarządzanie możemy studiować aż na 28 prywatnych szkołach wyższych.
Kiedyś uczelnie niepubliczne i publiczne różniły się również kadrą. Aktualnie jednak to wszystko ulega zmianie, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że ci sami wykładowcy uczą zarówno na uczelni państwowej, jak i prywatnej.

Znaczącą różnicą jest komfort – ten jest większy, gdy uczeń zdecyduje się na studiowanie na uczelni niepublicznej. Wynika to między innymi ze spokojnej i kameralnej atmosfery, a także bardziej praktycznego podejścia do nauczania.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci zarządzania uczą się m.in. tego, w jaki sposób skutecznie promować markę czy prowadzić biznes przy uwzględnieniu specyfiki rynku. W trakcie praktycznych zajęć podejmują oni różnorodne decyzje i rozwiązują problemy gospodarcze z wykorzystaniem instrumentów i narzędzi marketingowych. Absolwenci tego kierunku znają prawne i ekonomiczne zasady rządzące gospodarką, rynkami ekonomicznymi czy działającymi na nich podmiotami.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

W trakcie studiowania przyszli specjaliści rozwijają także swoje kompetencje miękkie i językowe – temu poświęcone są przedmioty związane m.in. z negocjacją, autoprezentacją czy komunikacją. Zajęcia z ekonomii, administracji czy prawa umożliwią absolwentom zarządzania np. rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na zarządzaniu poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: statystyki, nauk o organizacji, finansów i rachunkowości, prawa, mikroekonomii, makroekonomii, marketingu czy psychologii. Uczestnicy zajęć poznają np.: prawidłowości i problemy funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych czy sposoby skutecznego i efektywnego zarządzania finansami lub zasobami ludzkimi, informacyjnymi i materialnymi. W trakcie nauki studenci rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne, językowe i kierownicze.

Zarządzanie umożliwia także studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in.: nowych mediów, zarządzania nieruchomościami, doradztwa zawodowego, nowoczesnego zarządzania kadrami. Absolwenci zarządzania są gotowi np. do: kreowania marki produktu i przedsiębiorstwa; prowadzenia biznesu; analizowania sytuacji rynkowej; podejmowania decyzji strategicznych w firmie; stosowania instrumentów i narzędzi marketingowych.

Absolwenci zarządzania mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze średniego i wyższego szczebla czy na stanowiska doradcze, analityczne, eksperckie lub organizacyjne, a także związane z komunikacją w biznesie, dyplomacją czy kontrolingiem. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są również kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – w kraju i za granicą. Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są m.in. w przedsiębiorstwach, korporacjach, urzędach czy instytucjach międzynarodowych.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Warszawie?

Studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie można studiować na 27 uczelniach w tym na 7 publicznych oraz 20 niepublicznych szkołach wyższych

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 120 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 320 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, UW, SGGW, WAT oraz uczelniach prywatnych.

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Warszawie: 
czytaj dalej uczelnie w Warszawie
 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 120
 • Uniwersytet Warszawski: 320
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 150
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Cena za studia na kierunku zarządzanie w Warszawie wahają się od 4600 zł do 17400 zł za rok studiów. Studenci stacjonarni publicznych szkół wyższych nie muszą płacić za naukę. Możliwość studiowania w prywatnej uczelni oraz studia niestacjonarne w uczelniach publicznych są z kolei płatne.

Kierunek zarządzanie w Warszawie ceny 2023:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6300 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6300 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – od 15200 zł
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – 4900 zł
 • Politechnika Warszawska – 7000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5320 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5000 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 8800 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 9900 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - od 4600 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 6600 zł
 • WIT Wyższa szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie – od 6000 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5800 zł
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie – od 6600 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - od 4720 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji na poszczególne uczelnie publikowana jest w systemie IRK lub ERK w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Kandydaci ostateczną decyzję uczelni otrzymują w prywatnym profilu, w którym także zostają zamieszone dane na temat m.in. liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni, lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia dokumentów może zależeć od danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Zarządzanie jest kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli umożliwiającym pozyskanie wszechstronnego wykształcenia, złożonego z licznych zagadnień, wśród których, oprócz samego zarządzania, wymienić można także ekonomię, finanse, marketing, czy prawo. Tak rozległa wiedza pozwala nie tylko wejść na współczesny rynek pracy, ale i dość swobodnie poruszać się po nim. Absolwenci Zarządzania znajdują zatrudnienie w różnych miejscach. Wykonują obowiązki między innymi w: przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych, czy agencjach marketingowych. A jak przedstawiają się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista ds. marketingu – 6300 złotych
 • specjalista ds. marketingu produktu – 7800 złotych
 • specjalista ds. zarządzania jakością – 6200 złotych
 • product manager – 10420 złotych
 • menedżer procesu biznesowego – 11000 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie bez wątpienia należy do grona kierunków perspektywicznych, jak również należy do grona kierunków, których programy modyfikują się i dostosowują do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Taki charakter pozwala pozyskać wiedzę praktyczną, na którą istnieje duże zapotrzebowanie, jak również wiedzę, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Magnesem przyciągającym do nauki mogą być również specjalności, ponieważ większość uczelni prowadzących ten kierunek oferuje studentom różne drogi rozwoju.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Warszawie otrzymują wiele propozycji kształcenia w zakresie omawianego przez nas kierunku. Lista uczelni, które mają w swoich katalogach dydaktycznych kierunek Zarządzanie jest bardzo długa, a zatem każdy kandydat może wybrać miejsce i program nauczania dopasowany do zainteresowań oraz potrzeb edukacyjnych i planów na przyszłość.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa

Lista uczelni niepublicznych, które proponują studiowanie Zarządzania również jest bardzo długa. Osoby zastanawiające się nad podjęciem nauki muszą jednak pamiętać o tym, że za kształcenie w uczelni niepublicznej pobierane są opłaty, niezależnie od formy zdobywania wiedzy.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Collegium Civitas
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uczelnia WSB Merito
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Zarządzania zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z zagadnień reprezentujących różne dyscypliny. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia w biznesie
 • finanse przedsiębiorstwa
 • systemy informacyjne zarządzania
 • zarządzanie innowacjami i technologiami
 • system finansowy gospodarki

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Dowodzenia) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Warszawie opinie?

 

Monika, studentka pierwszego stopnia Zarządzania, mówi:

„Zarządzanie w Warszawie to nie tylko nauka materiału potrzebnego do tego, by zaliczyć egzaminy. To ćwiczenie charakteru, nabywanie ważnych umiejętności, trening pewności siebie. Studia dają mi o wiele więcej, niż tylko wiedzę. Dają mi poczucie własnej wartości.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Warszawa studia i stopnia

Zarządzanie Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Warszawa studia stacjonarne

Zarządzanie Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Warszawie

zarządzanie
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (22)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (20)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

orczi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy jest możliwość studiowania online na tym kierunku?

Kinga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Rozumiem, że na waszej uczelni jest taki kierunek jak zarządzanie? Są może studia II stopnia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Oczywiście mamy w swojej ofercie kierunek Zarządzanie. Jest on realizowany zarówno w pierwszym jak i w drugim stopniu. Czy ukończyłaś już pierwszy stopień i chcesz kontynuować naukę? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: orczi odpowiedz

Witaj, Orczi! Studia na kierunku Zarządzanie są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz online zarówno na I stopniu jak i II. Czy jesteś zainteresowany takim trybem studiowania? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Jakie prkatyki/staże są na kierunku zarządzanie ? Czy na uczelni znajdują się jakieś zajęcia dodatkowe ? Kursy być może jakieś koła naukowe ? :)

Mirek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca Czy wybierając studia online pracodawca nie patrzy inaczej? mniej korzystnie? @Orczi dlaczego akurat zastanawiasz się nad studiami online?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Witaj, Zosia! Na Akademii Finansów i Biznesu oferujemy możliwość realizacji łącznie trzymiesięcznych, nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Biuro Karier pomoże Ci wybrać spośród oferty praktyk krajowych lub zagranicznych. Pomogą Ci one zdobyć solidne doświadczenie, dzięki któremu będziesz przygotowana do podjęcia wymarzonej pracy. Chcemy, aby studenci rozwijali swoją przedsiębiorczość także wewnątrz Uczelni, dlatego też dajemy Ci możliwość podejmowania, opracowania i wdrażania studenckich inicjatyw. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Mirek odpowiedz

Witaj, Mirek! Absolwenci studiów online otrzymują dokładnie taki sam dyplom jak absolwenci studiów stacjonarnych. Poza tym studia online doskonale odzwierciedlają charakter pracy :). Twój przyszły pracodawca nie powinien mieć nic przeciwko. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca oo super nie wiedziałam, że można odbywać praktyki za granicą, pierwszy raz się z takim czymś spotykam, ale brzmi świetnie ;) @Mirek wydaje mi się, że teraz studia online będą bardzo popularne i w sumie po co chodzić na uczelnię jak można studiować online jedynie co to na zaliczenie przyjeżdżać, oszczędność czasu.

Lidka W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

@Zosia tez jestem zdaniam, że nauka online, jest dużo lepsza i korzystniejsza. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy i nie siedzi się bezczynnie na okienkach. Wiadomo, trzeba umieć się skupić w domu ale dla chcącego nic trudnego. @DoradcaOnlineVistula A czy współpracujecie z jakimiś firmami, pod kątem staży i praktyk?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Witaj, Zosia! Cieszę się, że taka forma praktyk zawodowych Ci odpowiada. Czy jesteś zainteresowana studiowaniem na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

Witaj, Lidka! Tak, nasza uczelnia współpracuje z kilkoma firmami. Logotypy firm można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

JAREK W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

Nie dla każdego kierunku. O tyle o ile zarządzanie teoretycznie może się tak odbywać to inne kierunki które potrzebują laborek już odpadają. @Doradca czy dla studentów którzy chcą studiować online jest jakaś wytyczna co do wymaganego sprzętu informatycznego, którego posiadanie jest niezbędne do efektywnej pracy podczas studiów? Pomijam komputer bo to oczywistość

Marta W odpowiedzi do: JAREK odpowiedz

@jarek oczywiście masz rację, jednak wiele kierunków oferuje już taki tryb nauczania. @Lidka z tymi okienkami to właśnie najgorzej jeszcze jak ma się gdzie pójść to jakoś można wykorzystać ten czas gorzej jak trzeba było siedzieć na uczelni 2 H i czekać na ostatnie ćwiczenia które są obowiązkowe

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: JAREK odpowiedz

Witaj, Jarek! Jedyne, co musisz posiadać aby studiować online to sprzęt, z którego będziesz korzystać (tak jak napisałeś, przykładowo komputer) oraz niezawodny dostęp do internetu. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Lidka W odpowiedzi do: Marta odpowiedz

@Marta no właśnie, takie marnowanie czasu to najgorsze co może być, dlatego coraz mocniej zastanawiam się nad studiami online. @Jarek Podejrzewam, że kamerka i mikrofon może być dodatkowo potrzebny, bo raczej nie przychodzi mi nic do głowy jak chodzi i dodatkowy sprzęt konieczny do odbywania zajęć zdalnie.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

Witaj, Lidka! Jaki kierunek studiów online Cię interesuje? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

Witaj, Lidka! Jedyne, co jest potrzebne, aby studiować online to laptop z dostępem do internetu. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

eragon W odpowiedzi do: Lidka odpowiedz

@lidka mialem okazje poczuc jak wygladaja studia online. na wykladach tylko sluchasz ale wiadomo juz na cwiczeniach ten mikrofon jest potrzebny bo czasami prowadzacy o co pyta. chociaz niektore osoby w mojej grupie nie mialy mikrofonu i po prostu pisały. Z kamerki to nikt nie korzystał oprócz właśnie prowadzących

Viki W odpowiedzi do: eragon odpowiedz

trochę się obawiałam studiów w trybie online, ale nie ma czego. podoba mi się tak tryb nauczania. to coś dla mnie

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia