Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling

Studia w Warszawie

rachunkowość i controlling

Odkryj studia rachunkowość i controlling w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Rachunkowość i controlling studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na rachunkowości i controllingu poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z: rachunkowością małych firm; rachunkowością finansową; sprawozdawczością finansową; rachunkami kosztów; controllingiem finansowym; ubezpieczeniami społecznymi; rachunkowością budżetową czy analizami ekonomicznymi. W trakcie zajęć praktycznych studenci rozwijają również cenne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które cenione są na stanowiskach np. kierowniczych.

Ścieżka kształcenia rachunkowość i controlling porusza problematykę charakterystyczną np. dla: zarządzania, finansów i rachunkowości, ekonomii, prawa i administracji czy komunikacji społecznej. Podczas nauki studenci poznają m.in. istotę, prawidłowości oraz problemy funkcjonowania lub rozwoju organizacji; zasady prowadzenia rachunkowości i przeprowadzania controllingu w przedsiębiorstwie; rachunkowość małych firm; controlling; podstawy rachunkowości finansowej, budżetowej lub komputerowej.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą liczyć na zatrudnienie np. w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych i budżetowych czy w instytucjach finansowych. Ponadto osoby, które ukończyły rachunkowość i controlling są gotowe do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej w zakresie finansów i rachunkowości.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość i controlling

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci rachunkowości i controllingu zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi lub materialnymi. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np. narzędziom informatycznym stosowanym w celu przetwarzania danych finansowych czy rodzajom budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwami.

Uczelnie w Warszawie przygotowują studentów rachunkowości i controllingu m.in. do: prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe; wyceny aktywów i pasywów; określania wyniku finansowego; sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych; kontrolowania kosztów działalności przedsiębiorstwa; kalkulowania kosztów wytwarzania; planowania strategii finansowej przedsiębiorstwa.

W programie studiów na rachunkowości i controllingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rachunkowość małych firm
 • Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Controlling
 • Rachunkowość ubezpieczeń społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość komputerowa
 • Analiza sprawozdawczości finansowej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw finansów i rachunkowości małych i dużych firm; zasad sprawozdawczości finansowej organizacji; narzędzi i metod stosowanych w controllingu finansowym.

Absolwenci rachunkowości i controllingu są gotowi do pełnienia roli np. księgowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. controllingu czy specjalisty ds. planowania i budżetowania. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą – ich kompetencje są cenione na stanowiskach np. kierowniczych, analitycznych, organizacyjnych czy doradczych.

Absolwent rachunkowości i controllingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • instytucje finansowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość i controlling to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania dowiadują się tego, w jaki sposób kierować sposób kierować zespołem pracowniczym – poznają metody motywowania ludzi do działania, a także uczą się optymalizacji ich pracy. Absolwenci tego kierunku umiejętnie planują i wykorzystują narzędzia marketingowe. Uczestnicy zajęć szkolą się nie tylko w zakresie kierowania projektami czy zespołem, ale także np. prowadzenia rachunkowości oraz dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

W trakcie zajęć studenci zarządzania przeprowadzają analizy i interpretacje różnorodnych zjawisk ekonomiczno-gospodarczych. Specjalistyczne przygotowanie umożliwia absolwentom zarządzania podejmowanie decyzji kierowniczych i strategicznych. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. w biurze doradczym, agencji reklamowej, dowolnym przedsiębiorstwie, korporacji, instytucji międzynarodowej lub urzędzie.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)