BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo publiczne

 

Odkryj studia bezpieczeństwo publiczne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo publiczne studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo publiczne to moduł kształcenia realizowany w ramach administracji. Odpowiada na aktualne zapotrzebowania rynku pracy i umożliwia zdobycie wykształcenia z zakresu kryminalistyki, securitologii, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studenci mają okazję uczęszczać na najważniejsze przedmioty, które pozwalają zapoznać się z technikami interwencyjnymi, prawem karnym wykonawczym, prawem wykroczeń czy prawem policyjnym. Nauczysz się, jak walczyć z przestępczością i różnego typu zagrożeniami oraz poznasz wszelkie przepisy regulujące działalność służb, które odpowiadają za utrzymanie porządku publicznego.

Abiturienci zatrudniani są w administracji samorządowej i rządowej, jednostkach zarządzania kryzysowego, jak również w policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, formacjach ochrony osób i mieni. Stają się specjalistami do spraw bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Komentarze (0)