Psychologia zdrowia i kliniczna

Psychologia zdrowia i kliniczna

Psychologia zdrowia i kliniczna

Studia w Warszawie

psychologia zdrowia i kliniczna

Odkryj studia psychologia zdrowia i kliniczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zdrowia i kliniczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zdrowia i kliniczna to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chciałyby zgłębić tajniki funkcjonowania ludzkiej psychiki. Znalazła się ona wśród propozycji przygotowanych przez warszawskie ośrodki akademickie. Warto pamiętać jednak, że przyszli psychologowie powinni odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy ich naturalne predyspozycje pozwolą im na odnoszenie sukcesów zawodowych w przyszłości.

Studenci psychologii zdrowia i klinicznej odnajdą w siatce programowej wiele różnorodnych przedmiotów. Można zaliczyć do nich chociażby: psychologię osobowości i różnic indywidualnych, podstawowe umiejętności psychologiczne, diagnozę neuropsychologiczną czy pomoc psychologiczną i interwencję kryzysową. Pamiętaj, że w twojej pracy największe znaczenie odgrywać będą jednak umiejętności.

Kompetencje zawodowe będziesz mógł wykorzystywać podczas aktywnej pracy z podopiecznymi. Najpierw musisz przeprowadzić ich przez proces diagnozy, a później wcielić w życie odpowiednią terapię. Jako psycholog zdrowia i kliniczny znajdziesz pracę w służbie zdrowia, różnorodnych poradniach psychologicznych, czy placówkach terapeutycznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia zdrowia i kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii zdrowia i klinicznej skupiają się na problematyce związanej np. z diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych; prowadzeniem rzetelnych badań w zakresie psychopatologii; prowadzeniem terapii zaburzeń i chorób. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: prowadzenia działań edukacyjnych, promowania zdrowia czy niesienia pomocy osobom przewlekle chorym i w wieku podeszłym.

W programie psychologii zdrowia i klinicznej znajdują się przedmioty poświęcone np.: rozmowie i wywiadowi w psychologii; psychologicznym problemom niepełnosprawności; metodom diagnozy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w psychologii klinicznej; zaburzeniom osobowości; projekcyjnym technikom diagnostycznym; technikom poznawczo-behawioralnym w terapii zaburzeń; terapii uzależnień, wpływowi stresu na funkcjonowanie człowieka; interwencji kryzysowej.

W programie studiów na psychologii zdrowia i klinicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Psychoonkologia – teoria i praktyka kliniczna
 • Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
 • Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka
 • Metody diagnozy małego dziecka
 • Treningi antystresowe
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod diagnozy klinicznej; zasad przeprowadzania rozmowy i wywiadu w psychologii; technik stosowanych w terapiach psychologicznych; biomedycznych podstaw zachowania ludzi.

Absolwenci psychologii zdrowia i klinicznej są kompleksowo przygotowani do pracy w roli np. psychologa w dowolnej placówce opieki zdrowotnej. Specjalistyczna wiedza oraz umiejętności osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, odnajdują zastosowanie np. w szpitalach, poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych czy hospicjach.

Absolwent psychologii zdrowia i klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia międzykulturowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia pozwala studentom zrozumieć m.in. wpływ emocji na życie i funkcjonowanie człowieka; motywacje, które kierują ludźmi, a także zauważają wpływ zewnętrznego środowiska na rozwój psychiczny jednostki. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: diagnostyki pacjenta oraz stosowania skutecznych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Studia na tym kierunku mają za zadanie wyszkolić szereg specjalistów w dziedzinie psychologii, na którą zapotrzebowanie w stale rozwijającym się świecie rośnie.

Absolwenci psychologii są kompleksowo przygotowani m.in. do prowadzenia prac badawczych w centrach naukowych oraz instytucjach medycznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Psychologowie działają zgodnie z etyką zawodową, a także poprawnie komunikują się z pacjentami w każdych warunkach. Ponadto absolwenci tego kierunku swoje zdolności mogą wykorzystać w celach doradczych w małych i dużych przedsiębiorstwach. Kompetencje psychologów odnajdują zastosowanie również m.in. w marketingu, reklamie, wielokulturowym środowisku, więziennictwie czy psychoterapii.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)