PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

Studia w Lublinie

psychologia sądowa i penitencjarna

 

Odkryj studia psychologia sądowa i penitencjarna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia sądowa i penitencjarna studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Nowatorska propozycja kształcenia, czyli psychologia sądowa i penitencjarna umożliwi niesienie profesjonalnej pomocy resocjalizacyjnej. Specjaliści w tym zakresie zajmują się współpracą z osobami, które czekają na wymierzenie kary.

Studenci zdobywają potrzebne umiejętności, które umożliwią ocenę stanu zdrowia psychicznego sprawców przestępstw oraz weryfikację wiarygodności zeznań świadków. Program kształcenia wypełniony jest przedmiotami obejmującymi psychologię, socjologię i prawo.

Abiturienci sprawdzają się w pracy z młodzieżą, która podejmuje zachowania ryzykowne. Zatrudniani są w zakładach karnych i aresztach śledczych,  młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych, w centrach pomocy rodzinie oraz w kuratorskiej służbie sądowej i w ośrodkach wczesnej interwencji, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SĄDOWA I PENITENCJARNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Pokaż więcej

Komentarze (0)