PM Szczecin. Lider kształcenia inżynierów sektora offshore

PM Szczecin. Lider kształcenia inżynierów sektora offshore

Studia Szczecin - Politechnika Morska w Szczecinie

22.03.2023

Politechnika Morska w Szczecinie. Lider kształcenia inżynierów sektora offshore

Politechnika Morska w Szczecinie jest pierwszą uczelnią w Polsce, która wprowadziła do oferty dydaktycznej kierunek kształcący inżynierów sektora offshore. Mowa o Inżynierii przemysłowej i morskich elektrowniach wiatrowych, czyli propozycji studiów pierwszego stopnia.

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe to kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w branży OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Program nastawiony jest na pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu zagadnień ścisłych, technicznych i przyrodniczych, jak również licznych umiejętności praktycznych, na czele z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów mechaniczno- energetycznych, diagnostycznych i eksploatacyjnych. Ponadto, kształcenie w ramach tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień GWO – Global Wind Organization – międzynarodowej organizacji zrzeszającej producentów i operatorów turbin wiatrowych, a także najwyższych uprawnień elektrycznych, powyżej 1 kV.

Z jakimi zagadnieniami spotykają się studenci? Program nauczania zawiera między innymi takie przedmioty jak: mechanika, termodynamika techniczna, metrologia warsztatowa, ocena jakości elementów maszyn, inżynieria wytwarzania, czy grafika inżynierska. Ponadto, oferuje dwie specjalności: Eksploatację siłowni wiatrowych i Diagnostykę systemów przemysłowych.

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym, który dla wzmocnienia efektywności kształcenia zainstalował szkoleniową turbinę wiatrową. Umieszczona na 20 metrowym maszcie gondola, wyposażona jest we wszystkie systemy standardowej elektrowni wiatrowej.

A w jaki sposób można wykorzystać zdobyte wykształcenie? Absolwenci Inżynierii przemysłowej i morskich elektrowni wiatrowych będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich zakładach związanych z offshorem - przedsiębiorstwach związanych z systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, urzędach administracji państwowej i samorządowej, biurach projektowych, firmach instalacyjnych i serwisowych, czy jednostkach szkoleniowych

Komentarze (0)