PEDAGOGIKA SPOŁECZNA ZE WSPOMAGANIEM RODZINY

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA ZE WSPOMAGANIEM RODZINY

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA ZE WSPOMAGANIEM RODZINY

Studia w Bydgoszcz

pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny

 

Odkryj studia pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny to moduł kształcenia, który odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Dla Ciebie to idealna okazja, by zgłębiać wiedzę na temat pedagogiki, ale i patologii rodziny.

Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, poradnictwa rodzinnego, projektowania działalności wspierającej rodzinę. Dowiesz się, jak funkcjonują instytucje wsparcia rodziny, poznasz metody pracy specjalisty ds. rodziny, a także sposoby pracy z rodziną w kryzysie.

Absolwenci pracują w organizacjach rządowych i pozarządowych pomagających rodzinie, takich jak Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie, w poradniach rodzinnych bądź w schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie. Zatrudniani są także w placówkach typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach sektora pozarządowego wspierających rodzinę, ośrodkach adopcyjnych. Zajmują stanowiska kuratorów społecznych bądź asystentów rodziny.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA SPOŁECZNA ZE WSPOMAGANIEM RODZINY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)