EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW

Studia w Bydgoszczy

ekonomia przedsiębiorstw

Odkryj studia ekonomia przedsiębiorstw w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Ekonomia przedsiębiorstw studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Ekonomia przedsiębiorstw to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, odpowiadająca na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Dla Ciebie to idealna okazja, by zapoznać się z metodami i technikami przeprowadzania analiz ekonomicznych, a także z różnorodnie interpretowaną organizacją i zarządzaniem.

Interdyscyplinarny program kształcenia pozwala studentom uczęszczać na przedmioty związane z ekonomiką produkcji i usług, zarządzaniem jakością, zarządzaniem finansami firmy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, materialnymi i niematerialnymi. Zdobędziesz też wiedzę obejmującą public relations, marketing, komunikację i logistykę.

Abiturienci są przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych. Pracują przede wszystkim w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach różnych branż, w instytucjach państwowych, restauracjach, hotelach, biurach podróży. Wielu absolwentów decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)