BUDOWNICTWO DROGOWE

BUDOWNICTWO DROGOWE

BUDOWNICTWO DROGOWE

Studia w Bydgoszczy

budownictwo drogowe

 

Odkryj studia budownictwo drogowe w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Budownictwo drogowe studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Budownictwo drogowe to jeden z najpopularniejszych modułów kształcenia, które dotyczą budownictwa i architektury. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do nowoczesnego projektowania dróg, ulic i skrzyżowań, a także ich eksploatacji i utrzymania.

Kompleksowo skonstruowany program kształcenia pozwoli Ci zdobyć kompetencje umożliwiające nadzorowanie robót budowlanych, kierowanie nimi oraz rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych w obszarze budownictwa drogowego. Z pewnością poznasz techniki badania i monitorowania stanu technicznego dróg i autostrad.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, robót drogowych, zarządach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Pracują również w wytwórniach materiałów dla drogownictwa, pracowniach projektowych bądź w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach, które wymagają kwalifikacji w zakresie drogownictwa.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia BUDOWNICTWO DROGOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)