PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Studia w Katowicach i woj. śląskim

psychologia sądowa

Odkryj studia psychologia sądowa w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia sądowa studiaKatowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sądowa to studia, które odwołują się do praktyki sądowej w kontekście zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego, a także kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji. Kandydaci, którzy chcą wybrać tego typu propozycję kształcenia, powinni posiadać określone zainteresowania i predyspozycje.

Program studiów tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności odnoszące się do psychologicznego opiniowania spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków oraz oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych. Uczą się prowadzić mediacje sądowe i negocjacje.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach oraz interdyscyplinarnych instytucjach i klinikach, placówkach opiekuńczych i wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, agencjach i firmach przeprowadzających diagnozę sądową, poradniach rodzinnych i małżeńskich, ośrodkach kuratorskich, zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)