Zarządzanie - Warszawa

Zarządzanie - Warszawa

Zarządzanie - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Warszawa | woj. mazowieckie

Zdarzyło ci się kiedyś sytuacja, w której nawet pomimo ogromnej dozy zaangażowania i wszystkich potrzebnych materiałów dydaktycznych, nie byłeś w stanie efektywnie się uczyć i ostatecznie ponosiłeś porażkę w trakcie bardzo ważnych egzaminów?

Winowajcą z pewnością była zła organizacja czasu, przez którą bardzo ucierpiała twoja motywacja, a nieustannie przekładana nauka na korzyść innych, mało istotnych czynności, stawała się przykrą koniecznością, która miała już w tym dniu nie nadejść.

Podobnie jest z zespołami ludzkimi pracującymi w rozmaitych branżach. Nawet, jeśli grupę budują ponadprzeciętnie uzdolnione jednostki o szerokich horyzontach myślowych, to bez mądrego lidera zadowalająca efektywność ich pracy jest zwyczajnie niemożliwa.

 

Zarządzanie w TOP 10

Rankingi najpopularniejszych i tym samym najchętniej wybieranych kierunków studiów w Warszawie, tworzone przez niezależnych analityków, wyraźnie pokazują, że Zarządzanie zajmuje zaszczytne miejsce w pierwszej dziesiątce.

Nic w tym dziwnego, bowiem współczesny, dynamicznie rozwijający się rynek pracy nieustannie potrzebuje nowych, dobrze wykwalifikowanych specjalistów właśnie tej dziedziny, a żadna gałąź dzisiejszej gospodarki nie mogłaby poprawnie funkcjonować, gdyby nie mądrzy liderzy, czuwający nad poprawnością wykonywania zadań. Uczelnie w Warszawie starają się sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Wiele osób uważa, że zarządzać można wszystkim. To prawda. Lecz nie wszyscy wiedzą, jak to robić. Być zostać specjalistą w tym zakresie należy zagłębić się w różne dziedziny i zagadnienia, nabyć konkretne umiejętności i kompetencje. Za to wszystko odpowiada kierunek Zarządzanie, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

 

Dla kogo te studia

Znaczna część studentów chciałaby wybrać studia w Warszawie. Całe szczęście miasto to stwarza wiele możliwości ziszczenia owych marzeń poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia Zarządzania na wielu warszawskich uczelniach wyższych.

Cechuje cię umiejętność doskonałej organizacji własnego otoczenia, a ponadto chciałbyś przełożyć swoje zdolności przywódcze na pracę z zespołami ludzi? Od zawsze wiedziałeś, że studia z pogranicza marketingu i zarządzania to coś, z czym chciałbyś związać swoją przyszłość? Twoja wrodzona charyzma i zdolność wpływania na ludzi była zawsze podziwiana przez bliskich?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie może być świetnym początkiem przygody ze studiami na kierunku Zarządzanie w Warszawie. Nie wahaj się zbyt długo i odpowiednio wcześnie przed egzaminem maturalnym przysiądź do nauki, gdyż chętnych z pewnością będzie wielu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na studia w Warszawie? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw. Należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, bądź języki obce. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: diagnostyka organizacji, biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej, władza i polityka w organizacji, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość budżetowa, polityka finansowa, ekonomia sektora publicznego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W WARSZAWIE

Harmonogram rekrutacji +

Każdy maturzysta i kandydat na studia wyższe powinien zorientować się, jak wygląda harmonogram rekrutacji na poszczególnych ośrodkach akademickich. Uczelnie w Warszawie przygotowały bowiem bardzo bogatą ofertę studiów na kierunku zarządzanie. Poszczególne terminy rekrutacji mogą się od siebie nieznacznie różnić, a wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Jedno jest pewne – kandydaci mogą rejestrować się na studia jeszcze zanim poznają swoje wyniki maturalne, ponieważ platformy rekrutacyjne działają już nawet w maju.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się mniej więcej w połowie lipca, czyli wtedy, gdy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów dojrzałości. To także czas składania podstawowych dokumentów rekrutacyjnych. Oczywiście to, czy dani kandydaci zostali zakwalifikowani w pierwszym terminie zależy wyłącznie od wyników, jakie udało im się uzyskać podczas egzaminów dojrzałości.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie rekrutacji, nie musisz od razu załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie przygotowują kolejny termin rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia oraz września. Wtedy też szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych dostają się osoby, które z różnych przyczyn nie zakwalifikowały się na studia podczas lipcowego etapu rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby, które znalazły się na listach osób przyjętych, muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych i zarazem niezbędnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Jeżeli zaniedbasz ten etap rekrutacji, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia. Musisz pamiętać jednak, by wśród tych dokumentów znalazły się na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że czas składania dokumentów rekrutacyjnych jest wyjątkowo ważny, ponieważ to twoja deklaracja rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Opłaty rekrutacyjne +

Kandydaci na studia wyższe muszą pogodzić się z tym, że czeka ich uiszczenie tak zwanych opłat rekrutacyjnych. Studia w Warszawie na kierunku zarządzenie również obowiązują takie opłaty. Wahają się one od 85 do 100 złotych. Dokładna kwota zależy od uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz również na stronach internetowych uczelni. Pamiętaj, że taką opłatę możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przelewu bankowego lub przy pomocy płatności elektronicznych. Pamiętaj również, by dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie takiego przelewu.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku zarządzanie mają wysoce interdyscyplinarny charakter, więc podczas rekrutacji kandydaci mogą zaprezentować rozbudowaną wiedzę z wielu różnych dziedzin humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu nauki na kierunku zarządzanie, szczególnie powinny przyłożyć się do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, WOS, historia, czy wybrany język obcy nowożytni oraz język polski. Pamiętaj, że większość wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć pewność, że znajdziesz się na listach osób przyjętych na studia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Polsce stosują przelicznik punktów maturalnych. Dopiero określona liczba punktów decyduje o tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty na studia wyższe. Punkty przeliczane są na ogół w zależności od rangi danych przedmiotów, które zostają uprzednio pogrupowane. W przeliczniku punktów liczy się także to, czy dany przedmiot został zdawany przez maturzystów na poziomie rozszerzonym, czy na poziomie podstawowym.

Olimpiady oraz konkursy +

Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą propozycją może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia na kierunku zarządzanie to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Laureaci oraz finaliści na szczeblu ogólnopolskim otrzymują właśnie taką możliwość. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym itd.

Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Zdecydowałeś już, że chciałbyś podjąć studia na kierunku Zarządzanie na jednej z warszawskich uczelni, ale wciąż nie jesteś do końca pewien, czego możesz się spodziewać po programie edukacyjnym? Ten akapit powinien rozwiać twoje wątpliwości.

Studia Zarządzanie w Warszawie to propozycja dla tych, którzy chcą pozyskać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach i relacjach z otoczeniem.

Studenci uczą się jak rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Nabywają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, co stanowi przygotowanie do pracy na wielu specjalistycznych stanowiskach.

 

Program studiów

Kierunek Zarządzanie w Warszawie to także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych, decyzji strategicznych, odpowiednich form komunikacji. Wszystko zawiera się w procesie nauczania, podzielonym na pierwszy i drugi stopień.

Jednak zanim zaczniesz pozyskiwać specjalistyczną wiedzę, którą musi posiadać każdy z absolwentów Zarządzania na którejkolwiek z warszawskich uczelni, przygotuj się na zgłębienie podstaw, stanowiących doskonały fundament pod rozwój dalszych kompetencji.

Szczególnie cenne z pewnością okażą się dla ciebie praktyczne zajęcia warsztatowe, podczas których będziesz miał okazję podjąć pracę w grupach z kolegami z roku na różnych pozycjach, często również liderskiej. Dzięki temu znacznie rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne oraz zgłębisz trudną sztukę efektywnego argumentowania swojego stanowiska z zachowaniem wzajemnego szacunku między obiema stronami sporu.

Jak sam widzisz, nauka Zarządzania na którejkolwiek uczelni w Warszawie, będzie wymagała od ciebie zaangażowania i niejednokrotnie długich godzin ćwiczeń spędzonych w zaciszu domowym, aby podczas zajęć wypaść jak najlepiej i dać szansę wykładowcom na osiągnięcie swojego edukacyjnego celu.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie studia w Warszawie

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Bez wątpienia każdy przyszły student jakiegokolwiek kierunku studiów w Warszawie zastanawia się, ile będzie trwała jego nauka oraz jakim tytułem będzie mógł się pochwalić po pozytywnym przejściu przez cały edukacyjny proces.

Studia na kierunku Zarządzanie można podjąć w ramach studiów licencjackich lub inżynierskich, w zależności od warszawskiej uczelni, na którą ostatecznie zdecyduje się aplikant.

Kandydaci na licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Warszawie, będą musieli przygotować się na sześć semestrów intensywnej nauki, zwieńczonej uzyskaniem uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Jeśli natomiast zdecydujesz się na wybór uczelni w Warszawie, która oferuje możliwość podjęcia inżynierskich studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, nauka będzie o jeden semestr dłuższa.

Studia magisterskie będą różnić się czasem trwania w zależności od stopnia ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dla absolwentów z tytułem licencjata, studia magisterskie będą trwały dwa lata, natomiast inżynierowie będą musieli przygotować się na półtora nauk, zwieńczonej uzyskaniem tytułu magistra.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Warszawie?

Zanim aplikujesz na studia na kierunku Zarządzanie na jednej z uczelni wyższej w Warszawie, warto, abyś uprzednio dowiedział się, jak dokładnie przebiega cały proces rekrutacyjny oraz jakich dokumentów będą od ciebie wymagały władze poszczególnych warszawskich uczelni.

Studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie można podjąć aż na prawie dwudziestu różnych uczelniach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dlatego chętni do studiowania na jednej z niepublicznych warszawskich uczelni powinni mieć na względzie konieczność uiszczania opłat semestralnych w odgórnie ustalonej wysokości.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia będą musieli wykazać się dobrymi wynikami maturalnymi z matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego, gdyż właśnie te przedmioty są wiodącymi dla większości warszawskich uczelni.

Znacznie ułatwioną sprawę będą mieli laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych – wówczas furtka na studia na dowolnie wybranym kierunku będzie szeroko otwarta bez konieczności dokonywania dodatkowych starań.

 

Proces rekrutacji

Jeśli aplikujesz na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, weźmiesz udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Warto zadbać o to, aby umieszczone tam oceny były jak najlepsze – konkurencja będzie spora.

Pierwszym krokiem do możliwości rozpoczęcia edukacji na kierunku Zarządzanie na wybranej warszawskiej uczelni, będzie wzięcie udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów. Każdy aplikant będzie musiał pochwalić się swoimi maturalnymi osiągnięciami bądź ocenami z dyplomu poprzez internetowy formularz.

Kiedy przebrniesz przez najgorszy czas, jakim jest oczekiwanie na werdykt, czy udało ci się dostać na wybrane kierunki studiów w Warszawie, i okaże się, że znalazłeś się na liście szczęśliwców, pozostanie ci już tylko dostarczenie pliku dokumentów na biurko komisji rekrutacyjnej.

W tym celu udaj się do fotografa, aby wykonać zdjęcie o wymiarach 35X45mm, które znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej. Będziesz potrzebował również kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie warszawa studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Warszawie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, jeśli tylko ich kompetencje językowe nie będą źródłem wiecznego skrępowania i mniejszej efektywności.

Jako absolwent Zarządzania w Warszawie będziesz mógł zatrudnić się w firmach usługowych, gdzie zadbasz o to, aby wszyscy pracownicy podchodzili do spraw związanych z obsługą klienta na poważnie, a skuteczność ich pracy spełniała oczekiwania szefów.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie również w:

 • międzynarodowych korporacjach
 • handlu
 • własnej działalności gospodarczej

Praca w administracji państwowej pozwoli ci na czuwanie nad wywiązywaniem się z prawnych obowiązków dotyczących każdej firmy, w której zdecydujesz się pracować.

Z otwartymi ramionami przyjmą cię także instytucje samorządowe, a jeżeli szczególnie cenisz sobie niezależność i możliwość samozatrudnienia, dzięki zdobytym w trakcie studiów kompetencjom, z powodzeniem otworzysz własną, dobrze prosperującą działalność gospodarczą.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Warszawie opinie?

 

Monika, studentka pierwszego stopnia Zarządzania, mówi:

„Zarządzanie w Warszawie to nie tylko nauka materiału potrzebnego do tego, by zaliczyć egzaminy. To ćwiczenie charakteru, nabywanie ważnych umiejętności, trening pewności siebie. Studia dają mi o wiele więcej, niż tylko wiedzę. Dają mi poczucie własnej wartości.”

 

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W WARSZAWIE

management
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (5)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

orczi W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy jest możliwość studiowania online na tym kierunku?

Kinga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Rozumiem, że na waszej uczelni jest taki kierunek jak zarządzanie? Są może studia II stopnia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Oczywiście mamy w swojej ofercie kierunek Zarządzanie. Jest on realizowany zarówno w pierwszym jak i w drugim stopniu. Czy ukończyłaś już pierwszy stopień i chcesz kontynuować naukę? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: orczi odpowiedz

Witaj, Orczi! Studia na kierunku Zarządzanie są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz online zarówno na I stopniu jak i II. Czy jesteś zainteresowany takim trybem studiowania? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula