Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Ochrona środowiska to kierunek studiów, który powinien być wybierany przede wszystkim podchodzące do swojego wykształcenia z pasją. Dziś na szczęście kwestie związane z ochroną środowiska i ekologią stają się nam coraz bardziej bliskie. Należy pamiętać jednak, że tego typu kierunki mają przede wszystkim charakter ścisły.

W programie kształcenia można odnaleźć między innymi przedmioty takie jak ochrona przyrody. Kurs zaznajamia studentów z zagrożeniami różnorodności biologicznej i podstawami współczesnych metod ochrony przyrody. Studenci poznają ramy prawne ochrony przyrody w Polsce. Poznają podstawy biologiczne zagrożeń i sposobów ochrony na różnych poziomach organizacji – od populacji, przez ekosystem po krajobraz ekologiczny.

Uwaga koncentrowana jest na specyfice zagrożeń i sposobów ochrony czynnej głównych typów ekosystemów środkowoeuropejskich oraz problematyce ochrony przyrody w warunkach krajobrazów kulturowych. Studenci potrafią przeprowadzić analizę danych dotyczących środowiska przyrodniczego.

idź do kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)