Sport i bezpieczeństwo. Unikatowy kierunek w Politechnice Opolskiej

Sport i bezpieczeństwo. Unikatowy kierunek w Politechnice Opolskiej

Studia Opole - Politechnika Opolska

25.07.2022

Politechnika Opolska uruchomiła rekrutację na nowy kierunek studiów. Sport i bezpieczeństwo to unikatowa propozycja kształcenia, przygotowująca do pracy w służbach mundurowych.

Studia na kierunku sport i bezpieczeństwo w PO
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek realizowany będzie w ramach studiów pierwszego stopnia, a jego podstawowym założeniem jest kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych i cywilnych agencjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. O tym, że kierunek posiadać będzie wymiar praktyczny, a studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do pełnienia obowiązków zawodowych świadczy przede wszystkim fakt, że w opracowaniu planu kształcenia uczestniczyli między innymi emerytowani żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Co znajdzie się w programie nauczania? W planie studiów przewidziano między innymi: strzelectwo sportowe i bojowe, wszechstronne przygotowanie wytrzymałościowo- siłowe, nurkowanie, wspinaczkę, czy narciarstwo. Oprócz tego, studenci będą zaznajamiać się z pilotażem bezzałogowych statków powietrznych, zarządzaniem kryzysowym, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, organizacją systemów ratowniczych, czy topografią.

A jak wyglądać będzie rekrutacja? Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie testy sprawnościowe, złożone między innymi ze sprawdzianu umiejętności pływania oraz testu sprawności fizycznej, opartego na czterech dyscyplinach lekkoatletycznych: biegi – 100 m, 800 m (kobiety), 1500 m (mężczyźni), skok w dal, pchnięcie kulą (4 kg kobiety, 6 kg mężczyźni). Ponadto, kandydatów na Sport i bezpieczeństwo musi cechować wysoka sprawność fizyczna oraz dobre zdrowie, potwierdzone przez lekarza medycyny pracy.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunku i rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej Politechniki Opolskiej: wu.po.opole.pl

Komentarze (0)