PEDAGOGIKA REKREACYJNA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PEDAGOGIKA REKREACYJNA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PEDAGOGIKA REKREACYJNA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Studia w Bydgoszcz

pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej

 

Odkryj studia pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej to kompleksowo skonstruowany moduł kształcenia, który pozwoli Ci zrozumieć zasady organizacji i funkcjonowanie instytucji kulturalno-oświatowych, a także zasady marketingu i zarządzania w sporcie. Oferta stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy.

W siatce zajęć znajdziesz najważniejsze przedmioty, które pozwolą Ci poznać nowoczesne trendy w kulturze fizycznej i sporcie. Nauczysz się organizować imprezy rekreacyjne i turystyczne, poznasz elementy odnowy biologicznej, zapoznasz się z promocją zdrowia i pedagogiką kultury.

Absolwenci stają się animatorami czasu wolnego. Zatrudniani są w agencjach bądź biurach, które zajmują się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną. Pracują w instytucjach szkoleniowych, placówkach prowadzących działalność kulturalną, fundacjach kulturalnych, organizacjach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych, zakładach opieki zdrowotnej, administracji rządowej i samorządowej.

Komentarze (0)