RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY

RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY

Studia w Poznaniu

rachunkowość i audyt finansowy

Odkryj studia rachunkowość i audyt finansowy w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Rachunkowość i audyt finansowy studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Wielu osobom audyt kojarzy się z czymś mało przyjemnym, a nawet niepożądanym. A przecież audyt finansowy to po prostu zwykłe badanie, które ma na celu potwierdzenie rzetelności sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę. Co zatem kryje się za połączeniem rachunkowości z audytem finansowym? Czy jest to coś skomplikowanego?

Rachunkowość i audyt finansowy to propozycja kształcenia skierowana do osób o umysłach analitycznych, otwartych na problemy współczesnej rachunkowości. W jej ramach studenci uczą się prowadzić księgi rachunkowe, a także interpretować sprawozdania finansowe i dokonywać ich oceny z punktu widzenia różnych standardów rewizji finansowej. Jak widać, Rachunkowość i audyt finansowy to sposób na zdobycie ważnych umiejętności praktycznych.

Tego typu kształcenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Po zakończeniu nauki można znaleźć pracę w biurze rachunkowym, firmach audytorskich, firmach doradztwa finansowego, czy też działach księgowo- finansowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT FINANSOWY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci rachunkowości i audytu finansowego w trakcie nauki poznają m.in.: przepisy prawne regulujące funkcjonowanie współczesnych rynków finansowych; polskie i międzynarodowe standardy rewizji finansowej; skuteczne strategie zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji publicznych; zasady przeprowadzania kontroli finansowej wewnątrz organizacji. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom rozwinąć kompetencje w zakresie np.: dokonywania ewidencji zdarzeń gospodarczych; prowadzenia ksiąg rachunkowych; interpretowania sprawozdań finansowych.

W programie rachunkowości i audytu finansowego znajdują się także przedmioty poświęcone np.: treściom informacyjnym skonsolidowanych sprawozdań finansowych; technikom komunikacyjnym stosowanym w biznesie; specyfice współczesnych rynków finansowych; zakresowi obowiązków instytucji finansowych; specyfice systemów podatkowych w Polsce. Ponadto studenci tej ścieżki kształcenia mogą rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i językowe.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów zjawisk oraz zdarzeń gospodarczych na współczesnym rynku; zasad sporządzania sprawozdań finansowych; standardów rewizji finansowej.

Absolwenci rachunkowości i audytu finansowego mogą podjąć pracę np. w biurze rachunkowym, centrum usług wspólnych zagranicznych korporacji, działach księgowo-finansowych, firmach odpowiedzialnych za doradztwo finansowe czy firmach audytorskich. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent ścieżki kształcenia rachunkowość i audyt finansowy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość i audyt finansowy to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę z zakresu m.in. finansów i rachunkowości czy funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Studenci uczą się tego, w jaki sposób np. dokonywać analizy sytuacji gospodarczych i ekonomicznych określonych podmiotów gospodarczych, a także jak bezbłędnie prognozować zjawiska gospodarcze na szczeblu makro- i mikroekonomicznym.

Finanse i rachunkowość przygotowują absolwentów do pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych, analitycznych, eksperckich, doradczych lub związanych z kontrolą wewnętrzną i auditingiem. Kompetencje finansistów cenione są np. w korporacjach, przedsiębiorstwach, domach maklerskich, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej czy w biurach księgowych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą prowadzić własną działalność.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)