Praca po studiach w Lublinie

Praca po studiach w Lublinie

studia w Lublinie - praca po studiach

Praca po studiach w Lublinie

Pewnie każdy maturzysta zdaje sobie z tego sprawę, ale warto powtórzyć — opłaca się (dosłownie!) szukać pracy już podczas studiów. W mieście działają akademickie biura karier, które pomagają zdobyć staże i praktyki. Prowadzą także szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, technik rekrutacji, komunikacji a także radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji.

Biura karier w Lublinie
•  Biuro Karier UMCS, ul. Sowińskiego 12
•  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL, Al. Racławickie 14
•  Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni, ul. Akademicka 15
•  Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1
•  Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 42
•  Biuro Karier i Wymiany Międzynarodowej WSPA, ul. Bursaki 12
•  Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, ul. Mełgiewska 7/9
•  Centrum Doradztwa Zawodowego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, ul. Olchowa 8
•  Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, ul. Choiny 2

Odważnym studentom, którzy chcą założyć własne firmy miasto proponuje wiele ciekawych programów i szkoleń:  w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja „Lublin SARTuje”, na której można się było dowiedzieć jak napisać biznesplan czy uruchomić start-up. Małym przedsiębiorcom pomaga także utworzona w mieście Podstrefa LUBLIN SSE EURO-PARK Mielec.

W Lublinie działa również Enterprise Europe Network, Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej,  Ecotech Complex — wszystkie te projekty rozwijają lokalną gospodarkę, pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Lokalne przedsiębiorstwa współpracują ze sobą na zasadzie „inicjatyw klastrowych”. Zrzeszone są m. in.  branża spożywcza, teleinformatyczna, budowlana, metalowa, medyczna, hotelarska i modowa. Lublin inwestuje również w technologie informacyjne. Lubelska Wyżyna IT to projekt wymiany doświadczeń pomiędzy władzami miasta, środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami w celu podniesienia znaczenia sektora IT i ICT w regionie.

Humaniści także nie nudzą się na Lubelszczyźnie! Miasto bierze udział w wielu projektach międzynarodowych związanych z promocją kultury i sztuki (Eurocities, Miasta Miedzykulturowe), prowadzi także dalekosiężne inwestycje, które sprzyjają propagowaniu wiedzy o strukturze i historii miasta (Dzielnice Kultury). Organizowane tu festiwale z pewnością zainteresują animatorów kultury, filmowców, aktorów, pisarzy i artystów.

 

(Dominika Chachuła)

Komentarze (0)