Ostatni dzień próbnych matur. Na początek chemia

Ostatni dzień próbnych matur. Na początek chemia

Ostatni dzień próbnych matur. Na początek chemia

21.12.2022

Ostatni dzień próbnych matur. Na początek chemia

Środa, 21 grudnia, jest ostatnim dniem próbnych egzaminów maturalnych. W sesji porannej uczniowie rozwiązywali zadania z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie polecenia znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Punktualnie, o godzinie 9:00, uczniowie otworzyli otrzymane arkusze egzaminacyjne i przystąpili do rozwiązywania zadań z przedostatniego przedmiotu. Egzamin z chemii, tak jak z pozostałych przedmiotów, złożony jest z zadań opracowanych na podstawie wymagań egzaminacyjnych, sprawdzających przede wszystkim: pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, opanowanie czynności praktycznych.

Przed rozpoczęciem każdego egzaminu uczniowie zastanawiają się jakie działy i zagadnienia mogą pojawić się na teście. W przypadku Chemii mogą to być między innymi: wiązania chemiczne, budowa atomu, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje w roztworach wodnych, systematyka związków nieorganicznych, kwasy karboksylowe.

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny z chemii na poziomie rozszerzonym zawierał 35 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 180 minut.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60. Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, a także linijki oraz kalkulatora naukowego.

Zadania zawarte w arkuszu miały różne formy: otwartą i zamkniętą, jak również złożone były z podpunktów. Polecenia dotyczyły między innymi: wiązań chemicznych, oddziaływania międzycząsteczkowego, obliczenia stałej Avogadra, rozpuszczalności substancji w wodzie.

Zobacz jak wyglądał arkusz z chemii na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny

Kiedy odbędzie się główny egzamin maturalny z chemii?

Matura 2023 z chemii odbędzie się w poniedziałek, 15 maja. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

Dowiedz się więcej

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu