Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Studia w Warszawie

maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Odkryj studia maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś możemy zaobserwować wzrost zapotrzebowania na specjalistów w sektorze przemysłowym. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzają propozycje dydaktycznym, dzięki którym będzie można kształcić wysoce wykwalifikowaną kadrę. Jedną z takich ofert są bez wątpienia maszyny inżynieryjno-budowalne i drogowe. Warto pamiętać, że powinny one znajdować się w kręgu zainteresowań osób o umysłach ścisłych.

Podczas wszystkich semestrów kształcenia studenci rozwijać będą unikalne kompetencje z zakresu budowy maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych. Będą się oni uczyć, jak prowadzić charakterystykę techniczną tych maszyn. Poznają zasady ich eksploatacji, diagnostyki, konstruowania, czy programowania.

Warto podkreślić, że swoje kompetencje zawodowe studenci opierać będą na wiedzy z dwóch potężnych dyscyplin ścisłych – matematyki i fizyki. Po ukończeniu kształcenia abiturienci będą mogli rozwijać się zawodowo w różnorodnych gałęziach przemysłu, gdzie potrzebni są specjaliści z zakresu konstrukcji maszyn. Zatrudnienia mogą szukać np. w: przedsiębiorstwach budowlanych, instytutach branżowych, biurach projektowych.

Program studiów i przedmioty

Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: eksploatacji i organizacji pracy maszyn w przedsięwzięciach inżynieryjno-budowlanych i drogowych. W programie znajdują się przedmioty poświęcone np.: produkcji oraz remontom, a także podstawowej wiedzy dotyczącej charakterystyk technicznych maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych czy zasad ich eksploatacji, diagnostyki czy zasad organizacji pracy.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom poznać techniki projektowania np. elementów i zespołów maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, a także zastosowanie nowoczesnych programów komputerowych. Absolwenci rozumieją również znaczenie m.in. obciążeń występujących podczas eksploatacji maszyn oraz prawne i ekonomiczne aspekty produkcji takich sprzętów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania oraz budowy maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych; technik projektowania specjalistycznego sprzętu; zasad organizacji pracy oraz metod wykorzystywanych w diagnostyce i eksploatacji maszyn tego rodzaju.

Absolwenci maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy – w Polsce i za granicą. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są m.in. w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz instytutach branżowych czy w organach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto uczelnie w Warszawie zapewniają studentom zdobycie umiejętności oraz wiedzy, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

Absolwent ścieżki kształcenia maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych
  • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych
  • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • ośrodki badawczo-naukowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Maszyny inżynieryjno-budowlane to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn pozwalają studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in.: matematyki, statystyki czy fizyki. Kierunek ten przygotowuje absolwentów do rozwiązywania zadań, które związane są np. z problematyką techniczno-inżynieryjną. Studenci poznają m.in.: mechanikę płynów, podstawy materiałoznawstwa, zasady termodynamiki czy specyfikę inżynierii procesowej lub inżynierii produkcji. Ponadto uczestnicy zajęć zgłębiają tajniki np. elektrotechniki i elektroniki czy automatyzacji i robotyzacji.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są gotowi m.in. do obsługiwania urządzeń oraz udoskonalania i tworzenia nowych maszyn, stosowanych powszechnie w środowisku technologicznym, produkcyjnym lub usługowym. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: konstruktor wyrobów, technolog, inżynier produkcji, doradca techniczny, specjalista ds. utrzymania ruchu czy mechanik.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)