RESOCJALIZACJA

RESOCJALIZACJA

RESOCJALIZACJA

Studia w Bydgoszcz

resocjalizacja

 

Odkryj studia resocjalizacja w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Resocjalizacja studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Resocjalizacja to bardzo ważny moduł kształcenia, który umożliwi Ci analizę i interpretację zachowania ludzi oraz ich problemy wiążące się z niedostosowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie. Oferta w pełni odpowiada oczekiwaniom współczesnego rynku pracy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia rozwoju i wychowania, wprowadzenie do pedagogiki społecznej, historyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Miejscem pracy absolwentów stają się szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych, placówki pozaszkolne, które zapewniają opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, placówki opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, areszty śledcze i zakłady karne.

Komentarze (0)