Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim

05.02.2023

Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim

Rekrutacja 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Trójmieście i województwie pomorskim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2023 do 3 sierpnia 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i województwie pomorskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 7 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 19 lipca 2023 r do godz. 10:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 20 lipca 2023 r do 26 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 28 lipca 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. pomorskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2023 województwo pomorskie

Sprawdź

licea w Gdańsku

licea w Gdyni

licea w Sopocie

technika w Sopocie

technika w Gdyni

technika w Gdańsku

licea w województwie pomorskim

technika w województwie pomorskim

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia