Literatura angielska

Literatura angielska

Literatura angielska

Literatura angielska

Studenci filologii angielskiej nie tylko poznają zagadnienia językoznawcze. Muszą otrzymać również pogłębione wykształcenie literaturoznawcze. Dlatego też znaczna część przedmiotów jest w ten sposób skonstruowana, by studenci mogli poznać chociażby najważniejsze trendy literackie, czy zapoznać się z ogólną historią literatury anglosaskiej.

Jeden z przedmiotów, który czeka na studentów w siatce programowej, to między innymi literatura angielska. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej poprzez charakterystykę epok, przedstawienie najważniejszych twórców reprezentujących poszczególne epoki oraz style i gatunki literackie.

Studenci poznawać będą poszczególne epoki w układzie historycznym. Czeka ich przykładowo omówienie zagadnień takich jak: charakterystyka dwóch pokoleń poetów romantycznych uwypukli różnicę pomiędzy panteistyczną i gotycyzującą estetyką Poetów Jezior oraz historyczno-rewolucyjną poezją Byrona i Shelleya. Omówione zostaną gatunki typowe dla tych dwóch pokoleń. Takie omówienie dotyczyć będzie każdej z epok.

 

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)