PRACA Z OSOBAMI NIEDOSTOSOWANYMI SPOŁECZNIE

PRACA Z OSOBAMI NIEDOSTOSOWANYMI SPOŁECZNIE

PRACA Z OSOBAMI NIEDOSTOSOWANYMI SPOŁECZNIE

Studia w Bydgoszcz

praca z osobami niedostosowanymi społecznie

 

Odkryj studia praca z osobami niedostosowanymi społecznie w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie to oferta kształcenia w pełni odpowiadająca oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zapoznać się ze sposobami diagnozy osób niedostosowanych społecznie oraz z ich potrzebami.

Nauczysz się planować i realizować działania profilaktyczne oraz konstruować programy terapeutyczne i pomocowe. Poznasz zasady działania pracy socjoterapeutycznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności odnoszące się do psychologii i socjologii niedostosowania społecznego, a także rozwiniesz umiejętności analityczne w kontekście niedostosowania społecznego.

Absolwenci zatrudniani są w organizacjach rządowych i pozarządowych, które realizują programy dla osób niedostosowanych społecznie. Są przygotowani do prowadzenia działań resocjalizacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych w środowiskach zamkniętych i otwartych. Odnajdziesz się w pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych czy penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, kuratorskich ośrodkach pracy.

Komentarze (0)