PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Z TERAPIĄ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Z TERAPIĄ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Z TERAPIĄ

Studia w Bydgoszcz

profilaktyka uzależnień z terapią

 

Odkryj studia profilaktyka uzależnień z terapią w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Profilaktyka uzależnień z terapią studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Profilaktyka uzależnień z terapią to nowoczesna forma kształcenia, która doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Dowiesz się, w jaki sposób radzić sobie z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, niedostosowaniem społecznym lub trudnościami wychowawczymi.

Kompleksowo opracowany program kształcenia pozwoli Ci zapoznać się z teoriami i sposobami leczenia uzależnień. Będziesz potrafił/a konstruować programy profilaktyczne i superwizji. Nauczysz się pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem.

Absolwenci pracują w instytucjach profilaktyki uzależnień, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach samorządowych i pozarządowych. Wiele osób rozpoczyna pracę w placówkach wsparcia dziennego, to znaczy w świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych. Abiturienci obejmują stanowiska społecznych kuratorów sądowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny w ośrodkach pomocy społecznej, pełnomocników do spraw dziecka bądź rodziny.

Komentarze (0)