Manager HR

Studia w Warszawie

manager HR

Odkryj studia manager HR w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Manager HR studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Każdy z nas chce pracować w miejscu, gdzie będzie mógł liczyć na zbilansowany rozwój kariery zawodowej oraz na wsparcie. Znaczenie ma atmosfera w pracy oraz motywacja pracowników do działania. Dostrzegają to współczesne przedsiębiorstwa, dlatego też coraz chętniej inwestują w kadrę zarządzającą, której celem jest motywowanie oraz wspieranie kadry pracowniczej. Dlatego też studia manager HR idą zdecydowanie z duchem czasu i powinny być wybierane przez osoby, które czują, że odnalazłyby się na tym odpowiedzialnym stanowisku.

Studia manager HR zagwarantują ci rozbudowaną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, etyki, negocjacji, prawa, czy nawet księgowości finansowej i zarządczej. W praktyce oznacza to, że twoje wykształcenie będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Oczywiście należy podkreślić, że wiedza stanowić będzie twój podstawowy filar, powinna być ona przekuta jednak w szereg praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem kadrą.

Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł rozpocząć pracę w wielu firmach, urzędach i korporacjach, działających zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. To, którą z nich wybierzesz, zależeć będzie wyłącznie od twoich indywidualnych aspiracji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Manager HR

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki manager HR zdobywa wiedzę i umiejętności szczególnie w zakresie np. psychologii, coachingu czy zarządzania. W programie znajdują się przedmioty, które poświęcone są m.in.: metodom radzenia sobie z dynamiką grupy; sposobom motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów; pełnieniem roli lidera. Studia te poświęcone są zagadnieniom związanym np. z: nowoczesnymi modelami i technikami zarządzania strategicznego; sprawdzonymi metodami ilościowymi w biznesie; podstawami prawa i księgowości.

Absolwenci ścieżki manager HR znają m.in.: zasady rekrutowania pracowników i stosowania systemu wynagrodzeń i motywacji; rolę zarządzania w rozwoju firmy oraz pracowników; techniki skutecznych negocjacji; sposobu działania biznesu w wielokulturowym środowisku. Studenci szkolą się w zakresie np.: prowadzenia projektów; realizowania kampanii marketingowych; ustalania wysokości kontraktów.

W programie studiów na ścieżce manager HR znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Etyka w biznesie
 • Krytyczne myślenie
 • Negocjacje
 • Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Zarządzanie międzykulturowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod rozpoznawania i rozwijania talentów pracowników; zasad zarządzania zespołami; technik komunikacyjnych stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Absolwenci ścieżki manager HR mogą podjąć pracę np. w dowolnej firmie lub międzynarodowej korporacji, jednostce administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach pozarządowych (NGO). Ponadto osoby te są gotowe m.in. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub wdrażania start-upów.

Absolwent manager HR może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Manager HR to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to kierunek o interdyscyplinarnym i praktycznym charakterze. Studia te skierowane są w szczególności do tych osób, które zainteresowane są objęciem stanowiska menadżerskiego lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Studenci poznają m.in. organizację oraz sposób funkcjonowania polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają nie tylko zdolności organizacyjne, ale także kompetencje miękkie.

Absolwenci zarządzania, w zależności od wybranej w trakcie nauki ścieżki kształcenia, mogą zajmować się np. zarządzaniem zasobami ludzkimi lub przeprowadzaniem audytu. Absolwenci tego kierunku doskonale odnajdą się także na takich stanowiskach jak np.: menadżer, planista, analityk, kierownik projektu, kontroler finansowy, dyrektor ekonomiczny, doradca klienta czy lider zespołu sprzedażowego. Absolwenci przygotowywani są także do poprowadzenia własnego biznesu.
 

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)