Politechnika Łódzka otwiera nowe kierunki studiów 2023

Politechnika Łódzka otwiera nowe kierunki studiów 2023

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

20.06.2023

Politechnika Łódzka otwiera nowe kierunki studiów 2023

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Łódzkiej powiększyła się o pięć nowych kierunków studiów. Na kandydatów na studia I stopnia czekają: Ekotechnologie i bioprocesy, Marketing w przemyśle oraz Business, Society and Technology, natomiast kandydaci na studia II stopnia mogą wybrać Zarządzanie produkcją oraz Smart Manufacturing.

Nowe propozycje Politechniki Łódzkiej rozpoczną kształcenie studentów od najbliższego roku akademickiego, a zatem są dostępne w trwającej rekrutacji 2023/2024. Czym charakteryzują się nowe kierunki? Jaką wiedzę oferują?

 

Ekotechnologie i bioprocesy

Ekotechnologie i bioprocesy to kierunek skierowany do osób zainteresowanych proekologicznymi rozwiązaniami, zrównoważonym rozwojem oraz technologiami umożliwiającymi ochronę klimatu. Program opracowany został we współpracy z przemysłem, a pojawią się w nim liczne zagadnienia dotyczące między innymi: biotechnologii przemysłowej, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoprojektowania.

Co będzie można robić po studiach? Absolwenci Ekotechnologii i bioprocesów przygotowani będą do pracy między innymi w: przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportem i dystrybucją bioproduktów, jak również jednostkach naukowo- badawczych oraz laboratoriach związanych z biogospodarką.

 

Marketing w przemyśle

Marketing w przemyśle to unikatowa w skali kraju i Europy propozycja kształcenia, kładąca równomierny nacisk na rozwijanie umiejętności marketingowych i kompetencji inżynierskich. Kierunek oferować będzie studentom trzy specjalności: Inżynierię elektryczną i elektroniczną, Żywność funkcjonalną oraz Marketing wzornictwa przemysłowego.

Program nauczania, nastawiony na interdyscyplinarność kształcenia, zakłada jeden semestr doskonalenia w jednostkach partnerskich, podczas którego to studenci decydują jakie kompetencje i gdzie chcą doskonalić.

Dobór przedmiotów zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie, obejmujące zarówno zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego marketingu, w tym badań rynku i analiz zachowań konsumentów, zarządzania marketingowego, kształtowania nowoczesnych strategii marketingowych oraz wykorzystania e-technologii w marketingu. Program studiów umożliwia zdobycie zarówno kompetencji inżynierskich ogólnych, jak i tych, związanych z wybraną branżą przemysłu – wyjaśnia dr inż. Dagna Siuda, kierownik zespołu przygotowującego program kształcenia na nowym kierunku.

 

Business, Society and Technology

Business, Society and Technology jest kierunkiem I stopnia prowadzonym na Wydziale Mechanicznym i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Studia na tym kierunku będą miały charakter praktyczny, przewidziano dwie możliwe ścieżki językowe: język angielski lub język angielski i francuski. Absolwent business, society and technology zdobędzie wiedzę i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii mechanicznej, ukończy studia z tytułem inżyniera, będąc wyposażony w kompetencje niezbędne w dobie Industry 4.0.
Model kształcenia na kierunku business, society and technology jest elastyczny, co pozwala studentowi na realizowanie spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej. A to wszystko dzięki ofercie mikromodułów oferowanych przez European Consortium of Innovative Universities (ECIU), którego członkiem jest Politechnika Łódzka.
 

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją to nowa propozycja kształcenia na studiach drugiego stopnia, pozwalająca na pozyskanie umiejętności menedżerskich oraz zaznajomienie się z funkcjonowaniem procesów produkcyjnych. Kierunek oferować będzie trzy specjalności: Zarządzanie produkcją w INDUSTRY 4.0, Produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.

Co można zyskać dzięki studiom na tym kierunku? Przede wszystkim kompetencje niezbędne do planowania i realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz wdrażania ich efektów, przygotowanie do analizy różnych zbiorów danych wykorzystywanych do oceny procesów wytwórczych, logistycznych i jakościowych, jak również praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania i racjonalizacji systemów produkcyjnych.

 

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing to kierunek drugiego stopnia prowadzony na Wydziale Mechanicznym i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Są to studia o profilu praktycznym, dla których językiem wykładowym jest angielski. Program kształcenia ukierunkowany jest na rozwój menadżersko-inżynierskich kompetencji XXI wieku, takich jak: nieszablonowego myślenia, które sprzyja kreatywności i innowacyjności, umiejętności technicznych i rozumienia wzajemnych powiązań w ramach złożonych systemów produkcyjnych i wytwórczych. 

Studenci kierunku smart manufacturing będą mieli okazję skorzystać z form kształcenia oferowanych w ramach konsorcjum ECIU. Co istotne, kierunek będzie realizowany przy współpracy z partnerami biznesowymi, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać wiedzę w miejscu pracy - staże, programy współpracy lub szkoleń. 

 

Rekrutacja na studia I stopnia wystartowała 12 czerwca, natomiast rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się 1 września.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowych kierunków można odnaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej: rekrutacja.p.lodz.pl/pl

Komentarze (0)