PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ (NAUCZYCIELSKA)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ (NAUCZYCIELSKA)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ (NAUCZYCIELSKA)

Studia w Bydgoszcz

pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (nauczycielska)

 

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (nauczycielska) w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (nauczycielska) studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (nauczycielska) to interdyscyplinarny moduł kształcenia, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia działań wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz resocjalizacyjno-penitencjarnych. Zapoznasz się z mechanizmami powstawania zachowań ryzykownych, które prowadzą do niedostosowania społecznego.

W kompleksowo opracowanej siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: diagnostyka w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, metodyka pracy socjoterapeutycznej, podstawy kryminologii, pedagogika resocjalizacyjna. Nauczysz się opracowywać i realizować działania profilaktyczne, które mają zapobiegać niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży w środowisku otwartym i zamkniętym.

Absolwenci pracują w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Zatrudniani są także w zakładach karnych i aresztach śledczych, zakładach poprawczych, policyjnej izbie przyjęć, w policji, sądzie, w ośrodkach resocjalizacji osób uzależnionych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ (NAUCZYCIELSKA)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)