Uniwersytet w Warszawie

Uniwersytet w Warszawie

uniwersytet warszawa

Uniwersytet Warszawa

Miasto dziewięciu mostów i jednej rzeki. Centrum wydarzeń kulturalnych, sportowych, biznesowych i medialnych. Oraz największe i najbardziej rozpoznawalne miasto akademickie w Polsce. Mowa tu o Warszawie. Mieście w którym funkcjonuje wiele uczelni wyższych, a trzy z nich to uniwersytety.

Na warszawskich uniwersytetach znajdziesz niemal wszystkie kierunki od pedagogiki, psychologii, przez budownictwo, automatykę i robotykę, po prawo oraz finanse i rachunkowość.

Dwa największe uniwersytety w Polsce: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego tworzą ponad 60 tysięczną społeczność studentów. Oba uniwersytety oferują naukę na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia realizowanych w trybie dziennym, wieczorowym oraz niestacjonarnym.

Uniwersytet Warszawski to dwadzieścia wydziałów na których realizowane jest 127 kierunków studiów oraz 6 makrokierunków, czyli kierunków które w swoim programie łączą dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub które kształcą na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie dają możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to dziesięć wydziałów i prawie czterdzieści kierunków studiów, w tym trzynaście z nich posiada uprawnieni do nadawania stopnia doktora oraz dziewięć uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym. UKSW to dwa kampus które dysponują nowoczesną infrastrukturą i doskonałym zapleczem naukowo-badawczym. Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 60 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19. uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

Warszawskie uniwersytety to także jednostki zamiejscowe. Jedną z nich jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach. Oferuje on naukę na jednym z czterech wydziałów ramach których działają 23. kierunki. Na uczelni można studiować na studiach stopnia pierwszego (licencjackie i inżynierskie), drugiego (magisterskie) oraz trzeciego (studia doktoranckie). Dodatkowo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny prowadzi 37 rodzajów studiów podyplomowych trwających dwa, trzy lub cztery semestry.

Rekrutacja na Uniwersytet w Warszawie

Na warszawskie uniwersytety rekrutacja rozpoczyna się z początkiem maja. Wtedy to kandydaci na studia  w Warszawie zobowiązani są do rejestracji w internetowych systemach rekrutacyjnych. Podczas rejestracji tej należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz uzupełnić podstawowe informacja o kierunkach studiów na jakie składa się aplikację. Po uzyskaniu wyników z egzaminów maturalnych należy niezwłocznie uzupełnić te dane w internetowym systemie rekrutacyjnym. Czynność ta jest niezbędna do prawidłowego obliczenia przez system ilości punktów. Rekrutacja na każdy z kierunków opiera się na przedmiocie głównym, zależnym od charakteru i specyfiki kierunku, oraz przedmiotach dodatkowych wybieranych z puli wszystkich przedmiotów maturalnych. Przedmioty główne, czyli takie za które kandydat zdobędzie największą ilość punków do kierunków przyrodniczych to: chemia, biologia oraz fizyka. Rekrutacja na kierunki matematyczne opiera się na matematyce, informatyce oraz fizyce. Szanse na zostanie studentem kierunków humanistycznych rosną, gdy kandydat egzamin maturalny zdawał z historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. Dwa przedmioty liczone są podczas rekrutacji na wszystkie kierunki. Są nimi język polski oraz język obcy. Informacje, regulaminy oraz zasady rekrutacji mogą ulegać zmianą, dlatego też ważne jest śledzenie stron i witryn internetowych uniwersytetów.

Praca po studiach na Uniwersytecie w Warszawie

Jak znaleźć pracę po ukończeniu uniwersytetu? To pytanie zadają sobie wszyscy którzy ukończyli studia w Warszawie. Aby nie stać się osobą, która po pięciu latach studiów nie może odnaleźć się na rynku pracy o swoją przyszłość należy zadbać już na samym początku edukacji wyższej. Możliwe jest to za sprawą praktyk i staży oferowanych przez przedsiębiorstwa. Praktyki studenckie są niezbędne, aby wkroczyć na rynek pracy i stanowić konkurencję dla osób, które legitymują się doświadczeniem zawodowym. W ich trakcie student ma szansę zapoznać się z wieloma regułami rządzącymi rynkiem pracy oraz zetknąć się z realnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania. W przyszłości takiej wiedzy będzie oczekiwał pracodawca, więc warto wykorzystać ten czas, aby poszerzać i pogłębiać zakres swoich kompetencji.

Skoro mowa o pracodawcach to największymi z nich na terenie Warszawy są Asseco Business Solutions S.A., czyli polska firma informatyczna, która od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Kolejnym przedsiębiorstwem otwartym na zatrudnianie studentów i absolwentów warszawskich uczelni jest Getin Noble Bank S.A część komercyjnego banku Getin Noble Bank SA zajmująca się bankowością prywatną. Domeną banku jest obsługa zamożnych klientów indywidualnych, m.in. w zakresie oszczędności, kredytów i inwestycji (w tym w nieruchomości). Agencja Badawczo-Marketingowa FAST SOLUTIONS, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji szybkich oraz skutecznych rozwiązań z zakresu badań rynku i opinii, ewaluacji i analiz, to kolejne miejsce na mapie stolicy przyjazne studentom i absolwentom uniwersytetów. Zatrudnienie znajda oni na stanowiskach koordynatorów, supervizorów, audytorów czy ankieterów.

Mnogość branż jakie występują na rynku warszawskim zapewnia zatrudnienie dla osób o każdym wykształceniu. Szereg firm farmaceutycznych zatrudnia absolwentów administracji, chemii, biologii oraz kierunków pokrewnych. Branża medialna to szansa dla studentów politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz socjologii i psychologii. Działy finansowe przedsiębiorstwa to szansa dla osób, które ukończyły kierunki ekonomiczne oraz te związane z gospodarka i finansami. Dla każdego coś dobrego wystarczy tylko się rozejrzeć i być otwartym na nowe niedosieczenia.

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

 

Komentarze (0)