Uniwersytet Łódzki. Zakończyła się rejestracja na studia

Uniwersytet Łódzki. Zakończyła się rejestracja na studia

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

31.07.2022

Uniwersytet Łódzki. Zakończyła się rejestracja na studia

Uniwersytet Łódzki podsumował rejestrację na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. To jednak nie koniec rekrutacji na uczelnię.

Opublikowane dane dotyczą kierunków realizowanych w ramach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także części kierunków studiów stopnia drugiego. Wiele z nich zakończy zapisy dopiero we wrześniu.

 

Uniwersytet Łódzki liczba kandydatów na studia 2022/2023

- Psychologia / Liczba kandydatów: 1688, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 16,8800

- Biologia kryminalistyczna (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 534, Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 11,8667

- Zarządzanie (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 638, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 10,6333

- Filologia angielska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 1021, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 10,2100

- Marketing (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 554, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 9,2333

- Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 542, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 7,7429

- Nowe media i kultura cyfrowa (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 349, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 6,9800

- Filologia hiszpańska z językiem angielskim (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 401, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 6,6833

- Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 329, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 6,5800

- Logistyka (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Zarządzania) / Liczba kandydatów: 507, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 6,3375

- Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 442, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 5,5250

- Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 329, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 5,4833

- Finanse i inwestycje (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 327, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 5,4500

- Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 269, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 5,3800

- International Marketing (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 159, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 5,3000

- Analityka biznesu (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 317, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 5,2833

- Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 446, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 4,9556

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / Liczba kandydatów: 247, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 4,9400

- Studia azjatyckie (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 246, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 4,9200

- Socjologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 288, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 4,8000

- Filologia włoska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 239, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 4,7800

- Business Management (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 167, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 4,7714

- Produkcja teatralna i organizacja widowisk (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 119, Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 4,7600

- Prawo / Liczba kandydatów: 1181, Limit miejsc: 250, Osób na jedno miejsce: 4,7240

- Finanse i biznes międzynarodowy (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 423, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 4,7000

- Twórcze pisanie (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 141, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 4,7000

- Kulturoznawstwo (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 111, Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 4,4400

- Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 152, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 4,3429

- Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 215, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 4,3000

- Biotechnologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 299, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 4,2714

- Wychowanie fizyczne i zdrowotne (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 206, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 4,1200

- Dziennikarstwo międzynarodowe (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 242, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 4,0333

- Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 234, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 3,9000

- Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 684, Limit miejsc: 180, Osób na jedno miejsce: 3,8000

- Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 162, Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 3,6000

- Digital Communication and Social Media for Management (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 105, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 3,5000

- Logopedia z audiologią (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 173, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 3,4600

- Logistyka (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny) / Liczba kandydatów: 390, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 3,2500

- Bankowość i finanse cyfrowe (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 289, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 3,2111

- Analiza danych (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 290, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 2,9000

- Mikrobiologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 170, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 2,8333

- Management and Finance (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 98, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 2,8000

- Rachunkowość (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 212, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 2,6500

- Administracja (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 381, Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 2,5400

- Pedagogika (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 376, Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 2,5067

- Filologia romańska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 184, Limit miejsc: 75, Osób na jedno miejsce: 2,4533

- Filologia polska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 196, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 2,4500

- Informatyka ekonomiczna (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 219, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 2,4333

- Ekonomia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 559, Limit miejsc: 230, Osób na jedno miejsce: 2,4304

- Informatyka (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Matematyki i Informatyki) / Liczba kandydatów: 604, Limit miejsc: 250, Osób na jedno miejsce: 2,4160

- Filologia germańska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 134, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 2,2333

- Media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 92, Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 2,0444

- Informacja w środowisku cyfrowym (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 79, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 1,9750

- Informatyka (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) / Liczba kandydatów: 482, Limit miejsc: 250, Osób na jedno miejsce: 1,9240

- Automatyzacja procesów biznesowych (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 115, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,9167

- Ekonometria i analityka danych (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 159, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,7667

- Zarządzanie (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 256, Limit miejsc: 145, Osób na jedno miejsce: 1,7655

- Politologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 88, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 1,7600

- Ochrona środowiska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 103, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,7167

- Międzynarodowe studia kulturowe (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 84, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 1,6800

- Studia polsko- niemieckie (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 16, Limit miejsc: 10, Osób na jedno miejsce: 1,6000

- Logistyka w biznesie (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 126, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 1,5750

- Matematyka (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 125, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 1,5625

- Etnologia i antropologia kulturowa (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 78, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 1,5600

- Biologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 151, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 1,5100

- Inwestycje i nieruchomości (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 89, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,4833

- Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 29, Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 1,4500

- Historia sztuki (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 128, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,4222

- Archeologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 81, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,3500

- Analityka chemiczna (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 93, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 1,3286

- Historia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 132, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 1,3200

- Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Nauk Geograficznych) / Liczba kandydatów: 196, Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 1,3067

- Biologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 100, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 1,2500

- Chemia materiałów i nanotechnologia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 56, Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 1,2444

- Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 31, Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 1,2400

- EkoMiasto (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 73, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,2167

- Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny) / Liczba kandydatów: 108, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,2000

- Zarządzanie biznesem (studia stacjonarne II stopnia – dla nieekonomistów) / Liczba kandydatów: 95, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 1,1875

- Ekonomia (studia stacjonarne I stopnia – w języku angielskim) / Liczba kandydatów: 69, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,1500

- Filologia słowiańska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 40, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 1,1429

- Rachunkowość i zarządzanie finansami (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 124, Limit miejsc: 110, Osób na jedno miejsce: 1,1273

- Polityka społeczna (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 67, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,1167

- Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne I stopnia – Wydział Nauk Geograficznych) / Liczba kandydatów: 166, Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 1,1067

- Logopedia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 1,1000

- Zarządzanie w administracji publicznej (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 37, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 1,0571

- Geografia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 95, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 1,0556

- Finanse i biznes międzynarodowy (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 63, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,0500

- Mikrobiologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 42, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 1,0500

- International and Political Studies (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 61, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 1,0167

- Socjologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 57, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,9500

- Zarządzanie miastem (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 31, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 0,8857

- Filologia rosyjska (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,8800

- Praca socjalna (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 49, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,8167

- Filozofia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 71, Limit miejsc: 90, Osób na jedno miejsce: 0,7889

- Analiza danych (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 39, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,7800

- Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 31, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,7750

- Biotechnologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 46, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,7667

- Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 138, Limit miejsc: 180, Osób na jedno miejsce: 0,7667

- Informatologia z biznesowym językiem angielskim (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 23, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,7667

- Informatyka (studia stacjonarne II stopnia – Wydział Matematyki i Informatyki) / Liczba kandydatów: 38, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,7600

- Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 45, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,7500

- Bankowość i finanse cyfrowe (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,7333

- Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,7333

- Fizyka (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 28, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,7000

- Geoinformacja (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 41, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,6833

- Filologia angielska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 64, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,6400

- Geomonitoring (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 38, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,6333

- Leśnictwo (studia stacjonarne I stopnia – Filia w Tomaszowie Mazowieckim) / Liczba kandydatów: 43, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 0,6143

- Okcydentalistyka (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 18, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,6000

- Translatoryka (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 28, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,5600

- Wojskoznawstwo (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 43, Limit miejsc: 80, Osób na jedno miejsce: 0,5375

- Ekonometria i analityka danych (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 32, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,5333

- Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 13, Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 0,5200

- Ochrona środowiska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 31, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,5167

- Rynek finansowy- doradztwo inwestycyjne (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 31, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,5167

- Kultura i sztuka współczesna (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 23, Limit miejsc: 45, Osób na jedno miejsce: 0,5111

- Filologia włoska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 15, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,5000

- Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 25, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,5000

- Business and Digital Analytics (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 14, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,4667

- Filologia polska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 27, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,4500

- Planowanie i organizacja przestrzeni (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 52, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,4333

- Wychowanie fizyczne i zdrowotne (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 13, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,4333

- Filologia słowiańska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 8, Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 0,4000

- Zarządzanie (studia stacjonarne I stopnia – Filia w Tomaszowie Mazowieckim) / Liczba kandydatów: 27, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 0,3857

- Business Management (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 13, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 0,3714

- Chemia (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 74, Limit miejsc: 200, Osób na jedno miejsce: 0,3700

- Administracja (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,3667

- Etnologia i antropologia kulturowa (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 11, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,3667

- Filologia romańska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 11, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,3667

- Logistyka w gospodarce (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 44, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,3667

- Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 10, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,3333

- Historia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 13, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,3250

- Matematyka (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 16, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,3200

- Geoinformacja (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 19, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,3167

- Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne I stopnia – Filia w Tomaszowie Mazowieckim) / Liczba kandydatów: 22, Limit miejsc: 70, Osób na jedno miejsce: 0,3143

- Nauczanie chemii (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 6, Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 0,3000

- Międzynarodowe studia kulturowe (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 8, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,2667

- Informatyka (studia stacjonarne II stopnia – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) / Liczba kandydatów: 13, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,2600

- Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 5, Limit miejsc: 20, Osób na jedno miejsce: 0,2500

- Pedagogika (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 25, Limit miejsc: 100, Osób na jedno miejsce: 0,2500

- Studia polskie z językiem angielskim (studia stacjonarne I stopnia) / Liczba kandydatów: 6, Limit miejsc: 25, Osób na jedno miejsce: 0,2400

- Filologia germańska (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 7, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,2333

- Filozofia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 7, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,2333

- Archeologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 6, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,2000

- Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 8, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,2000

- Ekonomia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 30, Limit miejsc: 150, Osób na jedno miejsce: 0,2000

- International and Political Studies (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 11, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,1833

- Geografia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 21, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,1750

- Politologia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 8, Limit miejsc: 50, Osób na jedno miejsce: 0,1600

- Praca socjalna (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 9, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,1500

- Turystyka zrównoważona (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 18, Limit miejsc: 120, Osób na jedno miejsce: 0,1500

- Wojskoznawstwo (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 6, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,1500

- Analityka chemiczna (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 5, Limit miejsc: 40, Osób na jedno miejsce: 0,1250

- Historia sztuki (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 4, Limit miejsc: 35, Osób na jedno miejsce: 0,1143

- Fizyka (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 3, Limit miejsc: 30, Osób na jedno miejsce: 0,1000

- Ekonomia (studia stacjonarne II – w języku angielskim) / Liczba kandydatów: 3, Limit miejsc: 60, Osób na jedno miejsce: 0,0500

- Chemia (studia stacjonarne II stopnia) / Liczba kandydatów: 6, Limit miejsc: 140, Osób na jedno miejsce: 0,0429.

Komentarze (0)