Do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

27.11.2022

Do kiedy i gdzie dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Gdy uczniowie mają już za sobą najbardziej stresujące wydarzenie, czyli egzamin ósmoklasisty, przychodzi pora na dalsze kroki w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a mianowicie dostarczenie do wybranej placówki wymaganych dokumentów, w tym wyników egzaminu ósmoklasisty. Podpowiadamy, do kiedy należy to zrobić.

Decydującą procedurą podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest dostarczenie przez uczniów wyników z egzaminu ósmoklasisty do wybranych placówek. To właśnie one, poza punktami ze świadectwa szkolnego, decydują o tym, czy kandydat zostanie przyjęty. Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej bardzo ważne jest trzymanie się określonych terminów – w przeciwnym razie marzenie o dostaniu się do wybranej placówki może zostać niespełnione.

WAŻNE: Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wynik z tego egzaminu ma wpływ na przyjęcie kandydata do danej szkoły ponadpodstawowej.

Do kiedy dostarczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Terminy procesu rekrutacji nie są jednakowe dla całego kraju, a więc w poszczególnych województwach uczniowie o dostarczenie do szkół odpowiedniej dokumentacji będą musieli zadbać w nieco innym terminie. Uczeń musi więc zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem, który dotyczy jego miasta lub regionu.

Gdy uczniowie poznają już wyniki – muszą wprowadzić je do systemu, a następnie zanieść zaświadczenie oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do szkoły pierwszego wyboru.

Ósmoklasiści wyniki egzaminu poznali 1 lipca 2022 roku, a z kolei odebrać mogli je 8 lipca.

Poszczególne kuratoria oświaty osobno ustalają konkretny harmonogram dla swojego regionu. Terminy, które obowiązywały w 2022 roku były podane na stronie internetowej kuratorium danego województwa. Podobnie będzie też w 2023 roku.

Zazwyczaj uczniowie mają ponad 10 dni od otrzymania wyników na przekazanie ich do wybranej przez siebie szkoły, razem z innymi dokumentami, czyli świadectwem, zaświadczeniami w kwestii poszczególnych osiągnięć. Warto pamiętać o tym, że większość szkół włączona jest do systemu rekrutacji internetowej, a co za tym idzie - uczniowie wprowadzają dane o swoich wynikach i ocenach bezpośrednio na swoim profilu, drogą internetową.

Czas na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku obowiązywało od 24 czerwca do 13 lipca. Do 29 lipca dyrektorzy mieli obowiązek opublikowania informacji temat liczby wolnych miejsc w swoich szkołach podstawowych.

Jeżeli uczeń znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły, powinien donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły, w której chce się uczyć.

Kto ustala harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Aktualnie harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ustalany jest w poszczególnych województwach przez kuratorów oświaty. W 2020 r. i 2021 r. rekrutacja przeprowadzana była według jednolitego w całym kraju harmonogramu ogłoszonego przez ministra edukacji.

Gdzie wprowadzić wyniki z egzaminu ósmoklasisty?

Jeżeli uczeń bierze udział w rekrutacji za pośrednictwem systemu internetowego – wyniki, które otrzymał musi wprowadzić do systemu po zalogowaniu się na swój profil. System, z pomocą którego uczniowie biorą udział w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej to ZIU – został on stworzony na zlecenie resortu edukacji i pozwala sprawdzić wyniki egzaminów państwowych.

Gdzie można odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – będzie je można tam sprawdzić, logując się na swoje indywidualne konto.

Jako login prawdopodobnie posłuży PESEL, natomiast hasło generowane jest automatycznie, a uczeń otrzyma je od dyrektora szkoły, do której chodzi. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie także do odebrania w szkole, a następnie należy je zanieść do wybranej z siebie placówki (szkoły ponadpodstawowej).

Jaki jest limit szkół, do których można składać podania?

Liczba szkół, do której podanie może składać uczeń również jest ustalona przez daną jednostkę samorządową. W większości szkół w Polsce maksymalny limit dopuszcza rekrutację do trzech placówek, jednak są w Polsce miejsca, gdzie jest on znacznie wyższy, np. maksymalnie pięć szkół.

Co, jeśli nie dostarczy się wyników z egzaminu ósmoklasisty?

Jeżeli uczeń nie dostarczy wyników z egzaminu ósmoklasisty lub z jakiś innych przyczyn nie dostanie się do wymarzonej szkoły, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły ponadpodstawowych dotyczy wolnych miejsc, które zostały do danej szkoły i przebiega na takich samych zasadach, jak rekrutacja właściwa.

Jest to drugi etap rekrutacji, który odbywa się pod koniec lipca. Wtedy uczeń ma kolejną szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły O wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na swoich stronach internetowych informuje kuratorium oświaty, a także samorządy.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu