TECHNOLOGIA MASZYN

TECHNOLOGIA MASZYN

TECHNOLOGIA MASZYN

Studia w Bydgoszcz

technologia maszyn

 

Odkryj studia technologia maszyn w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Technologia maszyn studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia odnosząca się do technologii maszyn pozwoli Ci zapoznać się z optymalizacją procesów technologicznych, a także z programowaniem maszyn technologicznych. Innowacyjny kierunek odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, metody numeryczne w mechanice, programowanie maszyn technologicznych, wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji maszyn technologicznych, automatyzacja procesów technologicznych, zagadnienia technologii i organizacji remontów maszyn.

Absolwenci zatrudniani są w szeroko pojętym przemyśle, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych. Odnajdziesz się w pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia TECHNOLOGIA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)