Podstawy ekologii

Podstawy ekologii

Podstawy ekologii

Podstawy ekologii

Ochrona środowiska to obecnie jedna z popularniejszych ścieżek kształcenia. Jeśli chcesz wiedzieć, co cię czeka na studiach o tym profilu, przeanalizuj odpowiednio wcześnie to, co znajduje się w programie dydaktycznym. Dzięki temu nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem. A dziś kierunki takie jak ochrona środowiska cieszą się coraz większą popularnością.

Jeden z podstawowych przedmiotów to przykładowo podstawy ekologii. Jego najważniejszą ideą jest zapoznanie studenta z ekologią jako nauką badającą zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem oraz strukturę i funkcjonowaniem przyrody. Studenci poznają na nim najważniejsze zagadnienia charakterystyczne dla ekologii i ochrony środowiska.

Największe znaczenie będą mieć pozyskane przez nich kompetencje. Można zaliczyć do nich przykładowo to, że student sprawnie wymienia czynniki wpływające na rozmieszczenie i liczebność gatunków, wyjaśnia bilanse energetyczne producentów i konsumentów, stosuje wybrane metody statystyczne przy określaniu podstawowych parametrów populacji i zespołu organizmów.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)