ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

Studia w Rzeszowie

organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja

 

Odkryj studia organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja to oferta kształcenia, która odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenia umożliwią Ci zajmowanie się diagnozowaniem potrzeb społecznych oraz mediacją i pracą socjalną.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: elementy patologii społecznej, pedagogika rodziny z metodyką, praca socjalna z osobą niepełnosprawną, komunikacja interpersonalna i mediacja w pracy socjalnej, profilaktyka społeczna. Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych, teoretyczne podstawy resocjalizacji z metodyką, teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodyką.

Absolwenci pracują w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej. Kierunek nie uprawnia Cię jednak do uzyskania statusu pracownika socjalnego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)