Matura z chemii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z chemii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z chemii 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z chemii – poziom rozszerzony

Matura 2023 z chemii na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzona w poniedziałek 15 maja 2023 r. o godzinie 9:00. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2023 r. Egzamin potrwa 180 min (3 godziny). W arkuszach znajdzie się około 45 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów.

Do matury 2023 z chemii przystąpiło 24,1 tys. osób (21,6 tys. absolwenci liceum oraz 2,5 tys. absolwenci techników i szkół branżowych).

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku. Średni wynik matury z chemii w 2023 roku wyniósł 47 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 14 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

Matura z chemii jest przedmiotem, który można zdawać jedynie w formie pisemnej i na poziomie rozszerzonym. Nie jest to przedmiot obowiązkowy. Na zdawanie egzaminu maturalnego z chemii z pewnością zdecydują się uczniowie, których jest to pasją, a także ci, którym będzie potrzebna, by dostać się na wybrane studia.

Egzamin maturalny z chemii odgrywa znaczącą rolę w rekrutacji na następujące kierunki studiów, np. kierunek lekarski, analityka chemiczna, inżynieria biochemiczna, technologia chemiczna. Popularne kierunki chemiczne to: chemia, chemia budowlana, chemia kosmetyczna, chemia kryminalistyczna i sądowa, chemia medyczna.

Przed egzaminem warto powtórzyć zagadnienia związane z atomami, cząsteczkami i stechiometrią chemiczną oraz budową atomu oraz układ okresowy pierwiastków. Na maturze na pewno nie zabraknie wiązań chemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych, kinetyki i statyki chemicznej oraz energetyki reakcji chemicznych. "Abiturienci, nie zapomnijcie o roztworach i reakcjach w nich zachodzących, systematyce związków nieorganicznych oraz reakcji utleniania i redukcji" - przypominają chemicy.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała matura z chemii w 2023 roku: ile będzie czasu na egzaminie, jakie przedmioty będzie można wnieść na salę egzaminacyjną i najważniejsze – kiedy będą wyniki matury z chemii w 2023 roku.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z chemii 2023

Chemia matura 2023 - data:

 • 15 maja 2023 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin główny
 • 23 maja 2023 (wtorek), godz. 12:10 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 12 czerwca 2023 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z chemii odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Termin ten przypada 11 dni po rozpoczęciu pisemnych egzaminów maturalnych, co da uczniowie możiwość oswojenia się z formą egzaminu maturalnego, a także czas na ostatnie powtórki. Egzamin maturalny z chemii w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca w poniedziałek o godzinie 9:00.

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze chemii

Rzeczą, która jest bardzo istotna dla uczniów przystępujących do matury z chemii jest to, jakie zadania znajdą się w arkuszu egzaminacyjnym. Informacje na ten temat można znależć w Informatorze maturalnym z chemii, opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dodatkowo, bardzo istotny jest fakt, że w opublikowanym informatorze znajdują się przykłady zadań z chemii, które mogą pojawić się na maturze (tylko oczywiście nieco zmienione). Obejmują one następujące tematy:

 • Budowa materii
 • Chemia fizyczna
 • Chemia nieorganiczna
 • Równowagi w roztworach wodnych
 • Elektrochemia
 • Chemia organiczna
 • Chemia praktyczna

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z chemii.

 

Ile będzie zadań z chemii

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny zawierający około 45 zadań (poleceń). Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych odpowiedzi. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.

 • zadania wyboru wielokrotnego
 • zadania typu prawda-fałsz
 • zadania na dobieranie

Zadania otwarte to takie, w których Zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

 

Ile punktów można zdobyć chemii

Na maturze z chemii w 2023 roku będzie można zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Ile trwa matura z chemii

Matura 2023 z chemii trwa 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe. Egzamin maturalny z chemii w 2023 roku będzie trwał od godziny 9:00 do godziny 12:00.

Czy można nie zdać matury z chemii

Matury z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie da się nie zdać - wystarczy do niej podejść, ponieważ nie obowiązują progi zdawalności.

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z chemii. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z chemii. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Z pewnością każdy uczeń wie, że niektórych rzeczy nie można wnosić na egzamin maturalny. Co zatem może mieć przy sobie uczeń zdający z maturę z chemii? Każdy zdający uczeń będzie mógł korzystać z tablic z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, a także z linijki oraz kalkulatora naukowego.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany na egzaminie z chemii

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z chemii. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z chemii w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/20223 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023)

Kiedy wyniki z matury z chemii

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z chemii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z chemii: 37 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Chemia jest jednym z najczęścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 24 625 osób (14% - absolwenci liceum, poniżej 3% - absolwenci technikum)
 • 2021: 25 563 osoby (14% - absolwenci liceum, poniżej 3% - absolwenci technikum)
 • 2020: 25 012 osób (14% - absolwenci liceum, poniżej 3% - absolwenci technikum)

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z chemii w 2022 roku

Średnie wyniki matury z chemii w 2022 roku wynosiły 37 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Część uczniów, która zdawała maturę z chemii w 2022 roku twierdzi, że egzamin nie należał do najłatwiejszych. Oto niektóre z opublikowanych komentarzy maturzystów: "Pisałam to sama na sali i wyszłam po 35 minutach, więc jak będzie 5 proc. to będę w szoku", "Wyszłam po 53 minutach, elo", "Żadnej obliczeniówki nie tknęłam. A ostatnie zadanie wyglądało jakby twórcom było już nas szkoda i 'no dobra, dam punkt za free", "Nową chemię stworzyłam".

Uczniowie zwracali również uwagę na to, że niektóre z zadań na egzaminie w 2022 roku stanowiły trudność nawet dla osób świetnie przygotowanych.

Z kolei w 2021 roku uczniowie po egzaminie maturalnym z chemii również byli przygnębieni, twierdząc, że pytania naprawdę okazały się wymagające i wielu ze zdających spodziewało się słabego wyniku. Oto niektóre z opublikowanych wypowiedzi uczniów: "Już wyszłam z tej chemii, totalna porażka", "Pa pa studia na politechnice", "Wyszłam równo 10:40, pa pa studia".

Co było na maturze próbnej z chemii w grudniu 2022

Środa, 21 grudnia, jest ostatnim dniem próbnych egzaminów maturalnych. W sesji porannej uczniowie rozwiązywali zadania z chemii na poziomie rozszerzonym. Jakie polecenia znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Punktualnie, o godzinie 9:00, uczniowie otworzyli otrzymane arkusze egzaminacyjne i przystąpili do rozwiązywania zadań z przedostatniego przedmiotu. Egzamin z chemii, tak jak z pozostałych przedmiotów, złożony jest z zadań opracowanych na podstawie wymagań egzaminacyjnych, sprawdzających przede wszystkim: pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji, rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów, opanowanie czynności praktycznych.

dowiedz się więcej matura próbna z chemii

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia