Politechnika Opolska oferuje nową odsłonę kierunku Automatyka i Robotyka

Politechnika Opolska oferuje nową odsłonę kierunku Automatyka i Robotyka

Studia Opole - Politechnika Opolska

21.04.2023

Politechnika Opolska oferuje nową odsłonę kierunku Automatyka i Robotyka

Politechnika Opolska jest uczelnią oferującą szeroki wachlarz kierunków studiów inżynierskich. Wśród nich znajdziemy automatykę i robotykę, która niezmiennie od wielu lat, cieszy się bardzo dużą poplarnością. Uczelnia zdecydowała się unowocześnić kierunek. Zostanie to osiągnięte za pośrednictwem dodania nowych przedmiotów do planu zajęć, zwiększenia nacisku na część praktyczną oraz poszerzeniu współpracy z przemysłem. 

Celem podjętych działań jest doskonalenie przygotowania studetów do kariery zawodowej. Plan zajęć dopasowano do wymogów rynku pracy, dzięki czemu absolwenci PŚ staną się idealnymi kandydatami na niejedną posadę!
Uczniowie szkół średnich, przygotowujący się do rekrutacji na studia na Politechnikę Opolską, podejmą się nauki w zakresie kierunku Automatyka i Robotyka w nowej formule. 
PO stawia nacisk na  zajęcia praktyczne, które prowadzone będą nie tylko przez kadrę uczelni, ale również przez przedstawicieli przemysłu. Współpraca z Turck, firmą będącą liderem automatyki i robotyki, zaowocuje możliwością przeprowadzenia zajęć na terenie firmy. Studenci będą mieli możliwość poznania wymogów pracodawców, na etapie edukacji akademickiej.
Dodatkową zmianą będzie wprowadzenie przedmiotów zawodowych już na pierwszych semestrach studiów. Należą do nich m.in.: „podstawy automatyki i regulacji automatycznej” oraz „programowanie i technologie informacyjne”. 
Nie obędzie się bez nowości. W planie studentów kierunku automatyka i robotyka zagoszczą nowe przedmioty, takie jak: zarządzanie projektami, prawo autorskie i gospodarcze a także podniesienie kompetencji językowych, miękkich.

Komentarze (0)