RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Studia w Lublinie

rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

 

Odkryj studia rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia w zakresie rachunkowości i finansów podmiotów gospodarczych umożliwi Ci zgłębianie wiedzy z zakresu systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Zagadnienia finansowo-księgowe okazują się kluczowe w ekonomice przedsiębiorstwa.

Studenci zdobywają uniwersalną wiedzę finansową obejmującą wycenę instrumentów finansowych, pozyskiwanie kapitału bądź ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, ale także zapoznają się z relacjami inwestorskimi, projektowaniem systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa oraz konstruowaniem programów motywacyjnego wynagradzania.

Abiturienci finansów i rachunkowości wyspecjalizowanych w podmiotach gospodarczych są poszukiwani na rynku pracy. Zajmują stanowiska specjalistów w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych, brokerów ubezpieczeniowych, analityków finansowych, kontrolerów finansowych. Pracują w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, w biurach rachunkowych i doradztwach podatkowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)